Σελίδες

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Φινάλε πρωταθλήματος)

Βροχή άπό γκόλ στό φινάλε !!

Ήτελευταία άγωνιστική τού πρωταθλήματος περιόδου 2013-2014 έμελε νά είναι ή πιό παραγωγική σέ γκόλ, άφού στά διεξαχθέντα έπτά μάτς έπετεύχθησαν συνολικά 38 τέρματα!! Βροχή άπό γκόλ στό Ξυλόκαστρο, Λουτράκι, Χιλιομόδι,Κιάτο,Σπαθοβούνι,Βέλο. Μεγάλα σκόρ παρά τό γεγονός ότι οί καιρικές συνθήκες ήταν άνισες! Όπρωταθλητής Α.Ο.Λουτράκι διέλυσε τόν Άστέρα Δερβενίου 6-0, καί πανηγύρισε έκωφαντικά τήν κατάκτηση τού φετεινού πρωταθλήματος! Άντίθετα ό δευτεραθλητής Παννεμεατικός έκλεισε τήν φετεινή περίοδο μέ..ήττα έντός έδρας άπό τούς Άγ.Θεοδώρους 0-2! Στό Σπαθοβούνι ό Όλυμπιακός Λουτρακίου νίκησε εύκολα τήν τοπική όμάδα 4-1, καί τερμάτησε στήν τρίτη θέση τού πρωταθλήματος! Στό Χιλιομόδι, ή Θύελλα Πετρίου νίκησε άνετα τόν Άτρόμητο 5-0! Πολλά γκόλ είχαμε στό Ξυλόκαστρο, όπου ό Ήρακλής έπανήλθε στίς νίκες, νικώντας άνετα τόν ύποβιβασθέντα Πανσολυγειακό 7-2!!! ένώ τό σκόρ θά μπορούσε νά έφθανε καί πιό ψηλά άφού ό γηπεδούχος είχε δύο δοκάρια, καί ένα άκυρωθέν κανονικό γκόλ άπό λανθασμένη άπόφαση τού β΄βοηθού! Στό Βέλο Έλλάς καί Άναγέννηση μοιράστηκαν γκόλ, βαθμούς, καί έντυπώσεις στό ίσόπαλο 3-3! Τέλος στό Κιάτο ό Πέλοπας έκλεισε τήν φετεινή σαιζόν μέ νίκη 4-1 έπί τού Κύψελου Κορίνθου!!ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(τελική): 1.Α.Ο.Λουτράκι 79(73-10), 2.Παννεμεατικός 67(64-19), 3.Όλυμπιακός Λ. 62(52-25), 4.Θύελλα Πετρίου 58(62-38), 5.Πέλοπας 50 (53-45), 6.Κύψελος 46(47-36), 7.Πανκαμαριακός 44(49-46), 8. Ήρακλής Ξυλ/τρου 43(55-40), 9.Έλλάς Βέλου 43(49-36), 10.Άγ.Θεόδωροι 43(36-39),            11.Άτρόμητος Χιλ/διου 43(36-45), 12. Άστέρας Δερβ. 40(41-50), 13.Σπαθοβούνι 31(38-57), 14.Άναγέννηση Κιάτου 22(43-72), 15.Πανσολυγειακός 11(32-82), 16.Σαρωνικός -2(0-90).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: (Καλήτερη έπίθεση) 1η Ά.Ο.Λουτράκι (79 τέρματα)!!, 2η.Παννεμεατικός (64 τέρματα), 3η.Θύελλα Πετρίου (62 τέρματα), 4η.Ήρακλής Ξυλ/τρου (55 τέρματα)                                                      (Καλύτερη άμυνα) Α.Ο.Λουτράκι (10 τέρματα παθητικό)!! 2η.Παννεμεατικός (19 τερμ.παθητικό), 3η.Όλυμπιακός Λ. (25 τερμ. παθητικό), 4η.Έλλάς Βέλου (36 τερμ. παθητικό), Κύψελος (36 τέρμ. παθητικό),                                   (Χειρότερη έπίθεση) 1η. Πανσολυγειακός (32 τέρματα ένεργητικό)!! 2η.Άγ.Θεόδωροι (36 τέρματα ένεργητικό), Άτρόμητος Χιλ/διου (36 τέρμ. ένεργητικό) 4η.Σπαθοβούνι (38 τερμ. ένεργητικό)!!!                             (Χειρότερη άμυνα) Πανσολυγειακός (82 τέρματα παθητικό)! 2η.Άναγέννηση Κιάτου (72 τερμ. παθητικό), 3η.Σπαθοβούνι (57 τερμ. παθητικό), 4η.Άστέρας Δερβενίου (50 τέρμ. παθητικό).                                                                                ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ: 30η 38 τέρματα!! 13η-15η28 τέρματα!!!                ΣΗΜ: Στίς άγωνιστικές ΔΕΝ προσμετρούνται οί άγώνες τών Ρεπό μέ Σαρωνικό!!                                                                                                                 ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ: 16η 12 τέρματα!!,  8η 13 τέρματα!!, 23η 14 τέρματα, 5η- 6η-25η 16 τέρματα!!!                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ: Σέ 30 άγώνες έπιτεύχθησαν συνολικά 628 τέρματα!!! Αύτό σημαίνει ότι είχαμε ώς Μ.Ο. άνά άγωνιστική(σέ έπτά μάτς) 20, 9333 τέρματα!!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου