Σελίδες

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΜΙΚΡΕΣ ΚΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

@ Πλέον άπό έδώ καί πέρα θά διαβάζεται αύτήν τήν νέα στήλη μου γιά νά μαθένετε τά όσα άκούω, μαθαίνω, βλέπω, γενικώς γιά τό κορινθιακό ποδόσφαιρο κι όχι μόνον!
@Είναι μία νεα στήλη μέ πολλά ένδιαφέροντα γεγονότα καί είδήσεις πού θά σάς γνωρίζουν τά όσα γεγονότα έξελήσσονται γύρω άπό τόν άθλητισμό γενικώς!!!
@ Στό γήπεδο τού συνοικισμού έδωσε τό παρόν σχεδόν όλη ή φίλαθλος Κορινθία, πού πήγε νά παρακολουθήσει τήν μεγάλη άναμέτρηση άνάμεσα στόν ΠΑΣ Κόρινθος καί τόν Πέλοπα Κιάτου.

ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ!!

Ό Πέλοπας Κιάτου έπαιξε τό πιό σημαντικό παιχνίδι στήν φετεινή σαιζόν κόντρα στόν ΠΑΣ Κόρινθος στό γήπεδο τού συνοικισμού καί κατάφερε νά κερδίσει τόν άντίπαλόν του(0-1) καί θεωρητικά νά θεωρείται Πρωταθλητής γιά τήν φετεινή σαιζόν 2016-2017 στήν Α1 Κορινθίας!
Άπομένει μία πλέον άγωνιστική γιά νά έπικυρώσει καί μαθηματικά τήν κατάκτηση τού τίτλου, άφού τό έρχόμενο Σάββατο (6/5/2017) θά άντιμετωπήσει στό γήπεδο τού Κιάτου τόν  κυπελλούχο  Ήρακλή Ξυλοκάστρου. Ή όμάδα τού Τάσου Πέρρα, στό μάτς μέ τήν Κόρινθο ήταν καταπληκτική! Είχε τόν έλεγχο τού άγώνα,

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΙΚΗ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ!!

Στήν πρωτελευταία άγωνιστική τό μεγάλο ένδιαφέρον έστιαζόταν στήν κορυφή καί στόν άγώνα ΠΑΣ Κόρινθος - Πέλοπας Κιάτου, όπου θά κρινόταν ό φςτεινός τίτλος! Ό πρωτοπόρος Πέλοπας Κιάτου συνοδευόμενος άπό πολλούς όπαδούς καί φίλους τής όμάδος (περίπου 250 άτομα) πού είχαν προσέλθει στό γήπεδο τού συνοικισμού Κορίνθου γιά νά τού συμπαρασταθούν στήν προσπάθεια τής κατάκτησης τής νίκης,  πού θεωρητικά θά τού χάριζε τόν φετεινό τίτλο τού Πρωταθλητή Κορινθίας, κατάφερε νά τούς άποζημειώσει μέ καλή έμφάνιση καί μέ νίκη 1 - 0, άπέναντι στόν ΠΑΣ Κόρινθο πού παρουσιάστηκε....χλωμός σέ ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, καί πού δίκαια έχασε, μπροστά σέ 300 φιλαθλους του!

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

ΒΟΛΕ'Ι' ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Η ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!!

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!!

Ή ΑΣΠ Κόρινθος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Ειδικό τουρνουά ανόδου στην Α1 Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 της ΧΑΝΘ και βρίσκεται αγκαλιά με την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία!!
Με τον Πορφύρα να έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο-έπιστροφή, τα άλλα δύο εισιτήρια θα κριθούν οριστικά σήμερα Κυριακή 23/4,όπου ή ΑΣΠ Κόρινθος καί ό Ήρακλής Κηφισιάς, να έχουν το σαφέστατο προβάδισμα

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ..ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.!

Έδώ καί τρείς άγωνιστικές έχει νά δεί τό..."χρωμα" τής νίκης ό κυπελλούχος Κορινθίας Ήρακλής Ξυλ/τρου! Άραγε γιατί..? Τί φταίει καί οί "πράσινοι" τού Νίκου Κολιμάδη έχουν σέ τρείς άγωνιστικές 2 ήττες καί μία ίσοπαλία..? Τί φταίει λοιπόν καί ή όμάδα παρουσιάζει άσχημο πρόσωπο..? Λάθος έπαναλαμβανόμενο παύει νά είναι λάθος! Τί θέλω νά πώ μέ αύτό..?

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΕΙΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ.!!!!!!!!!!!

Ήδη πραγματοποιηθηκε ή 28η άγωνιστική τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας, όπου οί τρείς πρωτοπόροι συνεχίζουν τήν προσπάθειαν τους γιά τό φίνις πού άναμένεται νά έχει μεγάλο ένδιαφέρον!Δύο άγωνιστικές άπομένουν καί τό πρωτάθλημα έξελήσσεται σέ....γκράν - γκινιόλ!! Ό Πέλοπας Κιάτου νίκησε δύσκολα έκτός τόν Όλυμπιακό Άσσου (2-3) καί παραμένει στήν κορυφή τής βαθμολογίας! Στό στάδιο Κορίνθου ή δεύτερη Κόρινθος '06 βρέθηκε νά χάνει άπό τήν Θύελλα Πετρίου (0-1), άλλά στήν έπανάλυψη κατάφερε ή γηπεδούχος τήν άνατροπή καί νίκησε (2-1)! Άνετος ό ΠΑΣ Κόρινθος στό έκτός έδρας μάτς μέ τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ...

Άγαπητέ μου Γιώργο

Σ' εύχαριστώ πού μού δίνεις τήν δυνατότητα νά άπαντήσω στά έρωτήματα σου σέ ότι             α) άφορά τό..."πισωγύρισμα" μου όπως τό χαρακτήρησες στά άθλητικά δρόμενα, πού κατά τήν προσωπικήν μου άποψη σήμερα είναι ύποβαθμησμένα, σέ σύγκριση μέ προηγούμενα χρόνια, όπου τά άθλητικά ρεπορτάζ καί έκπομπές έδιναν κι έπαιρναν σέ ραδιόφωνα καί τηλεοράσεις.
Ήδη είμαι σέ μία ήλικία άρκετά όριμη όπου μπορώ μέ τήν 28χρονη παρουσία μου στόν ήλεκτρονικό καί γραπτό Τύπο νά μπορώ νά ξεχωρήσω τό άσπρο άπό τό..μαύρο. Βλέπεις ΕΣΥ προσωπικά κάποια άνοδο στό μετερύζι τής άθλητικής δημοσιογραφίας? Άν έξαιρέσω δύο - τρία άτομα πού άσχολούμεθα μέ τά άθλητικά γεγονότα, δέν βλέπω κάτι περισσότερο... Έκτός ΑΝ έσύ ξέρεις 'η βλέπεις κάποιο μεγάλο ένδιαφέρον κι έγώ δέν τό βλέπω..?

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΙΚΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ..."ΘΡΙΛΕΡ" ΑΝΟΔΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..

Τό "θρίλερ" άνόδου άλλά καί...καθόδου συνεχίζεται τρείς άγωνιστικές πρίν άπό τό φινάλε τού πρωταθλήματος, όπου όλες οί ένδιαφερόμενες όμάδες πέρασαν μέ νίκες! Ό πρωτοπόρος Πέλοπας διέσυρε έντός έδρας τόν Ήρακλή Λεχαίου (7-0), καί συνεχίζει νά προηγείται στήν βαθμολογία!! Ή Κόρινθος '06 πέρασε άνετα άπό τό Ξυλόκαστρο νικώντας τόν Ήρακλή (0-4), ένω ό ΠΑΣ Κόρινθος νίκησε έντός έδρας τόν Όλυμπιακό Άσσου 2-0...

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΤΟΝ..."ΣΗΚΩΣΕ" ΜΑ'Ι'ΣΤΡΟΣ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΟ '06

Μετά τόν άποκλεισμόν του άπο τό κύπελλο έρασιτεχνών, ό Ήρακλής Ξυλοκαστρου άντιμετώπισε τήν Κόρινθο '06 γιά τό πρωτάθλημα, άπό τήν όποίαν ήττήθηκε μέ σκόρ 0-4!! Δυστηχώς γιά τούς "πράσινους" στό συγκεκριμένο παιχνίδι βρέθηκαν...κουρασμένοι άπέναντι σέ μιά όμάδα πού ήθελε διακαώς τήν νίκη προκειμένου νά διατηρήσει τίς έλπίδες της γιά άνοδο, άλλά καί γιά νά πάρει τήν...άτυπη ρεβάνς τού άποκλεισμού της άπό τήν κατάκτηση τού κυπέλλου Κορινθίας! Ό γηπεδούχος φάνηκε...

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ!ΆΝΕΤΗ

Μπροστά σέ 450 φιλκάθλους πού προσήλθαν άπό όλο τών Δήμο Ξυλοκάστρου - Εύρωστίνης,  τήν Κορινθία άλλά καί άπό τήν Καλαμάτα γιά νά παρακολουθήσουν τόν σπουδαίο πρώτο άγώνα τής τελικής φάσης τού κυπέλλου Έρασιτεχνών Έλλάδος άνάμεσα στόν κυπελλούχο Ήρακλή Ξυλοκάστρου καί τήν κυπελλούχο Μεσσηνίας Καλαμάτα, ή φιλοξενούμενη όμάδα πήρε τήν πρόκριση γιά τήν έπόμενη φάση νικώντας τόν Ήρακλή Ξυλοκάστρου 0-2! Τώρα ή "Μαύρη Θύελλα θά άντιμετωπίσει  τήν προσεχή Τετάρτη μετά τό Πάσχα τόν νικητή τού άγώνα ΑΟ Κατασταρίου - Πανηλειακού, πού έπίσης μέ νίκες προκρίθηκαν.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΗΡΕ..."ΦΩΤΙΑ" Η ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ...ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑ

Τέσσερις άγωνιστικές πρίν άπό τό φινάλε τού φετεινού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας, ή μάχη γιά τόν τίτλο καί τήν άνοδο στήν Γ' Έθνική κορυφώνεται άφού οί τρείς διεκδικητές έχουν πλέον μεγάλες πιθανότητες, μετά τήν ήττα τού πρωτοπόρου Πέλοπα Κιάτου στό Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου άπό τήν Κόρινθο '06 (1-0)!! Ό ΠΑΣ Κόρινθος πέρασε..άεράτος άπό τήν Νεμέα νικώντας τόν Παννεμεατικό (0-2), καί πλέον θά περιμένει άφ' ένός μέν τήν προσεχή άγωνιστική προκειμένου......

"ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ" ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ!!

Η "Μαύρη Θύελλα" ειχε ρεπό σήμερα στήν Α1 κατηγορίας Μεσσηνίας άφού ό άντίπαλος της Άστέρας Άρφαρών έχει άποχωρήσει άπό τό πρωτάθλημα!! Έτσι λοιπόν τό προπονητικό τίμ τής όμάδας της Μεσσηνίας μετέβει στό Δερβένι Κορινθίας γιά νά παρακολουθήσει τό παιχνίδι Άστέρα Δερβενίου - Ήρακλή Ξυλ/τρου, άφού ό εύτερος είναι άντίπαλος τήν προσεχή Τετάρτη (5/4/) στό Κύπελλο Έρασιτεχνών Έλλάδας.....