Σελίδες

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ!!

Οί "πράσινοι" τού Ξυλοκάστρου πήραν νίκη - ανάσα, άφού έπικράτησαν 1-0 τού Ήρακλή Λεχαίου, και ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μπορεί οί παίκτες το'υ Νίκου Κολιμάδη να μήν είχαν σπουδαία άπόδοση άλλά κατάφεραν στό β' μέρος νά κάμψουν τήν άντίσταση τών φιλοξενουμένων, καί νά πετύχουν ένα πολύτιμο γκόλ στό 57' τής άναμέτρησης όταν κέρδισαν φάουλ πλάγια δεξιά έξω άπό τήν μεγάλη περιοχή, πού κτύπησε πάσα ό Πιλιαφάς στόν Άλούσι, πού σούταρε γιά νά βρεί ή μπάλα σέ κάποιο πόδι άμυντικού καί νά καταλήξει στά δίχτυα τής έστίας τού Λεχαίου γράφοντας έτσι τό 1-0!
 Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από την αρχή πως είχαν σκοπό νά πάρουν ένα θετικό άποτέλεσμα, από τόν αντίπαλό τους. Ωστόσο, σέ δύο περιπτώσεις δέν κατάφεραν να πετ'υχουν γκόλ καί έτσι έμειναν στίς τελευταίες θέσεις τής βαθμολογίας. 'Αντιθετα οί γηπεδούχοι δεν έβρισκαν δρομο πρός στά δίχτυα τού Έλοκρανταμινόμ άν καί είχαν καλές εύκαιρίες νά "καθαρίσουν" άπό νωρίς τό παιχνίδι μέ τούςΚαφαντάρη (41', 70'), Μαστρογιανόπουλου (14'), Καλύβα (46'), Παπαδημητρίου (39'). Γιά τούς φιλοξενούμενους ένα σούτ τού Ζήκα άπέκρουσε έπληκτικά ό Ήλίας Κουρούμαλης( 36'), καί ένα σούτ τού Παινέση (84') πάλι ό πορτιέρο τού Ξυλοκάστρου κράτησε άνέπαφη τήν έστίαν του.!!
Πολύ καλή ή διαιτησία τού Βασίλη Άστερή καί τών βοηθών του.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ (Κολιμάδης),  Κουρούμαλης Ήλ.Μστρογιανόπουλος, Καφαντάρης Γ, Ρούτσι, Κουρούμαλης Γ, Κακογιάννης, Καφαντάρης Μ, Άλούσι, Καλύβας, Πιλιαφάς, Κουλάκης. Έπαιξαν επίσης οί Παπαδημητρίου, Βόσι, Τσιπάς.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ (Κριτσελάς) 'Ελοκρανταμινόμ, Τζιφαλάκος, Νούλας, Ίορντάν, Ποτήρης Γ, Ζύκας, Ξύδης, Παινέσης, Μέμικο, Gjereli,  Μπουλντάς. Έπαιξαν έπίσης οί Άλή, Ποτήρης Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου