Σελίδες

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΟΜΕΝΑ

Τά ίατρικά μηχανήματα καί τό...μέλλον τους                                                       

Άκουσα μέ ίδιαίτερη προσοχή σέ τηλεοπτική έκπομπή (ΣΚΑΊ΄) τό θέμα πού προέκυψε γιά τήν τύχη τών ίατρικών μηχανημάτων πού είχαν δοθεί άπό τήν ΕΠΟ τό έτος 2007 έπί προεδρίας Βασ.Γκαγκάτση στίς ΕΠΣ όλης τής χώρας.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ο Χαλδαίος(συνδ. Άθηνών) σφυρίζει τήν Κόρινθο

Ό Άθηναίος ρέφερι Χαλδαίος θά είναι ό διαιτητής τής άναμέτρισης Κορίνθου- Α.Ε Μεσολογγίου  πού θά διεξαχθεί τήν προσεχή Κυριακή (1/12) στό δημ.στάδιο Κορίνθου, μέ βοηθούς τούς Σκούρα/ Ρηγόπουλο τού ίριδίου συνδέσμου, ύστερα άπό τούς όρισμούς πού έγιναν τήν Τετάρτη(27/11) άπό τήν ΚΕΔ τής ΕΠΟ.

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΜΙΝΙ - ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρωταγωνιστές σέ έπεισόδια (ξύλο) οί Γονείς 

Δυστηχώς έπεισόδια δέν γίνονται μόνο σέ μεγάλα παιχνίδια άλλά καί σέ μίνι-άγώνες 12χρονων όμάδων! Σύμφωνα μέ τά όσα άναφέρει τό συγκεκριμένο ρεπορτάζ ένας άγώνας Μίνι-όμάδων Μπάσκετ......

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

ΈΓΙΝΕ ΤΗΣ....ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!!!!

Σπουδαίος ό Παμβοχαί΄κός έκανε τήν 2η νίκη του στό πρωτάθλημα νικώντας τόν Α.Ο.Κηφισιάς (3-2) σετ,ένώ αύτή ή νίκη είναι ή πρώτη τού Στέλιου Καζάζη στόν πάγκο τής όμάδας! Όμως ή νίκη τού Παμβοχαί΄κού έχει μεγαλύτερη άξία διότι προήλθε μέ άνατροπή (0-2σετ)!

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Έπικράτησαν οί έδρες 

Τά άποτελέσματα τής 9ης άγωνιστικής έδειξαν τήν έπικράτηση τών γηπεδούχων όμάδων όπου είχαμε έπτά "άσους" καί δύο "διπλά" έκ τών όποίων τό...ένα άνευ άγώνα! Φυσικά δέν έλειψαν καί αύτήν τήν άγωνιστική οί έκπλήξεις.......

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  λόγω άναχώρησης στό έξωτερικό, σέ μοναδική εύκαιρία έπτά νομίσματα μεγάλα τών 30 γραχμών μέ τήν κεφαλή τού τέως Βασιλιά(άσημένια) καί 1150 δίσκοι 33 στροφών έκ τών όποίων οί χίλιοι δίσκοι είναι μέ Έλληνικά τραγούδια παλιά καί καινούργια,έπιτυχίες όλων τών γνωστών καλλιτεχνών,καί 150 δίσκοι μέ ξένες έπιτυχίες (10ετιων 70-80,80-90,90-00,00-10)σέ πολύ καλή κατάσταση!

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΕΙ.....ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Πρόκριση μέσα στό Βουκουρέστη!                                                                                                                                                                                                             Τήν πρόκριση πήρε ή Έλλάδα γιά τό Μουντιάλ τής Βραζιλίας τό 2014 κόντρα στήν Ρουμανία,μέ τήν όποία έξήλθεν ίσόπαλη (1-1)! Τό Έθνικό μας συγκότημα παίζοντας μέ ψυχή καί αυταπάρνηση κατάφερε νά ύψώσει τό άνάστημα της μέσα σέ μία καυτή έδρα στό Βουκουρέστη, όπου οί άντίπαλοι μας Ρουμάνοι άναζητούσαν πάση θυσία, νά πάρουν μία θριαμβευτική ρεβάνς γιά τό 3-1 τής περασμένης Παρασκευής πού είχε διεξαχθεί στό γήπεδο"Γ.Καραί΄σκάκης". Οί Έλληνες παίκτες τήρησαν τήν ύπόσχεσήν τους πρός τούς Έλληνες φιλάθλους άλλά καί όλης τής χώρας, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο άθλο,μία σπουδαία πρόκριση,μετά τόν άθλο τής πρόκρισης καί κατάκτησης τού EURO 200ler4!!

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΝΓΚ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΔΗΓΙΑ

Μία άπίστευτη όδηγία δόθηκε στούς διαιτητές τής Σούπερ Λίγκας σέ σεμινάριο πού διεξήχθει σέ ξενοδοχειακή μονάδα τής Έρέτριας προκειμένου νά έπιμορφωθούν,νά"φρεσκάρουν" τίς γνώσεις τους,καί παράλληλα νά γίνουν πιό σωστοί στίς όδηγίες περί τής διαιτησίας άπ΄ότι είναι σήμερα. Τά μαθήματα έγιναν τό περασμένο Σαββατοκύριακο έπ΄εύκαιρία τής διακοπής τού πρωταθλήματος όπου όμιλητές ήσαν οί έκπαιδευτές διαιτησίας κ.κ. Θανάσης Μπριάκος, Γιάννης Τσαχελίδης, Δημήτρης Καλύβας, Γιώργος Δπύρος,όπου στίς όμηλίες τους ζήτησαν τό αυτονόητο, πού σημαίνει νά περιορίσουν τά λάθη τους άλλά καί νά έφαρμόζουν κατά γράμμα τήν έφαρμογή τών κανονισμών, χωρίς ώστόσο νά γίνονται πρωταγωνιστές τών άγώνων.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 1-0

Τό άποτέλεσμα μετράει

Σέ κάθε άγώνα έκείνο πού μετράει είναι τό τελικό άποτέλεσμα,καί αυτό ήταν τό ζητούμενο γιά τήν όμάδα τού Πανκαμαριακού στό ντέρμπι μέ τόν πρωτοπόρο Παννεμεατικό. Έτσι λοιπόν οί γηπεδούχοι μετά άπό δύο άγωνιστικές έπανήλθαν στίς νίκες άπέναντι σέ έναν δυνατό άλλά καί φιλόδοξο άντίπαλο όπως είναι ό Παννεμεατικός,καί τόν όποίον κατάφεραν νά νικήσουν (1-0) μετά άπό ένα συγκλονιστικό άγώνα! Στό α΄45λεπτο οί γηπεδούχοι ήταν οί πρωταγωνιστές άφού δημιούργησαν τέσσερις σημαντικές εύκαιρίες να προηγηθούν στό σκόρ, άλλά έπεσαν πάνω σ΄έναν έκπληκτικό τερματοφύλακα,τόν Κεμελάί΄πού άπεσόβησε τό γκόλ έως τό 35΄λεπτό.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άπώλιες γιά τούς πρωτοπόρους

Μέ ίδιαίτερο ένδιαφέρον συνεχίστηκε τό πρωτάθλημα στήν Α1 κατηγορία όπου οί πρωτοπόροι άπωλεσαν βαθμούς, μέ άποτέλεσμα νά προσδώσουν μεγαλύτερο ένδιαφέρον στή μάχη τού πρωταθλήματος. Στό Ξυλόκαστρο ό Πανκαναριακός νίκησε τόν Παννεμεατικό(1-0) ένώ τήν  ίδια ώρα ό ΠΑΟ Λουτράκι άφηνε βαθμούς στό Κιάτο κόντρα στήν Άναγέννηση (1-1).

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ

Ταξιδιωτική 3αρα έπί τής Ρουμανίας  ( 3-1 )!!

Παίζοντας έξοχο ποδόσφαιρο ή Έθνική Έλλάδος κατάφερε νά πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα στό θέμα τής πρόκρισης άπέναντι στήν Έθνική Ρουμανίας μέ σκόρ 3-1 καί νά έτοιμάζεται νά θεωρήσει τό διαβατήριο της στόν έπαναληπτικό άγώνα πού θά γίνει σέ πέντε περίπου ήμέρες περίπου στήν Ρουμανία.Τό Έθνικό μας συγκρότημα χθές τό βράδυ στό γήπεδο " Γ.Καραί΄σκάκης" έδειξε τήν ποδοσφαιρική του άξία 'επιτυγχάνοντας μία σπουδαία νίκη χάρις στά γκόλ πού σημείωσαν οί Μήτρογλου (2) καί Σαλπιγκίδης!

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

31oς ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

 6ος ό Κορίνθιος Γ.Καραβίδας
                                                                                                                                                                     Στόν 31ο Μαραθώνιο τής Άθήνας πού διεξήχθει τήν περασμένη Κυριακή(10 Νοεμβρίου) μέ τήν συμετοχή έκατοντάδων άθλητών άπό πολλά κράτη ό Κορίνθιος Μαραθωνοδρομος Γιώργος Καραβίδας τερμάτησε 6ος στίς έλληνικές συμμετοχές παρά τό γεγονός ότι είναι σήμερα σέ ήλικία 42 έτών!!

ΒΟΛΕΊ΄ ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Καζάζης Στέλιος ό νέος προπονητής

Γιά μία άκόμη φορά δικαιονόμεθα στίς έγκριτες είδήσεις τού blog panikos-news,καί σίγουρα τό γεγονός αύτό κάνει πιό ύπεύθυνους στήν άνάρτηση είδήσεων. Χθές είχαμε άναφέρει ότι στούς διαδόχους τού Ζαλμά ήταν καί τό όνομα τού Στέλιου Καζάζη καί δέν πέρασαν ούτε 24ώρες γιά νά δικαιοθούμε!!

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όφειλές διακαιολογητικών 23 Σωματείων

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής Γεν.Γραμ.΄Αθλητισμού πού κοινοποιήθηκε στήν Ε.Π.Σ.Κορινθίας 23 σωματεία τού δυναμικού της, όφείλουν νά στείλουν τά δικαιολογητικά τους γιά τήν διατήρηση τής άθλητικής τούς άναγνώρισης! Σύμφωνα μέ τόν συγκεκριμένο κατάλογο οί όμάδες πού όφείλουν αύτά τά δικαιολογητικά είναι: ΑΣ Αγ.Θεόδωροι, ΠΑΣ Έλλάς Βέλου,Θύελλα Πετρίου, Πανκαμαριακός, Ήρακλής Λεχαιου, Άετός Άγγελοκάστρου, Θύελλα Κ.Διμ, Τενεάτης Άθικίων, Νέοι Στιμάγκας,  Άρης Κορίνθου, Άρης Βοχαί΄κού, Α.Ο.Μαψός,Άστέρας Κορίνθου,Δάφνη Πουλίτσας,Κεραυνός Μ.Β, Θύελλα Λεοντίου, Φωκάς Αρχ.Κλεωών, Άγιάννης, ΠΑΟ Κουταλάς, Άλπατρος Κόρφου, Γ.Α.Σ.Παμβοχαί΄κός, Άστέρας Στεφανίου. Οί άναφερόμενες όμάδες θά πρέπει τάχιστα νά έπισκεφθούν τήν Ένωση Κορινθίας προκειμένου νά τακτοποιήσουν τίς έκρεμότητες τους.

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄- ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ -ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Άντιο Ζαλμά καί ήττα άπό Φοίνικα Σύρου

Τό άπόγευμα τής Δευτέρας(11 Νοεμβρίου) ήταν τό τελευταίο παιχνίδι τού κόουτς Νίκου Ζαλμά στόν πάγκο τού Παμβοχαί΄κού ύστερα άπό 6,5 χρόνια παρουσίας στόν πάγκο τής όμάδας τού Βραχατίου, όπου ο Παμβοχί΄κός ήττήθει άπό τόν Φοίνικα Σύρου 3-0 (25-21,26-24,25-22) μέ άποτέλεσμα ή όμάδα νά βρίσκεται στήν προτελευταία θέση τού βαθμολογικού πίνακα!

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ-- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τετράδα στήν κορυφή

Πολλές έκπλήξεις έπιφύλασε ή έβδομη άγωνιστική στό πρωτάθλημα τού 4ου όμίλου τής Γ΄Έθνικής μετά τήν όλοκλήρωση της,άφού είχε ώς άποτέλεσμα τέσσερις όμάδες νά ίσοβαθμούν στήν πρώτη θέση! Παράλληλα ή Κόρινθος πού νίκησε έντος τήν Δόξα Μανωλάδας πλασαρίστηκε στήν 5η θέση μέ τέσσερις βαθμούς διαφορά άπό τήν κορυφή! Κατόπιν αύτών τών άποτελεσμάτων άναμένεραι νά διεξαχθεί ένα άμφίροπο καί έξ ίσου συγκλονηστικό πρωτάθλημα. Ή πρώτη έκπληξη σημειώθηκε στό Ναύπλιο όπου ό Παναυπίακός έσπασε τό άήττητο τού Παναργειακού ύποχρεώνοντας τον στήν πρώτη ήττα του στό φετεινό πρωτάθλημα! Έπίσης Α.Ε.Έρμιονίδας, Άχαί΄κή,καί Α.Ε.Καραί΄σκάκης,πέτυχαν σπουδαίες έκτός έδρας νίκες καί ίσοβάθμησαν μέ τούς Λύκους τού Άργους στήν κορυφή. 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( σέ 7 μάτς)                                              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
                                                                                                                                                               
1. Παναργειακός                16 (9-2)                           Κόρινθος - Δόξα Μανωλάδας      1-0
2.Α.Ε.Έρμιονίδα                16 (11-3)
3.Άχα΄ι΄κή                          16 (10-6)                         Παναρκαδικός- Α.Ε.Έρμιονίδας   0-2
4.Καρα΄ι΄σκάκης Α.Ε.        16 (7-4)
5.Κόρινθος                         12 (8-5)                          Άτρόμητος Λάππα- Καλαμάτα      0-1
6.Παναρκαδικός                 11 (8-7)
7.Καλαμάτα                       10 (10-7)                        Μεσολόγγι Α.Ε.-  Άχα΄ι΄κή            2-3
8.ΠΑΟ Βάρδας                  10 (4-5)
9.Άτρόμητος Λάππα           9 (7-6)                           Μεσσηνιακός - Καρα΄ι΄σκάκη Α.Ε 0-1
10.Μεσολόγγι Α.Ε             9 (10-10)
11.Μεσσηνιακός                8 (9-6)                           Παναυπλιακός- Παναργειακός        2-1
12.Παναυπλιακός               7 (8-10)
13.Άρης Αιτωλικού            5 (4-8)                           Έθνικός Σαγέ΄ι΄κων-Άρης Αιτωλικ. 2-2
14.Δόξα Μανωλάδας         5 (4-8)
15.Έθνικός Σαγέ΄ι΄κων      5 (3-14)                         ΠΑΟ Βάρδας -ΠΦΟ Πανόπουλο      2-1
16.ΠΦΟ Πανόπουλο          0 (5-14)

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έπικεφαλής ό Παννεμεατικός

Γιά δεύτερη συνεχόμενη έβδομάδα ή όμάδα τού Παννεμεατικού συνεχίζει νά όδηγεί τήν κούρσα τού φετεινού πρωταθλήματος μετά τήν όλοκλήρωση τής έβδομης άγωνιστικής,έπιβληθείς τού Όλυμπιακού Λουτρακίου (2-0)! Στήν δεύτερη θέση ό Α.Ο.Λουτράκι πού νίκησε έντός έδρας τήν Θύελλα Πετρίου (2-0). Στά ύπόλοιπα παιχνίδια νίκες πέτυχαν στίς έδρες τους , ό Πέλοπας Κιάτου έπί τού Σπαθοβουνίου (3-1),ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου έπί τού Πανκαμαριακού (2-0),ό Άτρόμητος Χιλιομ.έπί τού Πανσολυγειακού (2-0),ένώ στό γήπεδο Βέλου ή τοπική Έλλάδα Β.ήττήθει (0-1) άπό τόν Άστέρα Δερβενίου! Τέλος ίσόπαλο (2-2) έληξε τό μάτς Κύψελου-Άναγέννησης Κιάτου. Νά σημειωθεί ότι οί Άγ.Θεόδοροι πήραν ένα ξεκούραστο τρίποντο (3-0) άνευ άγώνα μέ τόν Σαρωνικό!!
                                                                                                                                                                    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 7 άγώνες )                                   ΈΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1. Παννεμεατικός  21 (15-1)                              Έλλας Βέλου  -  Κύψελος
2. Α.Ο.Λουτράκι   19 (14-1)
3.Θύελλα Πετρίου 15 (14-10)                            Άστέρας Δερβ.-Άτρόμητος Χιλιομ.
4.Πέλοπας Κιάτου 14 (15-7)
5.Άστέρας Δερβεν.13 (7-3)                                Άναγέννηση Κ.-Α.Ο.Λουτράκι
6.Άγ.Θεόδοροι       13 (7-4)
7.Ήρακλής Ξυλ.     12(14-7)                              Πανσολυγειακός-Σαρωνικός
8.Όλυμπιακός Λ.   12 (12-9)
9.Έλλάς Βέλου       10(11-10)                            Πανκαμαριακός-Παννεμεατικός
10.Άτρόμητος Χιλ. 10 (6-9)
11.Πανκαμαριακός  7  (12-12)                           Άγ.Θεόδοροι   -  Σπαθοβούνι
12.Άναγέννηση Κ.   7 (10-12)
13.Κύψελος             7 (9-11)                              Όλυμπιακός Λ.- Πέλοπας Κιάτου
14.Σπαθοβούνι         3 (5-17)
15.Πανσολυγειακός  0 (1-16)                             Θύελλα Πετρίου - Ήρακλής Ξυλοκ.
16.Σαρωνικός           -6 (0-21)

  Άύστηρές τιμωρίες σέ Όλυμπιακό Λουτρακίου

Οί τιμωρίες στόν Όλυμπιακό Λουτρακίου είχαν συνέχεια μετά τούς Κολιάκο-Βαραβέρη άφού ή Ένωση Κορινθίας βάσει τού Φ.Α τιμώρησε τό σωματείο (έδρα) μέ 4 άγωνιστικές!! καί 800 εύρώ πρόστιμο!! καθώς καί τόν παράγοντα τής όμάδας Άναστάσιο Νάνη μέ 3 χρόνια(!!!!) έκτός άγωνιστικών χώρων καί πρόστιμο έπίσης 800 εύρώ! Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες ή διοίκηση τού Όλυμπιακού θά προσφήγει στή δευτεροβάθμια έπιτροπή τής ΕΠΟ έκπροσωπούμενη άπό τόν γνωστό Νομικό κ.Πέτρο Κα΄ι΄μακάμη προκειμένου νά βρεί τό δίκιο της.

Σούπερ ντέρμπι στό Ξυλόκαστρο

Ή άναμέτρηση Ήρακλή Ξυλοκάστρου-Πανκαμαριακού γιά τήν 7η άγωνιστική άποτέλεσε διαφήμηση γιά τό Κορινθιακό ποδόσφαιρο άφού ώς τοπικό ντέρμπι συγκέντρωσε τό ένδιαφέρον 500 καί πλέον φιλάθλων τού Δυτικού διαμερίσματος τού νομού μας.Μάλιστα τό πιό άξιοσημείοτο γεγονός ήταν, ή παρουσία τού ώραίου φύλλου πού έκλεψε έκτός των πρωταγωνιστών τού γηπέδου, τίς έντυπώσεις!!! Στόν άγωνιστικό τομέα τής άναμέτρησης, οί δύο άντίπαλες όμάδες προσπάθησαν καί έδωσαν ότι καλύτερο μπορούσαν, προκειμένου νά πετύχουν τόν στόχο τους(νίκη) καί παράλληλα νά εύχαριστήσουν τό φίλαθλο κοινό πού προσήλθε νά τούς παρακολουθήσει καί πιστεύω ότι τό κατάφεραν!! Τήν νίκη κατέκτησε ό Ήρακλής μέ σκόρ 2-0, μέ γκόλ πού πέτυχαν οί Κριτσάφι(5΄),καί Δεδάκης(20΄),χωρίς ώστόσο νά διακριθεί ίδιαίτερα. Άντίθετα ό Πανκαμαριακός είχε καλύτερη παρουσία ώς όμάδα, άλλά δίχως άποτελεσματικότητα στήν τελική προσπάθεια! Ή διαιτησία τού Ρούτση ήταν σέ μέτρια έπίπεδα άφού δέν άπέφυγε τά λάθη έστω κι άν δέν ήταν καθοριστικά γιά τήν έκβαση τού άγώνα! Συγχαρητήρια καί στίς δύο όμάδες γιά τήν άγωνιστική τους παρουσία!!!!!! Έπίσης, πολλά μπράβο στό φίλαθλο κοινό πού προσήλθε νά τίς παρακολουθήσει!!!!!!!!

                                                                                                                                                                Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΠΟ

Ό Γ. Σαρρής ύπερασπιζεται τούς διαιτητές

Σέ πρόσφατες δηλώσεις του ό πρόεδρος  τής ΕΠΟ κ.Γιώργος Σαρρής άναφερόμενος σέ θέματα διαιτησίας καί στημένους πίνακες είπε  "Άτεκμηρίωτες καί φανταστηκές δήθεν καταγγελίες πού είναι προφανέστατα άστήρικτες,καί δέν έπιβεβαιωνονται άπό κανένα μέλος τής ποδοσφαιρικής οίκογένειας

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ ΛΙΝΓΚ ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Όδεύει  γιά  άλλαγές 

Ή ήττα άπό τήν Λαμία έκτός έδρας μέ 3- άσχημη0 (25-16, 25-16, 25-19) άλλά καί ή άσχημη έμφάνιση, όπως ήταν έπόμενο, άνάγκασαν τόν προπονητή τού Βραχατίου Νίκο Ζαλμά νά κάνει λόγο ότι πρέπει νά έπισπευθούν άλλαγές σέ ότι άφορά τό ρόστερ τής όμάδος(?)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6ηΆγωνιστική:

Π.Φ.Ο.Πανόπουλου-ΈθνικόςΣαγέικων 0-1, ΠΑΟ Βάρδας-Άτρόμητος Άχαίας 0-2, Άρης Αίτωλικού-Παναυπλιακός 2-1, Καλαμάτα-Παναρκαδικός 2-0, Παναργειακός- Μεσολόγγι 1-0, Έρμιονίδα Α.Ε.- Μεσσηνιακός 2-1, Άχαίκή-Δόξα Μανωλάδας 2-1, Καραίσκάκης Α.Ε-Κόρινθος 2-1.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παναργειακός 16(8-0), 2. Έρμιονίδα Α.Ε 13(9-3),3.Άχαίκή 13(7-4), 4.Καραίσκάκης Α.Ε. 13(6-4), 5.Παναρκαδικός 11(8-5), 6.Κόρινθος 9 (7-5),   7.Άτρόμητος        Άχαίας 9(7-5), 8.Μεσολόγγι Α.Ε.9 (8-7), 9.Μεσσηνιακός 8 (9-5), 10.Καλαμάτα 7 (9-7),                        11.ΠΑΟ Βάρδας 7 (2-4), 12. Δόξα Μανωλάδας 5 (4-7), 13.Παναυπλιακός 4 (6-9),                               14. Άρης Αίτωλικού 4 (2-6), 15. Έθνικός Σαγέικων 4 (1-12),16. Π.Φ.Ο.Πανόπουλο 1 (4-12).

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ήττα  στήν   Άρτα

Τήν ήττα γνώρισε στήν Άρτα ή Κόρινθος άπό τήν Καραίσκάκης Α.Ε. μέ σκόρ (2-1) καί παρέμεινε στήν 6η θέση τού βαθμολογικού πίνακα. Σύμφωνα μέ τίς άνταποκρήσεις ή Κόρινθος ήτταν "μουδιασμένη" στό α΄20λεπτο μέ άποτέλεσμα νά δεχθεί γρήγορα  δύο τέρματα καί νά βρεθεί μέ τήν πλάτη στόν τοίχο σέ ότι άφορούσε τήν έξέληξη τού άγώνα.Παράλληλα στό 30ο λεπτό προέβει σέ άναγκαστική άλλαγή τού Μανιάτη (ό όποίος προερχόταν άπό τραυματισμό) καί τήν θέσην του πήρε ό Μπούκης. Στήν έπανάληψη ή Κόρινθος είχε τόν έλεγχο τού παιχνιδιού καί κατάφερε νά μειώσει τό σκόρ(2-1) μέ γκόλ τού Σπυρόπουλου(κεφαλιά πού βρήκε σέ σώμα άμυντικού). Παρά τίς συνεχείς προσπάθειες της ή Κόρινθος δέν μπόρεσε νά φτάσει στήν ίσοφάρηση παρά τό γεγονός ότι δημιούργησε εύκαιρίες.

Τρείς άγωνιστικές ό Άρχοντάκης

Μέ τρείς άγωνιστικές τιμωρήθηκε ό τερματοφύλακας τής Κορίνθου Άνδρέας Άρχοντάκης πού είχε άποβληθεί στόν προηγούμενο άγώνα έντός μέ τήν Άχαίκή.Τώρα θά έπανέλθει μετά άπό δύο άγωνίστικές. 

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Δέν (Χ)άρηκε κανένας

Σπουδαίο μάτς έγινε στό γήπεδο Ξυλοκάστρου άνάμεσα στόν Πανκαμαριακό καί τόν Α.Ο.Λουτράκι καί τό όποίο έληξε δίχως νικητή(1-1) άλλά σίγουρα κράτησε μέχρι τό τέλος τού άγώνα τήν άγωνία τών παρισταμένων 100 καί πλέον φιλάθλων πού τό παρακολούθησαν. Ή όμάδα τού Λουτρακίου όντως ώς φαβορί τής άναμέτρησης εύτύχησε νά προηγηθεί στό σκόρ(30ο λ.) μέ έξοχο γκόλ τού Άποστολάκη (0-1) σκόρ μέ τό όποίο έληξε τό α΄45λεπτο. Στήν έπανάληψη οί γηπεδούχοι μπήκαν άποφασόλησμένοι νά "γυρίσουν" τό είς βάρος τους σκόρ καί τό κατάφεραν  στό 63ο λεπτό μέ έξοχο γκόλ τού Σπέρτου (1-1) ένώ στό προηγούμενο λεπτό είχαν διπλό δοκάρι άπό κοντά στήν έστία τού Μητσόπουλου!! μετά τήν ίσοφάρηση τό μάτς έγινε γκράν-γκινιόλ μέ τίς δύο όμάδες νά προσπαθούν νά φτάσουν σ΄΄ενα δεύτερο τέρμα πού θά τούς χάριζε τήν νίκη,χωρίς ωστόσο νά τό καταφέρουν. Μάλιστα οί γηπεδούχοι στό 90ολεπτό έμειναν μέ δέκα παίκτες λόγω άποβολής τούΔεσποτέλη (2η κίρινη=κόκκινη).Πάντως οί γηπεδούχοι είχαν κάποια παράπονα άπό τήν διαιτησία τού ρέφερι Γιαννη Φρατζή!!

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πήρε ρόπαλο στό Θώδειο

Παίζοντας έξοχο ποδόσφαιρο ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου μέσα στό Θώδειο Στάδιο Λουτρακίου νίκησε άνετα τόν Όλυμπιακό Λουτρ.(3-0)πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο τρίποντο στό φετεινό πρωτάθλημα! Οί "πράσινοι"τού Θανάση Παπασημάκη ξεκίνησαν έπιθετικά τόν άγώνα καί προηγήθηκαν μόλις στό 3ό λεπτό(0-1)μέ γκόλ τού Άνούσι,ένώ λίγο άργότερα στό 8ο λεπτό είχαν δοκάρι σέ κτύπημα φάουλ τού Δεδάκη,καί τό α΄μέρος έληξε μέ αύτό τό σκόρ.Στήν έπανάληψη οί φιλοξενούμενοι άνέβασαν τήν άπόδοση τους καί στό 70ο λεπτό πέτυχαν τό(0-2)μέ γκόλ τού Κριτσάφι.Λίγο άργότερα (80ο) πέτυχαν τό (0-3) μέ γκόλ τού Άγγελή πού ήταν καί τό τελικό σκόρ!

A1 KATΗΓΟΡΙΑ

Μοναξιά στήν κορυφή

Tήν άπόλυτη μοναξιά τής κορυφής άπολαμβάνει μετά τό πέρας τής 6ης άγωνιστικής ό Παννεμεατικός πού νίκησε έκτός έδρας τό Σπαθοβούνι(1-2) στό γήπεδο Σολομού, ένώ τήν ίδια ώρα ό Α.Ο.Λουτράκι έμενε στό ίσόπαλο(1-1) μέ τόν Πανκαμαριακό στό γήπεδο Ξυλοκάστρου,καί έμεινε δύο βαθμούς πίσω! Σπουδαίες έκτός έδρας νίκες πέτυχαν ό Ήρακλής Ξύλοκάστρου(3-0) έπί τού Όλυμπιακού Λουτρακίου μέσα στό Θώδειο Στάδιο(!) καί ό Άτρόμητος Χιλιομοδίου μέσα στούς Άγ.Θεοδώρους έπί τής όμώνυμης όμάδας(1-0)! Έπίσης ή Έλλας Βέλου νίκησε εύκολα τόν ούραγό Πανσολυγειακό(3-0) μέσα στό γήπεδο τού Σοφικού! Στό Δερβένι ό τοπικός Άστέρας νίκησε δύσκολα τόν Κύψελο(1-0) όπως καί ή Θύελλα Πετρίου τήν Άναγέννηση Κιάτου(2-1) μέσα στό Πετρί! Τέλος ό Πέλοπας Κιάτου πήρε ένα ξεκούραστο τρίποντο άνευ άγώνα έπί τού Σαρωνικού(3-0)ά.ά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παννεμεατικός 18(13-1), 2.Α.Ο.Λουτράκι 16(13-1), 3.Θύελλα Πετρ.15(14-8),     4. Όλυμπιακός Λουτρ.12(12-7), 5. Πέλοπας Κ.11(12-6), 6. Έλλάς Βέλου 10(11-9),
7.Άστήρ Δερβενίου10(6-3), 8.Άγ.Θεόδωροι 10(4-4), 9.Ήρακλής Ξυλ.9(12-7),
10.Πανκαμαριακός 7(10-12), 11.Άτρόμητος Χιλ.7(5-9),12.Κύψελος 6(7-9),13.Άναγέννηση κ.6(8-10),
14.Σπαθοβούνι 3(4-14), 15.Πανσολυγιακός 0(1-14), 16.Σαρωνικός -18(0-18)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κύψελος-Άναγέννηση Κ, Έλλάς Βέλου-Άστηρ Δερβενίου,
Α.Ο.Λουτράκι-ΘύελλαΠετρ., Άτρόμητος Χιλ.-Πανσολυγειακός, Ήρακλής Ξυλ-Πανκαμαριακός,
Σαρωνικός-Άγ.Θεόδωροι, Παννεμεατικός-Όλυμπιακός Λουτρ.,Πέλοπας Κ-Σπαθοβούνι.