Σελίδες

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

"ΠΕΤΑΞΕ" ΌΤΙ...ΈΧΤΙΖΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ...

ΣΟΚ ήταν ή ίσοπαλία γιά μία άκόμη φορά έντός έδρας γιά τόν Ήρακλή Ξυλστρου κόντρα στόν άδιάφορο βαθμολογικά άλλά ήρω'ι'κό άγωνιστικα Άγ. Γεώργιο, πού οί παίκτες του πάλεψαν νά μήν φύγουν ήττημένοι άπό τό Ξυλόκαστρο καί τό πέτυχαν στίς καθυστερήσεις τού άγώνα (93'), ίσοφαρίζοντας τόν προηγούμενο στό σκόρ γηπεδούχο! Αύτή ή έντός έδρας ίσοπαλία έ3νδέχεται νά άποβεί μοιραία γιά τήν άνοδο, άφού ένώ είχε τήν νίκη στά χέρια του, καί φυσικά τίς πολλές έλπίδες γιά τήν τρίτη θέση, έν τούτοις οί παίκτες του, δέν κατάφεραν νά άποφύγουν τήν άπώλεια μέσα στήν έδραν τους άλλων δύο βαθμών. Κρίμα διότι οί κόποι μιάς χρονιάς βρίσκονται σέ όριακό σημείο νά χαθούν...

Ή όμάδα τών "πρασίνων" τού Ξυλοκάστρου κατάφερε νά προηγηθεί στο σκόρ μέ γκόλ τού άρχηγού του Καφαντάρη( 16') 1-0 ύστερα άπό ώραίο γύρισμα΄σέντρα τού Σιώζου. Λίγο άργότερα (28') οί φιλοξενούμενοι ίσοφάρησαν έπειτα άπό κτύπημα φάουλ τού Κρουζίνσκι καί κεφαλιά τού Άσλάνογλου 1-1. Τρία λεπτά άργότερα ό Ήρακλής είχε Δοκάρι (όριζόντιο) σέ σούτ ψιλοκρεμαστό τού Μανωλη, ένώ δέκα λεπτά άργότερα (41') έφτασε στό 2-1 μέ καταπληκτικό σέ έκτέλεση γκόλ τού Παπαδημητρίου ό όποιος μέ σούτ τήν έστειλε τήν μπάλα νά καρφωθεί στό δεξί παράθυρο τής έστίας τού Μαγνήσαλη. Νά σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί σούτ-κεραυνός τού Καφαντάρη στό όριζόντιο δοκάρι, ή μπάλα έσκασε κάτω άπέκρούσθει άσθενώς, καί έκεί ό Παπαδημητρίου τήν έστειλε στά δίκτυα. Μέ τό ξεκίνημα τής έπανάληψης ό Γηραιός έφτασε σ' ένα τρίτο τέρμα μέ τόν νεαρό Καλύβα (50') πού μέ σούτ έκανε τό 3-1. Λίγο άργότερα ό Κρουζίνσκι βγάζει μία σέντρα στήν καρδιά τής άμυνας τών πρασίνων, άστοχη έξοδος τού Φρατζή, ό Πετρόπουλος μειώνει σέ 3-2. Σπουδαία εύκαιρία γιά τόν Ήρακλή όταν ό Παπαδημητρίου άπό καλή θέση σουτάρει...άουτ!! Στό 85' ή όμάδα τών φιλοξενουμένων μένει μέ δέκα παίκτες λόγω άποβολής τού Παπαδόπουλου Ν, άλλά άντί νά πτοηθούν  ώς σύνολο, πείσμοσαν καί πίεζαν συνέχεια γιά τήν ίσοφάριση, πού ήλθε μέ τελείως άπρόσμενο τρόπο όταν στίς καθυστερήσεις (93') κέρδισαν ένα φάουλ άπό πλάγια σάν...κόρνερ, πού κτύπησε ό Βελιζιώτης, ή μπάλα μέσα άπό πολλά πόδια πέρασε καί κατέληξε στήν γωνία τής έστίας τού έμβρόντητου Φρατζή, 3-3! Άψογη ή διαιτησία τού Γιάννη Φρατζή καί τών βοηθών του.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Φρατζής, Καλύβας( 62'Ναγκάρο), Πιέτρι, Κουρούμαλης Γ, Κουλάκης, Κουρούμαλης Κ, Καφαντάρης, Άλούσι, Μανώλης (72' Βαγιού), Σιώζος, ΠαπαδημητρίουΝ.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Μαγνήσαλης, Μπρίτσας, Μιχαήλ, Πετρόπουλος, Μαθόπουλος, Άσλάνογλου, Στέφης (62' Καραμπέτσος), Κρουζίνσκι, Παπαδόπουλος Ν, Βέληζιώτης, Τρίχας( 62'Διονέλης)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου