Σελίδες

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΝΓΚ)

Εύρωπαίος ό Ποσειδώνας Λουτρακίου

Τόν μεγαλύτερο "άθλο" στήν ίστορίαν του πέτυχε ό Ποσειδώνας Λουτρακίου στό Χάντμπολ Άνδρών μέσα στό κλειστό "Γ.Γαλανόπουλος" στό Λουτράκι,κόντρα στόν ΠΑΟΚ, τόν όποίον νίκησε 24-21,κατακτώντας τήν 4η προνομιούχο θέση στήν σειρά τόν πλέ'ι'-οφ,καί παράλληλα έξασφάλησε γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν του στά δύο χρόνια παρουσίας στήν Α1 Άνδρών, ένα ε'υρωπα'ι'κό είσητήριο! Άπό τήν άλλη, ό ΠΑΟΚ, έμεινε έκτός τετράδας γιά πρώτη φορά μετά άπό έπτά χρόνια, κι έκτός Ευρώπης μετά άπό όλτώ συναπτά έτη!! Στό σχολιό του ό τεχνικός τού Ποσειδώνα Νίκος Γραμματικός,φανερά χαρούμενος άπό τήν έπιτυχία τής όμάδος του, έπισήμανε "Πρίν άπό τό μάτς είπα στούς παίκτες μου ότι άκόμα κι άν χάσουμε άπό τόν ΠΑΟΚ,κανένας δέν θά μπορεί νά τούς προσάψει τίποτα.Τούς ζήτησα,νά παίξουν γιά τούς έαυτούς τους,γιατί ή νίκη καί ή παρουσία μας στά πλέ'ι'-οφ,θά είναι μία προσω[ική έπιβράβευση τών κόπων τους. Αύτή ή νίκη ήταν ένα πετραδάκι στόν Μαραθώνιο τού πρωταθλήματος πού έχει καταφέρει αύτή ή όμάδα, προκειμένου νά καταξιωθεί στόν χώρο! Ό άντιπαλός μας ΠΑΟΚ, πράγματι είχε σοβαρές άπουσίες,άλλά θεωρώ ότι έμείς δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο τήν νίκη καί δίκαια κερδίσαμε φθάνοντας στήν 4η προνομιούχο θέση!! Άπό τήν πλευρά τού ΠΑΟΚ, ό τεχνικός του Νίκος Γεωργιάδης άνέφερε ότι "Δέν περίμενα αύτό τό άποτέλεσμα. Παρά τίς σοβαρές άπουσίες μας,ήλθαμε στό Λουτράκι γιά νά πάρουμε τήν νίκη. Δυστηχώς ό τραυματισμός τού Κοκκώνη, μάς δημιούργησεσοβαρό πρόβλημα. Ήταν μία κακή χρονιά γιά τήν όμάδα μας. Έχω πεί ότι ό ΠΑΟΚ,δέν άξίζει νά παίζει γιά μία θέση στήν τετράδα, άλλά γιά νά διεκδικεί τίτλους! " Τά πεντάλεπτα: 2-1,4-5, 6-5,8-7,9-9, 11-10 (ημιχ.) 13-11, 16-13, 18-15, 21-16, 22-19, 24-21.                                                                            ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ:(Ν.Γραμματικός) Βλαχογεώργος,Σκρόμπιτς 4, Τακογιανόπουλος 2, Βαμβακάς 2, Πέρρος 8, Δημητρόπουλος,Παλαιολόγος, Άντρεγιτς 2, Μανιουδάκης, Τρουπής 1, Κοκιούλης,Μελετάκος 2,Βασιλειάδης, Παπαδόπουλος, Ρουμελιώτης 3, Μπάρμπας.                                                            ΠΑΟΚ:(Ν.Γεωργιάδης) Ζάγκας, Νάση, Παλάσκας 5, Γουργούμης , Βότσης 3, Κοκκώνης 2, Ίλερής,Όρφανουδάκης,Παπαδόπουλος, Τσίλης 5, Τρουμπέτας 5, Κεσίδης 1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσάκωνας- Άνταλής. ΚΟΚΚΙΝΗ: Τσικογιανόπουλος (47.39"), ΠΕΝΑΛΤΙ: 2/5-3/4, ΔΙΛΕΠΤΑ: 6-5.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου