Σελίδες

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΛΕΡΤ ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ..

Φλέρτ ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ μέ....Πουλακίδα!!!!!!!!!!

Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες τού blog <panikos- news> ή 'ομάδα τού ΑΟ Ζευγολατιού βρίσκεται πολύ κοντά στήν άπόκτηση τού νεαρού καί πολλά ύποσχόμενου τερματοφύλακα Δημήτρη Πουλακίδα, ό όποίος ήταν έλεύθερος καί μπορούσε νά ένταχθεί στό ρόστερ τής όμάδος.
Συγκεκριμένα, ό νεαρός τερματοφύλακας έχει "συμφωνήσει" μέ τούς ίθύνοντες τής όμάδος καί όπως γίνεται κατανοητό σέ λίγες μέρες θά πέσουν καί οί ύπογραφές συνεργασίας.Θεωρούμε ότι σέ αύτή τήν μεταγραφή ή διοίκηση τού ΑΟΖ έκανε σπουδαία έπιτυχία!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου