Σελίδες

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΡΑΣ" ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Ό Άετός Κορυδαλλού κέρδισε τήν κούπα

Μέ έπιτυχία διεξήχθει τό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά "Γιώργος Παρράς" στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου τό άπόγευμα τού Σαββάτου(3/5) στήν μνήμη τού ποδοσφαιριστή Γιώργου Παρρά πού πρίν άπό περίπου 1 1/2 χρόνο έφυγε άπό κοντά μας, έχοντάς παίξει στίς όμάδες τού Πέλοπα Κιάτου, καί τού Ήρακλή Ξυλ/στρου, ένώ καταγόταν άπό τό Καμάρι Κορινθίας
Τήν όργάνωση είχε άποκλειστικά ό σύλλογος τού Πανκαμαριακού, ένώ οί είσπράξεις τού άγώνα δόθησαν στό Χαμόγελο τού Παιδιού!! Σέ αύτό τό τουρνουά συμμετείχαν τέσσερις όμάδες, καί συγκεκριμένα ό Πνακαμαριακός, ό Ήρακλής Ξυλ/στρου, ό Πέλοπας Κιάτου, καί ό Άετός Κορυδαλλού, πού άγωνίστηκαν σέ 45λεπτα. Στό πρώτο 45λεπτο έπαιξαν άντίπαλοι Πανκαμαριακός-Ήρακλής Ξυλ/στρου 2-0 (τά γκόλ οί Πουλακίδας, Σιώζος) καί Πέλοπας- Άετός Κορυδαλλού 1-2( τά γκόλ οί Λίλιος- Μπερίσα,Μούτσας). Στή συνέχεια έπαιξαν μεταξύ τους οί δύο νικήτριες όμάδες Πανκαμαριακός- Άετός Κορυδαλλού 0-1(τό γκόλ ό Άθανασιάδης). Στό τέλος αύτής τής έκδήλωσης άπενεμήθησαν Κύπελλα καί στίς τέσσερις όμάδες πού συμμετείχαν άπό τόν πρόεδρο τού Πανκαμαριακού!!                             ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ:(Χριστοδουλόπουλος Χρήστος) Φρατζής,Τουμπανάκης,Μαστρογιανόπουλος, Γου'ι'λιαμ, Δεσποτέλης, Σκούρας, Παπαδημητρίου, Πουλακίδας, Ένο, Σιώζος, Κλουτσινιώτης, Καδάς, Μανώλης, Πιλιαφάς,Σιετής,Τσάκας,Γκέσι.                                                                                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ:(Παπασημάκης Θανάσης)                        Κόνδης,Σαρανταυγάς,Καλύβας,Τακουμάκης Κ, Ντοντά'ι', Καραβάς, Κριτσάφι, Άλούσι, Σκαρπέτης, Κουρούμαλης, Στρούζας, Καπλάνης θαν, Παναγουλόπουλος,                                                                   ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ:(Κολιμάδης Νίκος)                               Λάκοβ,Σελλάς,Μακρής,Σταύρου,Τσαμασλίδης,Βαρβιτσιώτης,Παλογιανίδης,Άντζελιάνο,Πράττος,Μιχαλόπουλος,Λίλιος, Ριζά'ι',Μουρίκης, Πατρινόπουλος, Κόλα, Γατσιόπουλος,Κέντρο, Ρομπόρας,Μπούκης, Μυριώτης, Κλεπετσάνης.                                                             ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ:(Πανοηλιάς Λεωνίδας)                                   Γεωργόπουλος,Ήλιάδης, Μακρής, Μπολοβίνος, Μπερίσα, Μπούκης, Μαυρέλος, Τριαντάφυλος, Μούτσας, Τομάζος, Τουλουβασίλης, Σύρμας, Πηλίδης. Άθανασιάδης.                                                                                                                                                                               #Τίμησαν μέ τήν παρουσίαν τους τήν έκδήλωση άρκετοί φίλαθλοι, ή Γυναικία όμάδα ΡΟΔΙΑ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ, καθώς καί ύποψήφιοι Δήμαρχοι κ.κ Τσώτος Βλάσσης, Άνδρικόπουλος Ήλίας, καί Ζάρρος Άνδρέας,καθώς καί ύποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.                           #Δυστηχώς στήν διάρκεια τού "τελικού"έπιασε βροχή,μέ άποτέλεσμα  οί φίλαθλοι νά προσπαθούν νά βρούν χώρους γιά νά προστατευθούν άπό τήν βροχή! Έτσι βρήκαν..κατάλημα στούς χώρους πού βρίσκεται ό αύλιος χώρος τών άποδητηρίων!                                                            #Ίδιαίτερη έντύπωση έκανε ή άπουσία διοικούντων τού Ήρακλή Ξυλ/στρου, όπου δέν έδωσαν τό παρών στίς άπονομές!! Άραγε γιατί??                                                                      

                                                              


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου