Σελίδες

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

<ΜΙΚΡΑ, ΠΙΠΕΡΑΤΑ, ΚΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ>.........

@ΠΑΕΙ τελείωσε κι αύτό τό πρωτάθλημα τής Α1 κατηγορίας, πού 'χε μεγάλο ένδιαφέρον καί κρίθηκε έως τήν τελευταία άγωνιστική!! Πρωταθλητής ό Πέλοπας Κιάτου!
@ΦΥΣΙΚΑ "κάποιοι" είναι στεναχωρημένοι γιά τήν έκβαση τών τελευταίων άγωνιστικών, πού έφεραν τήν όμάδα τού Κιάτου νά πέρνει τόν τίτλο! Όμως ΑΝ κοιτάξουν μέ σοβαρότητα καί ψυχραιμία τά..."λάθη" τους τότε θά καταλάβουν....
@ΚΑΙ γιά νά έξηγούμε τί έννοώ: Ή Κόριθος '06 στό α' γύρο ήταν 1η μέ 39β έχοντας (12 Νκαί 3 Ι)!! Στόν β' γύρο...
ή ίδια όμάδα είχε (12Ν 1ισ και 2 Ητ) σύνολο 37β!! Άντίθετα ό..πρωταθλητής Πέλοπας στόν α' γύρο είχε (11ν, 2ισ,2ητ) και 37β, ένώ στόν β' γύρο είχε (14ν, 0 ισ, 1 ητ) σύνολο 42β!! Ποιός έφταιξε....?
@ ΚΑΛΟ είναι νά βλέπουμε τό...δάσος κι όχι τό...δένδρο!! Δηλαδή πίστευαν όρισμένοι ότι ό..Πέλοπας πού είχε πάρει φόρα θά έχανε τόν τίτλο..? Καί καλή όμάδα είχε, καί 1ο σκόρερ έβγαλε, καί την καλύτερη επίθεση είχε!! Μιλάνε οί...άριθμοι άπό μόνοι τους!! Έχω λάθος..?
@ΠΑΜΕ παρακάτω,διερωτόμαι τί έννοούσε στίς δηλώσεις του ό πρόεδρος τής Θύελλας Πετρίου Σπύρος Κεφάλας όταν άνέφερε...<Οί Σπαρτη προδόθηκε άπό τόν...έφιάλτη, ή Θύελλα Πετρίου νίκησε καί τούς..."έφιάλτες">?? Πολύ.."ζουμερός" ό πρόεδρος!! Έχουμε κάτι πρόεδρε..?
@ΆΛΗΘΕΙΑ διερωτόμαι γι' αύτές τίς δηλώσεις τού κ. Κεφάλα!! Τόν όποίον ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρός καί...λιγόλογος!! Θά πρέπει νά γίνει έρευνα....τών δηλωσεων!! Όχι φυσικά μέ...άθλητικούς δικαστές καί έπιτροπές, άλλά μιά ώραία συζήτηση...
@ΆΛΛΑΖΩ  θέμα: Διαβάζω σ' ένα μπλόγκ ότι τό...Ζευγολατιό ήταν άξιο τής μοίρας του! Πέρνω τηλ/νο τόν συνάδελφο καί τόν ρωτάω τά τού παιχνιδιού...Έκείνος μού είπε ότι ό Παναργειακός προηγήθηκε στό 44' μέ τόν Ραχήμ, καί στό 58' έμεινε μέ δέκα ό Παναργειακός, άλλά τό Ζευγολατιό δέν τό έκμεταλεύτικε...Τόν έρώτησα άν ύπήρχε κάτι άκόμα άξιόλογο(φάσεις) και μού άπάντησε άρνητικά!
@ ΤΟΤΕ γυρίζω τήν συζήτηση καί τόν ρωτάω..<Στό 85' άκυρώθηκε κανονικό γκόλ τού Ζευγολατιού..?  Γιά ποιό λόγο τό άκύρωσε..? διότι όφσά'ι'τ ΔΕΝ ήταν!! Τό γκόλ τού Παναργειακού ήταν 'η όχι 2μ όφσά'ι'τ? Τί ρόλο"έπαιζαν"οί βοηθοί (Ζούλης - Νικολόπουλος),..?
@ΓΙΑ ΝΑ μήν μακριγορούμε ή όμάδα τού ΑΟΖ ήταν..."θύμα" τών βοηθών!! Κι έμεινε χωρίς τόν βαθμό λόγω...βοηθών!!
@ΘΕΩΡΩ ότι ό ΑΟΖ πρέπει καί θά τά καταφέρει νά κερδίσει τόν έπόμενο έντός έδρας άγώνα μέ τόν Αίολικό, ούτως ώστε νά πάρει τό 3ποντο καί μετά νά έχει ένα άκόμα μάτς- όριακό- γιά τό φινάλε τού πρωταθλήματος!! Ή όμάδα τού Ζευγολατιού δικαιούτε νά παραμείνει στήν κατηγορία!!
@ΕΜΑΘΑ ότι ένας σπουδαίος έπιστήμωνας έθεσε ύποψηφιότητα γιά τίς προσεχείς έκλογές τής ΕΠΣ Κορινθίας! Πρόκειται γιά τόν Ξυλοκαστρίτη ίατρό-δερματολόγο κ. Στάθη Γκουρβέλο, πού στό παρελθόν είχε ένασχοληθεί με τά τής ΕΠΣ Κόρινθίας έπί έποχής τού άείμνηστου Σπύρου Νίκα, καί μάλιστα άπό τήν θέση τού άντιπροέδρου!!
@Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τής ύποψηφιότητας του έγινε τήν περασμένη έβδομάδα σέ κεντρικό Ξενοδοχείο τής Κορίνθου, ύπό τήν παρουσίαν πολλών σωματείων  τού δυναμικού τής ΕΠΣΚ!!
@ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ όταν έλεθει ή ώρα τής...κάλπης γιά τήν ΕΠΣΚ, τότε θά δούμε τί μελιγενέσθαι άπό τά σωματεία, διότι ή...πείρα μου μ' έχει διδάξει πάρα πολλά!!!
@ΠΑΝΤΩΣ στήν σημερινή διοίκηση τής ΕΠΣΚ άπαντες τυρούν...σιγή γιά τίς προσεχείς έκλογές..!
@ΑΝ κοιτάξεις για πολλή ώρα την άβυσσο, στο τέλος και η άβυσσος θα κοιτάξει εσένα.Η απαισιοδοξία είναι θέμα διάθεσης. Η αισιοδοξία είναι θέμα θέλησης!!

                      ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ......Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου