Σελίδες

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ...ΤΡΕΙΣ..

Άσχημη ή 6η  άγωνιστική γιά τίς όμάδες μας, άφού άμφότερες γνώρισαν τήν ήττα. Ό ΑΟ Λουτράκι ήττήθει άπό τόν Έθνικό Πειραιά μέ 2-0, ό Πέλοπας Κιάτου έχασε καί πάλι μέσα στήν έδρραν του άπό τήν Ρόδο 1-2, καί ό ούραγός ΑΟ Ζευγολατιό ήττήθει άπό τόν Διαγόρα στήν Ρόδο 2-0. Μέ βάση μέ τίς μέχρι τώρα έκτιμήσεις οί δύο άπό τίς τρείς όμάδες μας δείχνουν άδυναμίες σοβαρές, οί όποίες φυσικά άν δέν προσπαθήσουν νά άλλάξουν άγωνιστικό πρόσωπο δέν βλέπω νά παραμένουν στήν κατηγορία. Θέλω καί ελπίζω, νά διορθωθούν τά πράγματα, άλλά.....ύπάρχει καί τό..άλλά..? 
Στά ύπόλοιπα μάτς τού όμίλου ή πρωτοπόρος Προοδευτική νίκησε καί στό Κερατσίνι τήν όμώνυμη όμάδα, καί παραμένει στό ρετιρέ τής βαθμολογίας. Ό Ίάλυσος Ρόδου πήρε βαθμό μέσα στόν Άσπρόπυργο άπό τήν Ένωση Άσπροπυργου 1-1, ένώ ό Ίωνικός είχε ρεπό.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
                                    β         Τερμ      Ν      Ι      Η
1.Προοδευτική          13        8 - 1       4      1      1
2.Έθνικός Πειραιά    11       10 -1       3      2      1
3.Διαγόρας Ρόδου     11        7 - 2       3       2      0
4.Ίαλυσός Ρόδου       10        9 - 5       2      4      0
5.ΑΟ Λουτράκι          9         7 - 4       3      0       3
6.ΑΣ Ρόδος                 9         6 - 5       2      2       1
7.ΑΠΟ Κερατσίνι      7         4 - 5       2      1       2
----------------------------------------------------------------
8.Άσπρόπυργος          7         3 - 10     2      1       3
9.Ίωνικός                    5         2 - 3       1      2       2
10. Πέλοπας Κ            1         2 - 11     0      1       4
11. ΑΟ Ζευγολατιό     0         1 - 12     0      0       5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου