Σελίδες

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : ΠΑΡΕΝΕΙΝΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!

Έπεσε ή Αύλαία τού 3ου όμίλου τής Γ' Έθνικής όπου στήν τελευταία άγωνιστική ό ΑΟΖ κατάφερε νά πάρει βαθμό στήν Πάτρα κόντρα στήν Άχα'ι'κή καί νά παραμείνει στήν κατηγορία, ένώ ό έταιρος έκπρόσωπος μας ΑΟΛ γνώρισε έντός έδρας τήν ήττα άπό τήν Χαλκίδα, χωρίς τό άποτέλεσμα αύτό νά έπιρεάζει τήν παραμονήν του στήν κατηγορία! Στά ύπόλοιπα ματς ή πρωταθλήτρια Παναχα'ι'κή νίκησε έκτός έδρας τήν Ένωση Έρμιονίδας 0-2, καί πλέον "σφράγισε" μέ νίκη τήν άνοδόν της στήν Football League άπό τήν έπόμενη περίοδο!

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΤΟΥ Ο ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ !!

'Η 21 Μα'ι'ου παρά τήν σπουδαία θρησκευτική έορτή Κωνσταντινου καί Έλένης, θά χαρακτηρίζεται πλέον καί ώς μία πολύ σημαντική ήμέρα γιά τήν όμάδα τού ΑΟ Ζευγολατιό άλλά καί τού κορινθιακού ποδοσφαίρου γενικότερα. Κι αύτό γιατί, ή όμάδα τού ΑΟΖ κατάφερε νά κερδίσει τήν παραμονήν της στήν Γ' Έθνική κατηγορία παρά τό γεγονός ότι ήταν νεοφώτιστη στήν συγκεκριμένη κατηγορία. Έτσι λοιπόν στά πλαίσια τής τελευταίας άγωνιστικής ό ΑΟΖ έπαιξε έκτός εδρας μέ τήν Άχα'ι'κή στό Παμπελοπονησσιακό στάδιο

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

<ΜΙΚΡΑ, ΠΙΠΕΡΑΤΑ, ΚΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ>.........

@ΠΑΕΙ τελείωσε κι αύτό τό πρωτάθλημα τής Α1 κατηγορίας, πού 'χε μεγάλο ένδιαφέρον καί κρίθηκε έως τήν τελευταία άγωνιστική!! Πρωταθλητής ό Πέλοπας Κιάτου!
@ΦΥΣΙΚΑ "κάποιοι" είναι στεναχωρημένοι γιά τήν έκβαση τών τελευταίων άγωνιστικών, πού έφεραν τήν όμάδα τού Κιάτου νά πέρνει τόν τίτλο! Όμως ΑΝ κοιτάξουν μέ σοβαρότητα καί ψυχραιμία τά..."λάθη" τους τότε θά καταλάβουν....
@ΚΑΙ γιά νά έξηγούμε τί έννοώ: Ή Κόριθος '06 στό α' γύρο ήταν 1η μέ 39β έχοντας (12 Νκαί 3 Ι)!! Στόν β' γύρο...

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2016-2017 Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ!!!

Έπεσε ή αύλαία τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας 2016 - 2017, όπου πρωταθλήτρια άνεδείχθει ή όμάδα τού ίστορικού Πελοπα Κιάτου άφου στά πλαίσια τής τελευταίας άγωνιστικής νίκησε έντός έδρας τόν Ήρακλή Ξυλοκάστρου (4-1) συγκεντρώνοντας έτσι 
(77) βαθμούς έναντι (76) τής Κόρινθος '06 πού νίκησε έντός εδρας τόν ούραγό Άτρόμητο Χιλ/δίου    (4-0) καί φυσικά έμεινε μέ τήν...πίκρα της για τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου!
Άναμφίβολα τό φετεινό πρωτάθλημα ήταν πολύ συναρπαστικό καί κράτησε σέ άγωνία όλους τούς ποδοσφαιρόφιλους τού νομού μας γιά τό ποιά θά ήταν ή όμάδα πού θά κατακτούσε τόν φετεινό τίτλο!

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΑΟΖ( ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ), ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΟΛ

Άπομένουν δύο άκόμα άγωνιστικές καί ή 28η άγωνιστική ήταν άσχημη γιά τήν όμάδα τού ΑΟ Ζευγολατιού, πού γνώρισε τήν ήττα στό Άργος άπό τόν Παναργειακό (1-0), καί έτσι πέρασε ξανά στήν τελευταία θέση τής βαθμολογίας! Άντίθετα ή όμάδα τού ΑΟ Λουτράκι νίκησε έντός τήν Θήβα (2-0) καί πλέον σιγούρεψε καί μαθηματικά τήν παραμονήν του στήν κατηγορία γιά τήν έπόμενη άγωνιστική περίοδο! 'Η Δόξα Μεγαλόπολης κατάφερε νά άποσπάσει τήν ίσοπαλία στό έκτός έδρας παιχνίδι μέ τήν Ένωση Έρμιονίδας (1-1), καί νά κρατήσει "ζωντανές" τίς έλπίδες της γιά παραμονή!

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ

Σήμερα τό άπόγευμα πραγματοποιήθηκε ή προημιτελική φάση τού κυπέλλου Έρασιτενών όμάδων Έλλάδος. Οί όμάδες πού προκρίθηκαν στούς <4> είναι ό Ήρόδοτος, Άστέρας Βλαχιώτη, ΑΠΟ Κερατσινίου, καί Έλπίς Σκουτάρεως, πού πλέον θά διεκδικήσουν τήν είσοδόν τους στόν μεγάλο τελικό.

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΑΚΟΥΩ, ΒΛΕΠΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ,...ΜΙΚΡΕΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

@ ΙΣΟΠΑΛΙΑ πέτυχε νά πάρει ό ΑΟΖ κόντρα σέ μία πολύ δυνατή άντίπαλο τήν Ένωση Έρμιονίδας(2-2) καί μέ αύτόν τόν πολύτιμο βαθμό νά ξεφύγει άπό τήν τελευταία θέση τής βαθμολογιας, διατηρώντας πλέον σοβαρά τίς έλπίδες για παραμονή!
@ Ή όμάδα τού Παντελή Κολιάκου άν καί βρέθηκε δύο φορές πίσω στό σκόρ, έν τούτοις κατάφερε νά ίσοφαρήσει καί νά προσπαθήσει γιά τήν νίκη πού όμως δέν ήταν έφικτή λόγω έμπειρίας τών άντιπάλων παικτών τής Έρμιονίδας.