Σελίδες

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ:ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ....ΕΝΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ!!

Άλλο ένα μάτς μέ...χαμένους βαθμούς έντός έδρας γιά τόν Γηραιό Ξυλ/στρου, πού δείχνει εύάλωτος στήν άμυνα καί ίσχνός στήν έπίθεση, μέ άποτέλεσμα νά "πετάει" βαθμούς πού κάλιστα άν τούς είχε θά βρισκόταν στήν 'α τριάδα τής κορυφής.
Τό τί φταίει στήν όμάδα λίγο-πολύ φαίνεται, κι έχει νά κάνει μέ τήν άπόδοση τών παικτών τής όμάδος, άλλά καί τίς όδηγίες τής τεχνικής ήγεσίας, πού φέρνουν τήν όμάδα σέ σημείο άδυναμίας, νά κερδίσει ένα άξιόμαχο άντίπαλο. Αύτό δέν τό λέμε τυχαία, άλλά βάσει τών άποτελεσμάτων στά 5 έντός έδρας μάτς όπου έχει σημειώσει δύο ίσοπαλίες, δύο νίκες, καί μία ήττα! Έχοντας μάλιστα καί τούς -2 βαθμούς άπό τήν περσινή σαιζόν, βρίσκεται στήν 8η θέση μέ άπλογισμό μόλις 10 βαθμούς. Σύμφωνα μέ τό δυναμικό τής όμάδος αύτός ό άπολογισμός δείχνει τό,,,πρόβλημα. Μάλιστα τό πρόβλημα έντοπίζεται στό γεγονός ότι ένώ προηγείται στό σκόρ, έν τούτοις δέν καταφέρνει νά τό κρατήσει, καί αύτό έχει συμβεί σέ τρία μάτς, πού είχε ώς άποτέλεσμα νά άπωλέσει...έπτά βαθμούς!! Έχει νά δεί τό...χρώμα τής νίκης έδώ καί τρείς άγωνιστικές όπου έχει καταφέρει νά προηγείται καί στό τέλος νά.."χαρίζει" βαθμούς στούς άντιπάλους του. Αύτό συνέβει καί στό μάτς μέ τούς Άγίους Θεοδώρους, πού κατάφερε νά προηγηθεί στό σκόρ πάλι (17') μέ γκόλ τού Κόλα σέ άσταθεί άπόκρουση τού Σταμέλου 1-0. Όμως οί φιλοξενούμενοι κατάφεραν στό39' νά φέρουν τό μάτς στά ίσα 1-1, μέ γκόλ τού Γεοργακόπουλου. Στήν έπανάληψη καί στό 57' είχε δοκάρι σέ σούτ άπό πλάγια θέση τού Καλύβα, όπως καί οί φιλοξενούμενοι στό63' είχαν έπίσης σούτ στό όριζόντιο δοκάρι τού Φρατζή. Στό 65' γίνεται φάση έντός τής περιοχής τών Άγίων, πού ό Κλουτσινιώτης μέ τό κεφάλι σπρώχνει τήν μπάλα στό κενό τέρμα άλλά ό άντίπαλος άμυντικός μέ άνάποδο σούτ κτυπά τόν πράσινο ποδοσφαιριστή διώχνοντας τήν μπάλα κόρνερ! Ή φάση αύτή είναι... πέναλτυ, καί ό ρέφερι Κεφιλής δέν τό ύποδεικνύει! Εύκαιρίες σημαντικές χάθηκαν άπό τούς Κόλα (23'), Κλουτσινιώτη (48',53'), Καλύβας (81'), καί Κουρούμαλης (90'). Ή διαιτησία τού νεαρού Κεφιλή ήταν μέ λάθη είς βάρος τού γηπεδούχου.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ: Φρατζής, Βαγιού, Μανώλης(46' Κουρούμαλης Κ), Πιέτρι, Ρούτσης, Κάσας, Καφαντάρης,Καλύβας, Κλουτσινιώτης, Σιώζος, Κόλα(73' Παπαδημητρίου)
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Σταμέλος, Δρομπόνης, Καραμολέγκος, Νικολάου, Πάτρας, Γκιώκας(83' Μιχαηλίδης), Djegsi Pel, (64'Βλαχοδήμος), Μπαστούνης( 64' Λέζη), Οίκονόμου Άγγ, Κλαδάκης, Γεωργακόπουλος Ν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου