Σελίδες

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

"ΘΡΗΝΟΣ" στήν ΠΡΟΟΔΟ Αγ΄Βασιλείου / Παννεμεατικός καί Θύελλα Πετρ. στόν τελικό Κυπέλλου !

"Θρήνος" στήν Πρόοδο Άγ.Βασιλείου

Μία άκόμη τραγική είδηση ήλθε νά έπισκιάσει τόν Κορινθιακό Άθλητισμό, αύτή τή φορά τό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ένα νέο παληκάρι, ό 27χρονος τερματοφύλακας Ήλίας Γόγολας μετά τό τέλος τού άγώνα τής όμάδος του ΠΡΟΟΔΟΣ Αγ.Βασιλείου κόντρα στόν ΑΕΤΟ Αγγ/στρου(1-0), καί ένώ ήταν πρωταγωνιστής τού άγώνα άποκρούοντας πέναλτυ(!!) χαρίζοντας έτσι τήν νίκη στήν όμάδα του, πήρε τό αύτοκίνητο του νά φύγει γιά τό σπίτι του. Όμως ένοιωσε άδιαθεσία όπου συμπαίκτες καί άνθρωποι τής όμάδος πού ήταν έκεί είδοποίησαν άμέσως άσθενοφόρο νά τόν μεταφέρει στό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστηχώς γιά τό παληκάρι, οί γιατροί παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλαν δέν μπόρεσαν νά τόν έπαναφέρουν στό όξύ έμφραγμα πού ύπέστει, μέ άποτέλεσμα νά "φύγει" πρόωρα άπό τήν ζωή. Είναι τό δεύτερο "χτύπημα" πού δέχεται ό Κορινθιακός άθλητισμός μετά τόν άναπάντεχο θάνατο ένός 16χρονου μπασκετμπολίστα άπό τό Κιάτο πρίν άπό λίγες ήμέρες!! Προσωπικά έκφράζω τά θερμά μου συλληπητήρια πρός τήν οίκογένεια τού άτυχου πορτιέρο!!

Δύο όμάδες τής Νεμέας στόν τελικό!

Ίσως θά πρέπει νά είναι ή πρώτη φορά όπου δύο όμάδες άπό τήν Νεμέα θά διεκδικήσουν στόν τελικό τό Κύπελλο Κορινθίας. Συγκεκριμένα ή Θύελλα Πετρίου πού έπικράτησε τής Έλλάδας Βέλου (2-0) πήρε τό είσητήριο, άφού στό α΄μάτς είχαν έλθει ίσόπαλες (1-1). Τό δεύτερο είσητήριο τό πήρε ή όμάδα τού Παννεμεατικού όπου άν καί ήττήθει στό Χιλιομόδι άπό τόν τοπικό Άτρόμητο (0-1), προκρίθηκε χάρις στό νικηφόρο (3-0) τού πρώτου μάτς! Σίγουρα καί οί δύο όμάδες πρωταγωνιστούν καί στό πρωτάθλημα άφού κατέχουν τίς θέσεις 2η καί 3η στόν πίνακα τής βαθμολογίας! Ό τελικός θλα διεξαχθεί άρχές Μαρτίου μέ ήμερομηνία πού θά όρίσει ή ΕΠΣ Κόρινθίας.


Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ξέφυγε ό Α.Ο.Λουτράκι μέ "διπλό" στό Πετρί!

Εύνοηκή ήταν ή 22η άγωνιστική γιά τόν πρωτοπόρο Α.Ο.Λουτράκι πού πήρε "διπλό"(νίκη) μέσα στήν έδρα τού Πετρίου άπέναντι στήν τοπική Θύελλα(2-0) καί σέ συνάρτηση τής ίσοπαλίας στήν Νεμέα τού Παννεμεατικού κόντρα στόν Όλυμπιακό Λουτρακίου(1-1),ξέφυγε στήν βαθμολογία μέ τέσσερις βαθμούς άπό τήν δεύτερη θέση,έχοντας διαφορά άσφαλείας (+4)!

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ήττα στίς καθυστερήσεις γιά τήν Κόρινθο

Δυστηχώς ή Κόρινθος δέν άπέφυγε τήν ήττα στό Άργος άπό τόν Παναργειακό μέ άποτέλεσμα νά ήττηθεί (0-1) στίς καθυστερήσεις τού άγώνα(91΄) μέ τέρμα πού πέτυχε ό Τριμπόνιας μέ σούτ άπό 30 μ. άφήνοντας άναυδο τόν πορτιέρο τής Κορίνθου Άρχοντάκη!

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ξέφυγαν οί πρωτοπόροι

Πολλά γκόλ σημειώθηκαν σέ αύτή τήν άγωνιστική μέ τίς όμάδες νά φτάνουν σέ ύψηλά σκόρ, όπως αύτό συνέβει στά γήπεδα τού συνοικισμού Κορίνθου καί στό Κιάτο. Ό πρωτοπόρος Α.Ο.Λουτράκι έπικράτησε (2-1) τού Πανκαμαριακού καί διατηρεί τήν διαφορά άπό τόν δεύτερο Παννεμεατικό ό όποίος νίκησε δύσκολα έντός έδρας τό Σπαθοβούνι (1-0)!!!

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Άλλαγές στούς πάγκους Δερβενίου καί Σπαθοβουνίου

Παρελθόν άποτελεί γιά τήν όμάδα τού Άστέρα Δερβενίου ό προπονητής Δημήτρης Γαλάνης μετά τήν έκτός έδρας ίσοπαλία (4-4) μέ τόν Πανσολυγειακό! Τό Δ.Σ τής όμάδος μετά άπό έκτακτη συνεδρίαση άποφάσησε νά λύσει τήν συνεργασία μέ τόν έν λογω προπονητή,εύχαριστόντας τον γιά τήν μέχρι τώρα συνεργασία τους. Άποφάσισε έπίσης ΄την πρόσληψη τού προπονητή Γιώργου Καραούζου ό όποιος ήταν έλεύθερος γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος.Νά σημειωθεί ότι ό νέος προπονητής τού Δερβενίου ήταν τήν 10ετία τού ΄80 ποδοσφαιριστής τής όμάδος, καί πλέον καλείται νά άλλάξει τά μέχρι τώρα άσχημα άποτελέσματα τού Άστέρα.

Παρελθόν ό Πήλιουρας άπό Σπαθοβούνι

Ή διοίκηση τού Σπαθοβουνίου μετά τήν έντός έδρας ήττα (2-4) άπό τόν Ήρακλή Ξυλοκάστρου, άποφάσησε νά λύσει τήν συνεργασία της μέ τόν προπονητή Νίκο Πήλιουρα,καί πλέον νά βρίσκεται σέ άναζήτηση νέου προπονητή. Θά πρέπει νά έπισημάνουμε ότι στήν φετεινή περίοδο τό Σπαθοβούνι έχει άλλάξει τρείς προπονητές!! Ξεκίνησε μέ τόν Γκότση, στή συνέχεια άνέλαβε ό Άλεξόπουλος, καί μετά άπ΄αύτόν ό Πήλιουρας πού βρήκε τήν όμάδα μέ 3 βαθμούς καί τήν άφήνει μέ 19 βαθμούς!!

Άνακοίνωση Α.Ο.Λ γιά τούς Σεκιουριτάδες

Άνακοίνωση έξέδωσε ή διοίκηση τού Α.Ο.Λουτάκι μετά τόν νικηφόρο άγώνα στό Θώδειο Στάδιο κόντρα στόν Ολυμπιακό Λουτρακίου(1-0). Ή άνακοίνωση τών πρωτοπόρων τής Α1 κατηγορίας έστιαζόταν στήν παρουσία Σεκιουριτάδων όχι μόνον στήν είσοδο, άλλά καί πέριξ τών άποδυτηριακών χώρων, έκφράζοντας τήν έκπληξήν της γιά ποιούς λόγους ? Όταν οί δύο συγκεκριμένες όμάδες ζούν καί βιώνουν μέσα στήν ίδια πόλη? Προφανώς οί "ερυθρόλευκη" όμάδα θά ήθελε νά προλάβει τά όποια τύχόντα....παρατράγουδα μπορούσαν νά συμβούν στό συγκεκριμένο παιχνίδι, άφού στό μάτς τού πρώτου γύρου είχαν πέσει..καμπάνες τιμωρίας!! Σημασία έχει ότι κάποτε θά πρέπει οί φίλαθλοι τών όμάδων νά έκφράζονται σωστά κι όχι έπικίνδυνα γιά τίς όμάδες τους!!


Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ήττα στό ντέρμπι μέ τήν Καλαμάτα

Νέες άπώλειες βαθμών γιά τήν Κόρινθο, αύτή τήν φορά έντός έδρας άπό τήν Καλαμάτα (0-1), όπου φέρνει σέ δύσκολη βαθμολογική θέση τήν Κορινθιακή όμάδα! Τό άποτέλεσμα άδικεί τήν όμάδα τού Θύμιου Γεωργούλη άφού στάθηκε καλά στόν άγωνιστικό χώρο, είχε δύο δοκάρια μέ τόν Καφαντάρη,καί δέχθηκε ένα τέρμα στό β΄μέρος άπό άμυντικό λάθος, καί τό όποίο έκρινε τό τελικό άποτέλεσμα. Άντίθετα ή φιλοξενούμενη όμάδα διατηρήθηκε στό κύνήγι τής άνόδου σέ άπόσταση τριών μόλις βαθμών άπό τήν κορυφή.

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ό Α.Ο.Λουτράκι πήρε τό ντέρμπι

 Νικητής στέφθηκε ό Α.Ο.Λουτράκι στό ντέρμπι μέ τόν συντοπίτη του Όλυμπιακό κερδίζοντας μέ 1-0, όπου καί παραμένει στήν πρώτη θέση τού βαθμολογικού πίνακα. Ό Παννεμεατικός πήρε ένα ξεκούραστο τρίποντο άπό τόν Σαρωνικό καί συνεχίζει νά καταδιώκει τόν πρωτοπόρο. Έκμεταλευόμενη τήν "γκέλα" τού Όλυμπιακού ή Θύελλα Πετρίου κέρδισε δύσκολα τόν Κύψελο 1-0, καί πέρασε στήν τρίτη θέση τής βαθμολογίας!

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Πανηγυρική άτμόσφαιρα στήν κοπή τής Πίτας

Κατάμεστη ήταν ή αίθουσα τού Πανεπιστημιακού Θεάτρου τό βράδυ τής περασμένης Δευτέρας (3/2),όπου ή ΕΠΣ Κορινθίας έκοψε τήν Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της. Παράγοντες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, καί φίλοι τού Κορινθιακού Ποδοσφαίρου, δημιούργησαν μία έξαιρετική άτμόσφαιρα όπου τιμήθηκαν πρόσωπα άπό όλους τους χώρους.

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Ή Καλαμάτα στό κόλπο τής άνόδου

Πολίτιμο τρίποντο πήρε έκτός έδρας ή Καλαμάτα στήν Άχα'ι'α κόντρα στόν ΠΑΟ Βάρδας(1-0) καί έβαλε ύποψηφιότητα γιά άνοδο,άφού άπέχει μόλις τρείς βαθμούς άπό τήν κορυφή. Μέ νίκες προχώρησαν καί οί δύο πρωτοπόροι, ή Έρμιονίδα κέρδισε τόν Έθνικό Σαγέ'ι'κων (2-0),καί ή Καρα'ι'σκάκης ΑΕ έκτός τόν Παναυπλιακό (1-0),παραμένοντας στήν κορυφή.

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Χωρίς άλλαγές ή κορυφή

Σέ ότι άφορά τήν κορυφή τής πρώτης κατηγορίας δέν ύπήρξαν άλλαγές άφού οί πρωτοπόρες όμάδες κέρδισαν τούς άντιπάλους των. Έκπλήξεις όμως είχαμε στήν..ούρά, όπου Άγ.Θεόδωροι καί Πανσολυγειακός κέρδισαν έκτός έδρας τούς Κύψελο καί Άστέρα Δερβενίου άντίστοιχα!!!!!