Σελίδες

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

"ΠΥΡΡΕΙΑ" ΝΙΚΗ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ..

Άπό άρχής καί μέ βάση τίς μεταγραφές τού καλοκαιριού, ή Κόρινθος '06 άναμενεται νά είναι άνάμεσα στίς 2-3 όμάδες πού θά διεκδικήσουν τόν φετεινό τίτλο στό πρωτάθλημα πού μόλις ξεκίνησε γιά τήν περίοδο 2016-2017. Έτσι στήν πρώτη άγωνιστική, άντιμετώπησε στό Ξυλόκαστρο τόν Πανκαμαριακό, μία όμάδα χωρις...μεγάλα όνόματα, άλλά μέ παίκτες άπό τήν τοπική κοινωνία ώς έπί τώ πλείστον, πού στόχο έχουν τήν άνετη παραμονή τής όμάδος στήν κατηγορία. Παρουσία λοιπόν 250 καί πλέον  φιλάθλων......
μέ άρκετούς έπισκέπτες, νά δίνουν τό παρών στόν συγκεκριμένο άγώνα, οί δύο άντίπαλοι παρατάχθηκαν μέ στόχο τήν νίκη πού θά τούς έδινε ένα έλπιδοφόρο ξεκίνημα. Ό γηπεδούχος Πανκαμαριακός άπό τά πρώτα λεπτά έδειξε νά κοιτά τήν άντίπαλον του στά.."μάτια" χωρίς νά πτοείται άπό τά όνόματα τής άντιπάλου του, καί κατάφερε νά προηγηθεί στό σκόρ μέ ένα ύπέροχο γκόλ τού Ζήση(15') ό όποίος δεχόμενος μπαλιά "τρύπα" κατάφερε νά πλασσάρει τόν έξαιρετικό τερματοφύλακα Χανδρινό και νά κάνει τό 1-0, μεσα σέ θύελλα ένθουσιασμού!! Οί φιλοξενούμενοι ξαφνιασμένοι άπό τό άναπάντεχο γκόλ, προσπαθησαν νά βγάλουν έπιθέσεις πού θά τούς έφερναν στήν ίσοφάρηση τού σκόρ, άλλά έδειξαν προβλήματα άμυντικά καί παρ' ολίγον στό 35' νά δεχθούν ένα άκόμη γκόλ, πού άπεσόβησε ό πορτιέρο τών φιλοξενουμένων!! Σχεδόν στήν έκνοή τού ά' μέρους (44') σέ ένα κτύπημα φάουλ τού Ροθώνη άπό δεξιά, ό Τσουμάνης μέ κεφαλιά έφερε τό μάτς στά ίσα (1-1), σκόρ μέ τό όποίο έληξε το α' μέρος. Στήν έπανάληψη οί δύο άντίπαλοι έψαχναν τρόπους νά δημιουργήσουν φάσεις γιά γκόλ, κι έτσι περίπου στό 55' οί Κορίνθιοι κατάφεραν νά άνατρέψουν τό σκόρ μέ μία έξοχη κεφαλιά τού άμυντικού Θοδωρή Βλάσση κάνοντας τό 1-2, μέσα σέ θύελλα ενθουσιασμού παικτών άλλά καί φιλάθλων τής όμάδας τους. Στό 65' 'επιστρατεύτηκε στόν άγώνα ό έμπειρος έπιθετικός Πέτρος Δημητριαδης προκειμένου οί φιλοξενούμενοι νά "καθαρίσουν" μέ ένα τρίτο γκόλ τόν άγώνα, καί λίγα λεπτά άργότερα παρ' όλίγο νά γινόταν σκόρερ άλλά τό πλασέ πού έπιχείρησε νά.."κρεμάσει" τόν Σιετή κα΄τληξε μόλις άουτ!!Οί γηπεδούχοι βλέποντας τόν κίνδυνο τής έπερχόμενης ήττας, βγήκαν στήν άντεπίθεση, δημιούργησαν εύκαιρίες, άλλά ό πολύ καλός τερματοφύλακας Χανδρινός "έκλεισε" τά ρολλά τής έστίας του σέ δύο έξαιρετικές περιπτώσεις πού θά ίσοφάριζαν!! Τελικά οί παίκτες τού Πανακαμαριακού δέν τά κατάφεραν, καί γνώρισαν τήν πρώτη ήττα τους. Πάντως σέ γενικές γραμμές καί μέ βάση τήν άποδοσήν τους, δικαιούντο τόν βαθμό τής ίσοπαλίας! Άντίθετα ή Κόρινθος '06 έδειξε ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια γιά νά είναι πρωταγωνίστρια στό φετεινό πρωτάθλημα. Έξαιρετική ή διαιτησία τού Νεοφυτιάδη καί τών δύο βοηθών του.              ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ (Άλγογιάννης)  Σιετής, Τουμπανάκης, Μανώλης, Παναγουλόπουλος, Δεσποτέλης, Σκούρας, Καρα'ι'νδρος, Καραγιάννης, Ζήσης, Ντοντά'ι', Σιώζος. Έπαιξαν έπίσης οι Κακά, Πετρόπουλος,
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 (Μπινιάρης) Χανδρινός, Ροθώνης, Φίλης, Γιαννακούλιας, Βλάσσης, Τσουμάνης, Σπέτσι, Άράπογλου, Λελούδας, Πασχαλίδης.  Έπαιξαν έπίσης οί Δημητριάδης, Κόκκας, Στύλια.                                                                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου