Σελίδες

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Γ' ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

"Σούπερ" ή Κόρινθος (4-0) τόν Μεσσηνιακό

Παρά τίς δύο βασικές άπουσίες(Σπυρόπουλος-Άρχοντάκης), ή Κόρινθος γιά πρώτη φορά κατάφερε νά πετύχη μέσα στό γήπεδό της μία πολύ σπουδαία νίκη καί μάλιστα μέ τό εύρύ σκόρ (4-0), κάτι πού χαροποίησε ίδιαίτερα τό φίλαθλο κοινό της πού πήγε στό γήπεδο νά παρακολουθήσει τό παιχνίδι. Αύτή ή νίκη έφερε τήν όμάδα τού Θύμιου Γεωργούλη στή έκτη θέση, άλλά δέν παύει νά έφησυχάζει γιά τήν παραμονή στήν κατηγορία.Τά γκόλ γιά τήν Κόρινθο πέτυχαν οί Καφαντάρης( 4',75'),Άμπαδιωτάκης(37'),Διαμαντόπουλος(90'+).

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πρόεδρος έξελέγει ό Βλαχοπάνος Χρήστος

Πρίν άπό 15 ήμέρες περίπου διεξήχθησαν έκλογές στόν σύνδεσμο Διαιτητών Ν. Κορινθίας, προκειμένου οί Κορίνθιοι διαιτητές μας νά έκλέξουν νέο Δ.Σ. Οί έκλογές έγινάν στίς 17 Μαρτίου, όπου στήν νέα σύνθεση τού Δ.Σ. προέκυψαν νέα πρόσωπα, μέ άποτέλεσμα τήν σκυτάλη τών διοικητικών ν' άναλαμβάνουν νέοι διαιτητές!

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (27η άγωνιστική)

Νίκες γιά τούς πρωτοπόρους

Χωρίς βαθμολογικές άλλαγές σέ ότι άφορά τίς όμάδες τής κορυφής, διεξήχθει ή 27η άγωνιστική, όπου τό ένδιαφέρον πλέον στρέφεται στίς όμάδες πού μάχονται γιά παραμονή στήν κατηγορία. Ό πρωτοπόρος Α.Ο.Λουτράκι πήρε τό τρίποντο νίκης στό Κιάτο άπό τόν γηπεδούχο Πέλοπα, μέ ένα πέναλτυ πού κέρδισε στίς καθυστερήσεις τού άγώνα (94' άνατροπή Άποστολάκη) πού κτύπησε εύστοχα ό Μαυρέλης κάνοντας τό τελικό 0-1.

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Χωρίς δύο μέ Μεσσηνιακό

Τήν Κυριακή 30 Μαρτίου στό γήπεδο συνοικισμού Κορίνθου, ή Κόρινθος ύποδέχεται τόν Μεσσηνιακό σ' 'ενα μάτς "ζωής καί θανάτου" γιά τίς δύο όμάδες,πού βρίσκονται στήν ζώνη παραμονής-ύποβιβασμού.Αύτό τό μάτς είναι καθοριστικό ίδιαίτερα γιά τήν Κόρινθο, πού άφορά όχι μόνο τήν παραμονή στήν κατηγορία, άλλά καί τήν τύχη τής όμάδας γενικότερα.

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Γ' ΕΘΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Άναψε "κόκκινο" γιά τήν Κόρινθο

Σέ περιπέτειες μπαίνει ή Κόρινθος μετά τήν ήττα της (1-2) άπό τό έκτός έδρας παιχνίδι μέ τήν Δόξα Μαν/δας. Ή όμάδα τού Θύμιου Γεωργούλη δείχνει νά έχει προβλήματα άγωνιστικά μέ άποτέλεσμα νά χάνει βάθμούς - πολίτιμους θά έλεγα - πού τήν φέρνουν νά βρίσκεται κάτω άκριβώς άπό τήν ζώνη τού ύποβιβασμού (9η θέση).

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ίσόπαλο τό ντέρμπι στό Λουτράκι

Τελικά χωρίς νικητή έληξε τό ντέρμπι κορυφής στό Λουτράκι άνάμεσα στόν πρωτοπόρο Α.Ο.Λουτράκι καί τόν Παννεμεατικό (0-0), όπου παρέμεινε ή βαθμολογική μεταξύ τους διαφορά τών τεσσάρων βαθμών όπου δίνει κατά 90% τό πρωτάθλημα στήν Λουτρακιώτικη όμάδα.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 22-23 ΜΑΡΤΙΟΥ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ- Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Θέλει άποτέλεσμα ή Κόρινθος

Τήν προσεχή Κυριακή ή Κόρινθος θά δώσει ένα δύσκολο έκτός έδρας μάτς κόντρα στήν άνεβασμένη άγωνιστικά Δόξα Μαγούλας. Τό παιχνίδι είναι σημαντικό γιά τήν όμάδα μας άφού έτσι όπως έχουν έλθει τά άποτελέσματα,

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νέες άπώλειες βαθμών γιά τήν Κόρινθο

Δυστηχώς γιά μία άκόμη φορά ή Κόρινθος άφήσε βαθμούς σέ έντός έδρας μάτς, αύτή τή φορά κόντρα στήν Α.Ε.Καρα'ι'σκάκη (1-1) καί έχασε άβαντάζ νά πλασσαρισθεί πιό ψήλα στήν βαθμολογία, ξεφεύγοντας κάπως άπό τό άγχος τού ύποβιβασμού. Ή Κόρινθος άν καί προηγήθηκε στό σκόρ, έν τούτοις δέν μπόρεσε νά κρατήσει τό ύπέρ της άποτέλεσμα, δεχόμενη τήν ίσοφάρηση, σκόρ πού βάζει σέ μεγάλο προβληματισμό τόν φίλαθλο κόσμο της γιά τή συνέχεια!!

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Πέρασε άπό τό Ξυλόκαστρο (0-2) ό Α.Ο.Λουτράκι

Σπουδαία έκτός έδρας νίκη πέτυχε ό πρωτοπόρος Α.Ο.Λουτράκι, αύτή τήν φορά στήν δύσκολη έδρα τού Ξυλοκάστρου άπέναντι στόν τοπικό Ήρακλή (0-2), καί διατηρεί τήν διαφορά τών τεσσάρων βαθμών άπό τόν δεύτερο Παννεμεατικό ό όποίος διέλυσε στήν έδραν του τήν ούραγό Άναγέννηση Κιάτου (6-0)!!!!! πού ήταν καί τό σκόρ αύτής τής άγωνιστικής.

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Γ' ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ (20ηάγωνιστική) - Άποτελέσματα- Βαθμολογία

Ήττα στήν Πάτρα άπό τήν Άχα'ι'κή (1-0)

Έκεί πού λέγαμε ότι θά παρουμε άποτέλεσμα στήν Πάτρα, δυστηχώς ή Κόρινθος έχασε (1-0) παρουσιάζοντας έναν άκόμα προβληματισμό σχετικά μέ τό μέλλον της πλέον στήν κατηγορία. Όπως πληροφορήθηκα άπό Πατρινούς συναδέλφους ή Κόρινθος δέχθηκε ένα γκόλ στό 17' άπό κόρνερ τού Άποσκίτη , μέ σούτ ό Άγγελόπουλος έκανε τό (1-0), καί ένώ είχε όλο τόν χρόνο μπροστά της νά κάνει εύκαιρίες γιά ίσοφάρηση, έν τούτοις έπαιξε "παθητικό" ποδόσφαιρο μέ άποτέλεσμα νά φύγει μέ τό κεφάλι...κάτω. Τώρα τήν έπόμενη έβδομάδα άντιμετωπίζει έντός έδρας τό Καρα'ι'σκάκη όπου μοναδικό ζητούμενο είναι ή νίκη καί τίποτα άλλο!!!!!

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟΛ: Δέν τόν σταματά κανείς!

Τήν είκοστή νίκη του στό φετεινό πρωτάθλημα πέτυχε ό Α.Ο.Λουτράκι, αύτή τήν φορά έπί τού Κύψελου (3-0), καί συνεχίζει άκάθεκτος πρός τήν κατάκτηση καί τού φετεινού τίτλου! Ό Παννεμεατικός ήταν τελικά ό νικητής (1-0) στό ντέρμπι τής Νεμέας κόντρα στήν συντοπιτησά του Θύελλα Πετρίου, καί παραμένει στήν δεύτερη θέση τής βαθμολογίας. Δύσκολη νίκη γιά τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου έκτός έδρας μέ τούς Άγ.Θεοδώρους(2-1), παραμένει στήν τέταρτη θέση.

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑσαΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ 2013-2014

Κυπελλούχος ό Παννεμεατικός !!

Ότι δέν κατάφερε ό Παννεμεατικός στίς πέντε προηγούμενες συμμετοχές του στήν διοργάνωση τού Κυπέλλου Κορινθίας, τό πέτυχε στήν φετεινή χρονιά νά στεφθεί Κυπελλούχος 2013-2014. Άντίπαλος του ή συντοπίτησα τού Δήμου Νεμέας Θύελλα Πετρίου,πού συμμετύχε γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν της σέ τελικό τού θεσμού, τήν όποίαν νίκησε στά...πέναλτυ!!!

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

42ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παννεμεατικός Vis > Θύελλας Πετρίου

Σήμερα στό δημοτικό στάδιο Κιάτου διεξάγεται ό 42ος τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ Κορινθίας, ένας θεσμός πού ξεκίνησε τό 1971-72. Σέ αύτές τίς ήδη διεξαχθήσες 41 τελικές άναμετρήσεις ό ένας έκ τών δύο φιναλιστ, ό Παννεμεατικός έχει φθάσει στό παρελθόν πέντε φορές σέ τελικό, χωρίς ώστόσο νά καταφέρει νά κατακτήσει τό τρόπαιο! Άντίθετα ή άντίπαλος του, Θύελλα Πετρίου συμμετέχει γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν της σέ τελικό!!

"ΕΦΥΓΕ" Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ

Χάσαμε ένα καλό φίλο καί συνάδελφο

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε ή Μοίρα στόν άξέχαστο φίλο καί συνάδελφο Βαγγέλη Κουσκουνά ό όποιος έπί 15 ήμερες περίπου νοσηλευόταν στό Σησμανόγλειο Νοσοκομείο στό πνευμολογικό τμήμα όπου καί βγήκε τό περασμένο Σαββάτο(1/3) πηγαίνοντας στήν οίκία του.

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ή Κόρινθος κέρδισε τό ντέρμπι μέ τήν Έρμιονίδα(1-0)

Έπάνοδος στίς νίκες γιά τήν Κόρινθο πού κατάφερε άπέναντι στήν πρωτοπόρο τού όμίλου νά πάρει τό τρίποντο πού τήν έφερε πάνω άπότήν όριακή γραμμή τής ζώνης τού ύποβιβασμού(1-0), καί νά αίσιοδοξεί γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος. Ή όμάδα τού Θύμιου Γεωργούλη εύτήχησε νά προηγηθεί νωρίς στό σκόρ μέ γκόλ πού πέτυχε ό Κερμενίδης μόλις στό 5΄τού άγώνα(1-0),

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

Νίκες γιά τούς πρωτοπόρους

Άνετα κύλισε ή 23η άγωνιστική γιά τούς τρείς πρωτοπόρους τής κατηγορίας όπου καί πέτυχαν νίκες πού τούς κρατούν στίς πρώτες θέσεις τής βαθμολογίας. Ό Α.Ο.Λουτράκι νίκησε δύσκολα τήν Άναγένηση Κιάτου (2-1), ένώ ό Παννεμεατικός πέτυχε άνετη νίκη έπί τού Πανκαμαριακού (3-0), καί παραμένει ή μεταξύ τους διαφορά τών τεσσάρων βαθμών. Ή Θύελλα Πετρίου στό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν δυνατό Ήρακλή, πήρε  τήν νίκη έκτός έδρας (1-0) μέ τήν...βοήθεια τής διαιτησίας(θά διαβάσετε πιό κάτω σέ άναφορά τού άγώνα), καί άποσπάσθηκε πέντε βαθμούς άπό τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου, ό όποίος ήττήθει στό Κιάτο άπό τόν Πέλοπα (3-0).