Σελίδες

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΤΗΓΟΡΙΑ: ΡΕΤΙΡΕ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ........

Μετά τήν όλοκλήρωση τής 2ης άγωνιστικής τής Α1 κατηγορίας, και μέ βάση τά άποτελέσματα, δύο όμάδες άπό τήν Κόρινθο καί μία άπό τό Πετρί, βρίσκονται στό ρετιρέ τής βαθμολογιας, Κόρινθος '06, ΠΑΣ Κόρινθος, καί Θύελλα Πετρίου, κι έπονται οί έπόμενες...
Άναλυτικά, ή Κόρινθος '06 πέρασε άνετα άπό τό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν τοπικό Ήρακλή κερδίζοντας 4-0, ένώ ό ΠΑΣ Κόρινθος στό γήπεδο τού συνοικισμού Κορίνθου, κόντρα στόν Άστέρα Δερβενίου...
άν καί έχανε στό ' ήμίχρονο 1-2, κατώρθωσε νά κάνει τήν άνατροπή καί νά πάρει τό πολύτιμο τρίποντο 3-2!!
Τήν δεύτερη νίκη της πέτυχε στό πρωτάθλημα ή Θύελλα Πετρίου 2-0 έπί τού Πανκαμαριακού, ένώ τίς πρώτες νίκες τους πέτυχαν ό Ίσθμιακός 2-0 έπί τής Δάφνης Έξαμιλίων, καί ό Τενεάτης Άθικίων 1-0 έπί τού Πανσολυγειακού, ένώ τρία μάτς έληξαν ίσόπαλα Άγ, Γεώργιος- Ήρακλής Λεχαίου 2-2, Όλυμπακός Άσσου - Σπαθοβούνι 1-1, καί Έλλάς Βέλου-Παννεμεατικός 2-2.
'Η Βάθμολογία σέ 2 άγώνες
1. Κόρινθος '06       6
2. ΠΑΣ Κόρινθος   6
3.Θύελλα Πετρίου  6
4.Άγ.Γεώργιος        4
5.Ίσθμιακός            3
6.ΠΑνκαμαριακός  3
7.Ήρακλής Ξυλ.     3
8.Τενεάτης Άθικ.    3
9.Έλλάς Βέλου        2
10.Όλυμπιακός Άσ. 2
11.Παννεμεατικός    1
12.Ήρακλής Λεχ.     1
13.Πανσολυγειακός 1
14.Σπαθοβούνι         1
15.Δάφνη Έξαμ.       1
16. Άστήρ Δερβεν.   0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου