Σελίδες

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 26ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τέσσερις άγωνιστικές πρίν άπό τό φινάλε τού φετεινού πρωταθλήματος, τό ένδιαφέρον έστιάζεται στήν κορυφή μιάς καί ή πρώτη θέση άλλαξε κάτοικο άπό τήν περασμένη άγωνιστική, όπου ή διαφορά άπό τόν δεύτερο είναι μόλις 1 βαθμό!! Ό πρωτοπόρος ΑΟ Ζευγολατιο πέρασε νικηφόρα άπό τό Χιλιομόδι μέ εύτύ σκόρ, όπωςε καί ή δεύτερη Κορινθος '06 πού νίκησε άνετα στήν έδραν της τήν Θύελλα Πετρίου. Στό Δερβένι ό τοπικός Άστέρας κέρδισε τόν Πέλοπα Κιάτου, ένώ τό ίδιο συνέβει καί στήν Νεμέα, όπου ό Παννεμεατικός δέν δυσκολεύτηκε νά κερδίσει τόν Όλυμπιακό Άσσου.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝ ΚΡΟ'Ι'Φ

Μια από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Γιόχαν Κρόιφ,  έφυγε  άπό τη ζωή παραμονή τού Εύαγγελισμού Τής Θεοτόκου(24/03/2016). Ό έπονομαζόμενος άπο τούς φιλάθλους τής χώρας του, άλλα καί όλοκλήρου τής γής «ιπτάμενος Ολλανδός»  έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο, πού είχε ώς άποτέλεσμα νά «φύγει» σε ηλικία 68 χρονών άπο τήν ζωή.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

"ΠΕΤΑΞΕ" ΌΤΙ...ΈΧΤΙΖΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ...

ΣΟΚ ήταν ή ίσοπαλία γιά μία άκόμη φορά έντός έδρας γιά τόν Ήρακλή Ξυλστρου κόντρα στόν άδιάφορο βαθμολογικά άλλά ήρω'ι'κό άγωνιστικα Άγ. Γεώργιο, πού οί παίκτες του πάλεψαν νά μήν φύγουν ήττημένοι άπό τό Ξυλόκαστρο καί τό πέτυχαν στίς καθυστερήσεις τού άγώνα (93'), ίσοφαρίζοντας τόν προηγούμενο στό σκόρ γηπεδούχο! Αύτή ή έντός έδρας ίσοπαλία έ3νδέχεται νά άποβεί μοιραία γιά τήν άνοδο, άφού ένώ είχε τήν νίκη στά χέρια του, καί φυσικά τίς πολλές έλπίδες γιά τήν τρίτη θέση, έν τούτοις οί παίκτες του, δέν κατάφεραν νά άποφύγουν τήν άπώλεια μέσα στήν έδραν τους άλλων δύο βαθμών. Κρίμα διότι οί κόποι μιάς χρονιάς βρίσκονται σέ όριακό σημείο νά χαθούν...

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΑΝΟΔΟ....

Τέσσερις άγωνιστικές πρίν τό φινάλε τού φετεινού πρωταθλήματος, ή μάχη γιά τήν άνοδο βρίσκεται στό Ζενίθ, άφού τέσσερις όμάδες διεκδικούν τίς τρείς προνομιούχες θέσεις άνόδου.Ό πρωτοπόρος Ίσθμιακός παρεχώρησε ισοπαλία έντός έδρας μέ τόν γείτονα Πανσολυγειακό, ό όποίος κρατά τήν τρίτη θέση μέ....νύχια καί δόντια! Ό ΠΑΣ Κλένια δείχνει πολύ φορμαρισμένος καί διέλυσε έντός έδρας τήν Προοδευτική Περιγιαλίου μέ μία...όκτάρα!! Άντίθετα ό τέταρτος τής παρέας τών διεκδικητών Ήρακλής Ξυλοκάστρου στίς καθυστερήσεις....