Σελίδες

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: "ΒΓΑΖΕΙ" ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑ....ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ

Ένα γνωστό γνωμικό λέει "Ή μέν καρδία πρόθυμη, ή δέ.....προσπάθειες άσθενείς ". Αύτό άπέδειξε ή άγαπημένη όμάδα τού Ξυλοκάστρου κόντρα στήν Θύελλα Κ. Διμηνιού γιά τό πρωτάθλημα τής Α2 κατηγορίας. Ή φλυαρία, ή βιασύνη, τό άγχος, καί ή...ύπεροψία ήταν..
τά χαρακτηριστικά πού "σημάδεψαν" τήν έπώδυνη ίσοπαλία στό έντός έδρας μάτς, στήν προσπάθεια πού κάνει ό Γηραιός γιά νά μπορέσει νά φτάσει στό τέλος νά διεκδικήσει τήν έπιστροφήν του στήν μεγαλύτερη κατηγορία. Οί γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατα τόν άγώνα μέ στόχο μία άνετη νικη έπί μιάς άδύναμης - πού τελικά άπεδείχθει δυνατή- όμάδας, ούτως ώστε νά παραμείνουν μέσα στό παιχνίδι τής άνόδου.Μάλιστά στή συμπλήρωση τού πρώτου ήμιώρου προηγήθηκαν στό σκόρ μέ ώραίο γκόλ τού Σιώζου (1-0), καί θά μπορούσαν νά έχουν πετύχει άλλο ένα μέ τόν ίδιο παίκτη, κατι πού δέν έγινε, μέ άποτέλεσμα νά κλείσει τό ά' μέρος ύπέρ τού γηπεδούχου. Ένώ όλοι άνέμεναν στήν έπανάληψη νά μπορέσει ό Ήρακλής νά "κλειδώσει" τήν νίκη του, παρουσιάσθηκε μέ τά χαρακτηριστηκά πού προαναφέραμε, καί είχε ώς άποτέλεσμα νά δεχθεί νωρίς τήν ίσοφάριση (55'), πού συνετέλεσαι οί προσπάθειες τού νά είναι βεβιασμενες, καί νά παίζει μέ κακή άνάπτυξη καί...γιόμες, άπέναντι σέ μία συμπαγή άμυνα μέ ψηλούς άμυντικούς πού καθάριζαν τίς σέντρες, κι ένα καλό τερματοφύλακα, πού όλοκληρωνε τήν κατάκτηση ένός θετικού άποτελέσματος, όπερ καί έγινε τελικά! Αύτή ή ίσοπαλία έφερε τόν Ήρακλή νά βρίσκεται τρείς βαθμούς πίσω άπό τήν 3η θέση, ένώ άν νικούσε θά ήταν μόλις έναν βαθμό. Τώρα έχασε δύο βαθμούς, πού ένδέχεται νά άποβούν..."μοιραίοι"  στήν τελική προσπάθεια μέ ότι αύτό συνεπάγεται. Ή διαιτησία τού Πέτρου Ψυχογιού ήταν καλή.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Φρατζής, Βαγιού, Πιέτρι, Κουρούμαλης Γ, Ρούτσης, Κουρούμαλης Κ, Καφαντάρης, Άλούσι, Καλύβας( 60'Κλουτσινιώτης), Σιώζος, Παπαδημητρίου.
ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜ/ΟΥ: Μανιώτης, Δουδούμης Ψυχογιός(70' Κοντάκης), Τάλο, Έρεκ(46' Ζαρρής), Άντωνόπουλος(80' Κοντογιάννης), Κουτσολιάς, Μπίζιος, Άντωνόπουλος Χ, Ρήγας, Άντωνόπουλος Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου