Σελίδες

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Α1 Κατηγορια: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεια της ΕΠΣ Κορινθιας ή κλήρωση τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας παρουσία έκπροσώπων όμάδων καί φυσικά τών διοικούντων τής Ένωσης. Πρίν άπό τήν κλήρωση, ό πρόεδρος τής ΕΠΣΚ κ. Μιχάλης Τσιχριτζής άνεφέρθει στό σημαντικό θέμα τής παρουσίας Ίατρών στά γήπεδα κατά τήν τέλεση τών άγώνων, όπου άπό φέτος καθίσταται ύποχρεωτική ή παρουσία τους! Μάλιστα έπισήμανε ότι μιλούσε γιά ίατρούς κι όχι γιά νοσηλευτές ή...φυσιοθεραπευτές. Έδώ μπαίνει ένα εύλογο έρώτημα:
Οί φυσιοθεραπευτές (διπλωματούχοι) δέν είναι γιατροί? Καί έπίσης, πώς θά μπορέσουν οί όμάδες ίδιαιτερα στίς όρεινες περιοχές νά βρίσκουν γιατρούς τά Σ/Κ..?? Ένώ μέ τούς φυσιοθεραπευτές θά μπορούσαν νά έξυπηρετηθούν βεβαίως - βεβαίως! Σύμφωνα μέ πληροφορίες οί έκπρόσωποι τών όμάδων διαμαρτυρήθηκαν έμέσως πλήν σαφώς, άλλά τό θέμα ύφίσταται σοβαρό! Γιά νά δούμε ποιά θά είναι ή καταληξη τής ύπόθεσης στίς έπόμενες ήμέρες...
Στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε ή κλήρωση τής Α1 κατηγορίας πού έχει ώς άκολούθως..

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Κόρινθος –Ισθμιακός
Κόρινθος 2006 – Τενεάτης Αθικίων
Δάφνη Εξαμιλίων – Ελλάς Βέλου
Πανσολυγειακός – Ολυμπιαός Άσσου
Παννεμεατικός – Άγιος Γεώργιος
Σπαθοβούνι – Θύελλα Πετρίου
Πανκαμαριακός – Ηρακλής Λεχαίου

2η αγωνιστική
Κόρινθος – Αστέρας Δερβενίου
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Κόρινθος 2006
Ισθμιακός – Δάφνη Εξαμιλίων
Τενεάτης Αθικίων – Πανσολυγειακός
Ελλάς Βέλου – Παννεμεατικός
Ολυμπιακός Άσσου – Σπαθοβούνι
Άγιος Γεώργιος – Ηρακλής Λεχαίου
Θύελλα Πετρίου – Πανκαμαριακός

3η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Κόρινθος 2006
Δάφνη Εξαμιλίων – Κόρινθος
Πανσολυγειακός – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Παννεμεατικός – Ισθμιακός
Σπαθοβούνι – Τενεάτης Αθικίων
Ηρακλής Λεχαίου – Ελλάς Βέλου
Πανκαμαριακός – Ολυμπιακός Άσσου
Άγιος Γεώργιος – Θύελλα Πετρίου

4η αγωνιστική
Δάφνη Εξαμιλίων – Αστέρας Δερβενίου
Κόρινθος 2006 – Πανσολυγειακός
Κόρινθος – Παννεμεατικός
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Σπαθοβούνι
Ισθμιακός – Ηρακλής Λεχαίου
Τενεάτης Αθικίων – Πανκαμαριακός
Ελλάς Βέλου – Θύελλα Πετρίου
Ολυμπιακός Άσσου – Άγιος Γεώργιος

5η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Πανσολυγειακός
Παννεμεατικός – Δάφνη Εξαμιλίων
Σπαθοβούνι – Κόρινθος 2006
Ηρακλής Λεχαίου – Κόρινθος
Πανκαμαριακός – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Θύελλα Πετρίου – Ισθμιακός
Άγιος Γεώργιος – Τενεάτης Αθικίων
Ελλάς Βέλου – Ολυμπιακός Άσσου

6η αγωνιστική
Παννεμεατικός – Αστέρας Δερβενίου
Πανσολυγειακός – Σπαθοβούνι
Δάφνη Εξαμιλίων – Ηρακλής Λεχαίου
Κόρινθος 2006 – Παναμαριακός
Κόρινθος – Θύελλα Πετρίου
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Άγιος Γεώργιος
Ισθμιακός – Ολυμπιακός Άσσου
Τενεάτης Αθικίων – Ελλάς Βέλου

7η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Σπαθοβούνι
Ηρακλής Λεχαίου – Παννεμεατικός
Πανκαμαριακός – Πανσολυγειακός
Θύελλα Πετρίου – Δάφνη Εξαμιλίων
Άγιος Γεώργιος – Κόρινθος 2006
Ολυμπιακός Άσσου – Κόρινθος
Ελλάς Βέλου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Ισθμιακός – Τενεάτης Αθικίων

8η αγωνιστική
Ηρακλής Λεχαίου – Αστέρας Δερβενίου
Σπαθοβούνι – Παναμαριακός
Παννεμεατικός – Θύελλα Πετρίου
Πανσολυγειακός – Άγιος Γεώργιος
Δάφνη Εξαμιλίων – Ολυμπιακός Άσσου
Κόρινθος 2006 – Ελλάς Βέλου
Κόρινθος – Τενεάτης Αθικίων
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Ισθμιακός

9η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Παναμαριακός
Θύελλα Πετρίου – Ηρακλής Λεχαίου
Άγιος Γεώργιος – Σπαθοβούνι
Ολυμπιακός Άσσου – Παννεμεατικός
Ελλάς Βέλου – Πανσολυγειακός
Τενεάτης Αθικίων – Δάφνη Εξαμιλίων
Ισθμιακός – Κόρινθος 2006
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Κόρινθος

10η αγωνιστική
Θύελλα Πετρίου – Αστέρας Δερβενίου
Πανκαμαριακός – Άγιος Γεώργιος
Ηρακλής Λεχαίου – Ολυμπιακός Άσσου
Σπαθοβούνι – Ελλάς Βέλου
Παννεμεατικός – Τενεάτης Αθικίων
Πανσολυγειακός – Ισθμιακός
Δάφνη Εξαμιλίων – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Κόρινθος 2006 – Κόρινθος

11η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Άγιος Γεώργιος
Ολυμπιακός Άσσου – Θύελλα Πετρίου
Ελλάς Βέλου – Πανκαμαριακός
Τενεάτης Αθικίων – Ηρακλής Λεχαίου
Ισθμιακός – Σπαθοβούνι
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Παννεμεατικός
Κόρινθος – Πανσολυγειακός
Κόρινθος 2006 – Δάφνη Εξαμιλίων

12η αγωνιστική
Ολυμπιακός Άσσου – Αστέρας Δερβενίου
Άγιος Γεώργιος – Ελλάς Βέλου
Θύελλα Πετρίου – Τενεάτης Αθικίων
Πανκαμαριακός – Ισθμιακός
Ηρακλής Λεχαίου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Σπαθοβούνι – Κόρινθος
Παννεμεατικός – Κόρινθος 2006
Πανσολυγειακός – Δάφνη Εξαμιλίων

13η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Ελλάς Βέλου
Τενεάτης Αθικίων – Ολυμπιακός Άσσου
Ισθμιακός – Άγιος Γεώργιος
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Θύελλα Πετρίου
Κόρινθος – Πανκαμαριακός
Κόρινθος 2006 – Ηρακλής Λεχαίου
Δάφνη Εξαμιλίων – Σπαθοβούνι
Πανσολυγειακός – Παννεμεατικός

14η αγωνιστική
Τενεάτης Αθικίων – Αστέρας Δερβενίου
Ελλάς Βέλου – Ισθμιακός
Ολυμπιακός Άσσου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου
Άγιος Γεώργιος – Κόρινθος
Θύελλα Πετρίου – Κόρινθος 2006
Πανκαμαριακός – Δάφνη Εξαμιλίων
Ηρακλής Λεχαίου – Πανσολυγειακός
Σπαθοβούνι – Παννεμεατικός

15η αγωνιστική
Αστέρας Δερβενίου – Ισθμιακός
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Τενεάτης Αθικίων
Κόρινθος – Ελλάς Βέλου
Κόρινθος 2006 – Ολυμπιακός Άσσου
Δάφνη Εξαμιλίων – Άγιος Γεώργιος
Πανσολυγειακός – Θύελλα Πετρίου
Παννεμεατικός – Πανκαμαριακός
 Σπαθοβούνι – Ηρακλής Λεχαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου