Σελίδες

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ, ΗΤΤΑ "ΣΟΚ" ΓΙΑ ΑΟΖ ΚΑΙ ΑΟΛ...

Φουντώνει τό πρωτάθλημα στόν 3ο όμιλο τής Γ' Έθνικής μετά τά άποτελέσματα τής έξ άναβολής 16ης άγωνιστικής, όπου είχαμε...."καρδιοπάθειες"  σέ ότι άφορά τίς θέσεις παραμονής άλλά καί τής κορυφής! Ή Παναχα'ι'κή μετά τήν άπώλεια τού κυπέλλου στόν τελικό (άπό τήν Άχα'ι'κή στά πέναλτυ), ήλθε ή..ήττα ΣΟΚ στό Άργος άπό τόν Παναργειακό (2-0), καί μίκρηνε ή διαφορά +5 άπό τόν ΠΑΟ Βάρδας πού νίκησε μέσα στήν Μυτιλήνη τόν άδιαφορο Αίολικό (1-2)!! Στό Ζευγολατιό ό Τσικλητήρας κέρδισε τόν τοπικό ΑΟ Ζευγολατιό (0-1) καί τόν έστειλε στόν πάτο τής βαθμολογίας! Άσχημη ήττα καί γιά τόν ΑΟ Λουτράκι στήν Έρμιονίδα άπό τήν όμώνυμη όμάδα(4-2), άλλά δέν δείχνει νά κινδυνεύει...άμεσα! Άς δούμε άναλυτικα τά άποτελέσματα ώς έχουν...

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΦΟΥΛΑΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ!!!!

Στά πρωταθλήματα ύποδομών Νέων καί Παίδων οί άντίστοιχες όμάδες τού Ήρακλή Ξυλ/τρου, βρίσκονται μία άνάσα άπό τούς άντίστοιχους τίλους!! Μάλιστα στά πλαίσια τών άγώνων τής 17ης άγωνιστικής άντίστοιχα, οί όμάδες τών "πρασίνων" τού Ξυλοκάστρου κέρδισαν τίς άντίστοιχες όμάδες τού Πέλοπα Κιάτου μέ μεγάλα σκόρ!!(Νέοι 8-0, καί Παίδες 7-0)!! Έτσι έξηγείται  τό γεγονός ότι παιδιά τού Ήρακλή Ξυλ/τρου πάνε σέ όμάδες τής Σούπερ Λίγκ,(Άτρόμητο Άθ, Άστέρα Τρίπολης, Πανιώνιο, Όλυμπιακό)! Ήδουλειά στίς ύποδομές άποδίδει καρπούς καί ό Ήρακλής σέ 2-3 χρόνια θά έχει όμάδα μοντέλο μέ δικά του παιδιά!!

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ...ΟΥΡΑ, ΗΤΤΑ,ΣΟΚ ΓΙΑ ΑΟΖ, ΕΥΚΟΛΑ Η ΠΑΝΑΧΑ'Ι'ΚΗ

Τό μεγάλο ένδιαφέρον στόν 3ο όμιλο τής Γ' Έθνικής έστιάζεται κατά τό πλείστον στίς όμάδες πού μάχονται γιά.."παραμονή" στήν κατηγορία, δηλαδή ποιά θά είναι ή όμάδα πού θά άποχαιρετήσει τήν κατηγορία, άφού στόν δικό μας όμιλο ύποβιβάζεται μία όμάδα! Σέ ότι άφορά τήν κορυφή ή Παναχα'ι'κή, πέρασε...άέρα μέσα άπό τήν Μεγαλόπολη καί κρατάει τήν διαφορά +8β!! Έτσι λοιπόν σήμερα τά βλέμματα όλων ήταν στραμένα στό μεγάλο ντέρμπι τής Κορινθίας άνάμεσα στόν γηπεδούχο ΑΟ Ζευγολατιό καί στόν φιλοξενούμενο ΑΟ Λουτράκι.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΗΤΑΝ....ΑΤΥΧΟΣ!

Τό παιχνίδι τής 20ης άγωνιστικής άνάμεσα στίς δύο όμάδες τού Ξυλοκάστρου τόν Ήρακλή καί τόν Πανκαμαριακό άποτελούσε τό ντέρμπι τής πόλης καί φυσικά τό τίμησαν μέ τήν παρουυσίαν τους 300 καί πλέον φίλαθλοι τών δύο όμάδων άλλά καί  σύσσωμης τής δημοτικής άρχής μέ έπικεφαλής τόν δήμαρχο κ. Ήλία Άνδρικόπουλο παρακαλώ!! Σέ γενικές γραμμές τό παιχνίδι ήταν μέτριο μέ λίγες φάσεις άφού καί οί δύο άντίπαλοι πρόσεχαν τίς άμυνές τους, άλλά ό γηπεδούχος ήταν αύτός πού δημιούργησε 3-4 καλές εύκαρίες άλλά στάθηκε άτυχος στό νά καταλήξουν γκόλ, έχοντας μάλιστα ένα δοκάρι (43') μέ τόν Πιλιαφά νά πλασάρει τόν Πανάγο, άλλά ή μπάλα νά βρίσκει στήν ρίζα τής καθέτου δοκού καί στήν συνέχεια νά...χάνεται τό γκόλ!.....

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ # 3 # ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ???

Φθάσαμε αίσίως στήν όλοκλήρωση τής 20ης άγωνιστικής, καί οί τρείς πρωτοπόροι τής βαθμολογίας Α1 κατηγορίας συνεχίζουν τήν μεγάλη μάχη τους γιά τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου άλλά καί τής  άνόδου στήν Γ' Έθνική. Ή Κόρινθος '06 πέρασε νικηφόρα μ΄λεσα άπό τήν Σολυγεία νικώντας τόν τοπικό Πανσολυγειακό 3-0 καί παρέμεινε έτσι στό ρετιρέ μόνη της!       Ό Πέλοπας Κιάτου στήν έδραν του, δέν άντιμετώπισε κανένα πρόβλημα μέ τόν Παννεμεατικό νικώντας άνετα 4-0, καί παραμένει ένα μόλις βαθμό πίσω άπό τήν πρώτη θέση!!   Ό ΠΆΣ Κόρινθος νίκησε άνετα μέσα στά Ίσθμια τόν Ίσθμιακό 3-0 καί συνεχίζει νά βρίσκεται κοντά στούς δύο πρωτοπόρους στήν βαθμολογία.! Στό Ξυλόκαστρο....

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΟΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ!!

Τέσσερις όμάδες διεκδικούν τήν πρόκρισήν τους στόν τελικό τού Κυπέλλου Κορινθίας, όπου μετά τά άποτελέσματα τών δύο πρώτων ήμιτελικών άγώνων, άκολουθούν έπαναληπτικοί στίς άντίπαλες έδρες ( Στάδιο Κορίνθου, καί Άθίκια), άνάμεσα στίς όμάδες Κόρινθος '06- ΠΑΣ Κόρινθος, καί Τενεάτη Άθικίων - Ήρακλή Ξυλοκάστρου. Τά πάντα είναι άνοικτά γιά τό ποιές θά είναι ό δύο όμάδες πού θά παίξουν στόν τελικό, άφού οί δύο πρώτοι ήμιτελικοί έληξαν ίσοπαλοι 1-1, καί 0-0 άντίστοιχα!! Φυσικά ένα μικρό προβάδισμα έχει ή όμάδα τής Κόρινθος '06 μέ τό έκτός έδρας γκόλ τού α' άγώνα, άλλά στό...ποδόσφαιρο τά πάντα είναι έφικτά!! Νά σημειωθεί ότι...

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΑΦΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ...

Ήμέρα κυπέλλου Κορινθίας σήμερα 15 Φεβρουαρίου όπου διεξήχθησαν οί πρώτοι ήμιτελικοί σέ Κόρινθο καί Ξυλόκαστρο. Στήν ήλιόλουστη πόλη τής δυτικής Κορινθίας ό Ήρακλής Ξυλ/τρου ύποδέχθηκε τόνΤενεάτη Άθικίων στόν α' ήμιτελικό, προκειμένου νά κάνει τό πρώτο βήμα γιά τήν πρόκριση στόν τελικό. Κατάμεστο άπό φιλάθλους τό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου όπου τόν άγώνα παρακολούθησαν πάνω άπό 300 φίλαθλοι, οί παίκτες τού Νίκου Κολιμάδη δέν μπόρεσαν νά φτάσουν στήν νίκη πού θά τούς έδινε προβάδισμα στήν πρόκριση, κι έμειναν στό...στείρο 0-0! Παρα τήν σπουδαία όργάνωση έκ μέρους τών διοικούντων μέ μεγαφωνικές έγκαταστάσεις, άνακοινώσεις συνθέσεων πού πρόσδιδαν έορταστικό χαρακτήρα, ή είκόνα τών ποδοσφαιριστών στό γήπεδο ήταν μέτρια έως..κάκιστη!!

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΟΖ ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ!

Ή Παναχα'ι'κή στό γήπεδο τής Άγυάς "σκόρπισε" στούς...πέντε άνέμους τόν ΑΟ Ζευγολατιό καί συνεχίζει άκάθεκτη (χωρίς άντίπαλο) τήν άνοδο της στήν Β' Έθνική!! Στό Λουτράκι ό ΑΟ Λουτράκι έπανήλθε στίς νίκες κερδίζοντας σέ ένα μάτς άποφασιστικής σημασίας γιά παραμονή τήν Άχα'ι'κή, ξεφεύγοντας άπό τήν τελευταία θέση! Ήττα ΣΟΚ μέσα στό Άργος γιά τόν Παναργειακό άπό τόν Άστέρα Άμαλιάδας, πού τόν έφερε ούραγό στήν βαθμολογία! Στήν 2η θέση ό ΠΑΟ Βάρδας μετά τήν νίκη του έπί τής Δόξας Μεγαλόπολης, ένώ Χαλκίδα καί Θήβα μοιράστικαν γκόλ, βαθμούς καί έντυπώσεις!

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑ'Ι'ΚΗΣ, ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΟΛ ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ!!

Όλοκληρώθηκε ή 17η άγωνιστική τού πρωταθλήματος τού 3ου όμίλου τής Γ' Έθνικής, όπου ή πρωτοπόρος Παναχα'ι'κή γνώρισε τήν ήττα άπό τήν...γειτόνησα Άχα'ι'κή (1-0), χωρίς αύτή ή ήττα νά παίζει μεγάλο ρόλο γιά τήν άνοδο.. Νίκες είχαμε γιά τίς όμάδες τής ούράς πού άγωνίζονται νά άποφύγουν τόν ύποβιβασμό, καί ό λόγος γιά τόν ΑΟ Λουτράκι πού νίκησε έκτός τόν Αίολικό (1-0), όπως καί ό Παναργειακός πού κέρδισε έντός έδρας τόν Παναρκαδικό(2-1)! Άντίθετα ό ΑΟ Ζευγολατιό έξήλθε ίσόπαλος άνευ τερμάτων κόντρα στόν δυναμικό ΠΑΟ Βάρδας! Νίκες πέυχαν έπίσης....

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ...ΓΚΟΛ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ!!!

Στά πλαίσια τής 18ης άγωνιστικής τού πρωταθλήματος είχαμε τήν πιό παραγωγική σέ γκόλ άγωνιστική στίς δεκαοκτώ άγωνιστικές, άφού οί όμάδες σημείωσαν 30 τέρματα σέ όκτώ μάτς!!Τό σκόρ τής άγωνιστικής πέτυχε ό Πέλοπας Κιάτου πού διέλυσε κυριολεκτικά τόν ούραγό Άτρόμητο Χιλιομοδίου (7 - 0)! Ή πρωτοπόρος Κόρινθος '06 νίκησε έκτός έδρας τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου, όπως καί ό ΠΑΣ Κόρινθος έκτός τήν Θύελλα Πετρίου μέ τό ίδιο σκόρ (3-0)! Σπουδαίος άκόμη μιά φορά ό Πανκαμαριακός κατάφερε νά νικήσει έκτός τόν Όλυμπιακό Άσσου, συμπληρώνοντας έτσι τήν πρώτη 4αδα τής κορυφής.Σημαντική νίκη πέτυχε έντός ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου έπί τού Ίσθμιακού...