Σελίδες

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: "ΑΣΦΑΙΡΗ" ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Τό ντέρμπι τής δυτικής Κορινθίας πού διεξήχθει στό γήπεδο Ξυλοκάστρου άνάμεσα στόν γηπεδούχο Ήρακλή καί τόν φιλοξενούμενο Άστέρα Δερβενίου έμεινέ στό...μηδέν, άπαγοητεύοντας τούς πολλούς φίλους τών δύο όμάδων πού προσήλθαν νά τό παρακολουθήσουν. Ήταν ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε ή δύναμη περισσότερο άπό τήν τεχνική, ένώ μπροστά στά καρρέ τών δύο έστιών έγιναν λίγες τελικές φάσεις γιά γκόλ! Παρά ταύτα ό φιλοξενούμενος Άστέρας παρά τίς σοβαρές άπουσίες βασικών παικτών του, ήταν πιό...ούσιαστικός στό παιχνίδι του, άπέναντι στόν γηπεδούχο Ήρακλή, πού ήταν κατώτεροςτών δυνατοτήτων του στό συγκεκριμένο παιχνίδι. Δυστηχώς άρνητική ήταν ή παρουσία τού διαιτητή Ρούσσου, πού έκανε πολλά λάθη καί αύτό έξόργησε καί τίς δύο όμάδες!

Ήπρώτη καλή φάση έγινε άπό πλευράς τών φιλοξενουμένων στό 12' 'οταν ό νεαρός Βυζάς βγήκε τετ-α-τετ μέ τόν τερματοφύλακα Κουρούμαλη ό όποίος άπέκρουσε σωτήρια στό πλασέ πού έπιχείρησε! Ή άπάντηση τού γηπεδούχου ήταν τρία λεπτά άργότερα 15' όταν ό Μιχάλης Καφαντάρης άπό τήν γωνία καί άριστερά τής περιοχής σούταρε διαγώνια γιά νά περάσει ή μπάλα μόλις άουτ άπό τό δεξί "παράθυρο" τού Παναγιωτόπουλου. Λίγο άργότερα νέο σούτ τού Καφαντάρη μπλόκαρε σταθερά ό πορτιέρο τού Άστέρα. Στό 43' ό Πρίφτι άνετράπει μέσα στήν περιοχή, άλλά ό διατητής Ρούσσος έδωσε φάουλ πάνω στήν γωνία τής περιοχής παρά τίς διαμαρτυρίες τών φιλοξενουμένων πού πέρασε άνεκμετάλεφτο. Άπάντησε ό Ήρακλής στό 44' μέ μία ώραία σέντρα τού Λεπούρι όπου ή κεφαλιά τού Καφαντάρι έφυγε μόλις άουτ. Στήν έπανάληψη ί παικτες τών δύο όμάδων άναλώθηκαν σέ πολλά λάθη, βεβιασμένες ένέργειες περισσότερο γιά τούς γηπεδούχους, ένώ ό...κάκιστος Ρούσσος συνέχιζε κι αύτός τά..λάθη του. Τελικά τό παιχνίδι έληξε χωρίς τέρματα καί οί δύο άντίπαλοι μοιράστηκαν τούς βαθμούς.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: (Κολιμάδης)Κουρούμαλης Ήλ, Μαστρογιανόπουλος, Καφαντάρης Γ, Κουρούμαλης Γ, Ρούτση, Κακογιάννης, Καφαντάρης Μ, Άλούσι, Καλύβας, Πιλιαφάς Άνδ, Λεπούρι. Έπαιξαν έπίσης οί Νιάρρος Κουλάκης, Παπαδημητρίου.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ: Παναγιωτόπουλος, Κουτρούλης, Μετεβελής, Ψαρρός, Τάφα, Βασιλάρης, Χάντης, Άντωνόπουλος, Πρίφτι, Βυζάς, Φωλιάς. Άλλαγές δέν έκανε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου