Σελίδες

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΟΣ τεως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ

Σήμερα δυστηχώς "έφυγε" άπό τήν ζωή ό Άξιοσέβαστος τεως Πρόεδρος τής ΕΠΣ Κορινθίας Σπύρος Νίκας,  Διετέλεσε έπί 35 έτη πρόεδρος τού Κορινθιακού ποδοσφαίρου, όπου τόν διέκρινε ή έντιμότητα ό σεβασμός καί τό άπαράμιλλο ήθος στήν πολύχρονη παρουσίαν του στά ποδοσφαιρικά δρόμενα της Κορινθίας. Μαλιστα δέν θά ξεχάσω ποτέ, τό 2004 όταν ό τότε πρόεδρος τής ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκάτσης τού είχε προτείνει νά γίνει μέλος μιάς έπιτροπής καί νά άμείβεται, κι έκείνος είπε.."Πρόεδρε θά γίνω μέλος τής έπιτροπής άν τά χρήματα πού είναι ή άμοιβή μου, θά δίδονται γιά τίς άκαδημίες τής Ένωσής.."Μάλιστά ό τότε.." Άποδητηριάκιας" είχε γράψει τά έξής..."Βασίλη Γκαγκάτση άν συναντήσεις τόν Σπύρο Νίκα στό δρόμο σου, σκύψε καί φίλα τό χέρι του!!"
Είχα τήν τύχη νά τόν γνωρίσω άπό τά νεανικά μου χρόνια, καί ίδιαίτερα ώς άθλητικογράφος νά διδαχθώ άπό έκείνον πάρα πολλά στήν μετέπειτα καριέρα μου. Πολύ δέ περισσότερο ΔΕΝ θά ξεχάσω τό μέγιστο ένδιαφέρον του όταν τό 2002 βρέθηκα σό Νοσοκομείο Κορίνθου μέ καταγμα τού γονάτου,  όπου μέ έπισκέφθηκε τρείς φορές, όπως καί μετέπειτα στό Ξυλόκαστρο όπου διαμένω. Σ' εύχαριστώ Σπύρο Νίκα άπό καρδιάς διότι μού συμπεριφερόσουν ώσαν νά ήμουν παιδί σου. Καλό Παράδεισο νά έχεις άγαπημένε Παππού τού Κορινθιακού Ποδοσφαίρου. Αίωνία σου ή μνήμη....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου