Σελίδες

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ !!!!

Μετά τήν όλοκλήρωση τού τεχνικού έπιτελείου άπό τούς Γιάννη Νούλα καί Σωτηρη Πέτρρου, ή διοίκηση τού ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ άρχισε τήν μεταγραφική της δραστηριότητα όπου ένέταξε στό έμψυχο δυναμικό του τόν νεαρό έπιθετικό Γιώργο Γεωργίου (γεννηθείς 30/8/1999)!! Ό 18χρονος έπιθετικός τά δύο τελευταία χρόνια άγωνιζόταν στόν...
Ίσθμιακό, ένώ είχε ξεκίνησει τήν ποδοσφαιρική καριέρα του άπό τίς άκαδημίες τού ΑΠΕΣΣΑ Χαλκίου, καί στήν συνέχεια μετεπίδησε στήν Κόρινθο '06, όπου έμεινε δύο περίπου χρόνια! Ό νεαρός έπιθετικός είναι ένα σπουδαίο ταλέντο ποδοσφαιριστή, καί θεωρώ ότι στήν ύγειή οίκογένεια τής νέας του όμάδας θά μπορέσει νά άναδείξει τίς μεγαλύτερες πτυχές τού ταλέντου του. Προσωπικά του εύχομαι άπό καρδιάς πολλές έπιτυχίες , ύγεία καί δύναμη!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου