Σελίδες

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΑΛΛΟΙΩΣΗ" ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ..!!

Δυστηχώς ή διαιτησία τού κ. Γεωργίου καί τού β' βοηθού κ. Βασιλείου είναι ύπεύθυνοι γιά τό ίισόπαλο άποτέλεσμα Ήρακλή Ξυλ/τρου- Παννεμεατικού, στερόντας άπό τούς γηπεδούχους τολυς τρείς βαθμούς τής νίκης, μή καταλογίζοντας ένα έξώφθαλμο πέναλτυ στό 86' τού άγώνα, σέ χέρι άμυντικού τών φιλοξενουμένων ένα μέτρο έντός περιοχής, μετατρέποντας το σέ....φάουλ έκτός!!!!!!

Παράλληλα ό έν λόγω διαιτητής, έδειξε μέ τίς άποφάσεις καί τά σφυρίγματά του, ότι είναι άνεπαρκής γιά τέτοια παιχνίδια!!!!
Γιά τόν άγώνα: Ό φιλοξενούμενος Παννεμεατικός στό α' 25λεπτο έδειξε νά πατά καλύτερα άπό τόν άντιπαλον του στόν άγωνιστικό χώρο, δημιουργόντας έπικίνδυνες άντεπιθέσεις πρός τήν έστίαν τών γηπεδούχων. Μάλιστα στό 14' εύρύχισε νά προηγηθεί στό σκόρ όταν άπό δεξιά ό Καλύβας βρέθηκε στήν γωνία τής περιοχής όπου σούταρε δυνατά, μέ ΄΄αποτέλεσμα ό τερματοφύλακας Κουρούμαλης τών γηπεδούχων νά άποκρούσει άσθενώς καί στό ριμπάουντ άπό κοντά ό Ά'ι'βαλιώτης νά γράψει τό 0-1! Ή όμάδα τού Γιώργου Καρυώτη συνέχισε νά είναι έπικίνδυνη μέ τούς γηπεδολυχους νά άμύνονται όπως-όπως! Μετά τό 25λεπτο οί γηπεδούχοι άνεβασαν ρυθμούς άπόδοσης μέ τούς Πιλιαφά-Μαστρογιανόπουλο-Καφαντάρη, καί πίεζαν γιά τήν ίσοφάρηση. Σέ μία άπ' αύτές τίς πιέσεις στό 35' ό Μαστρογιανόπουλος σέντραρε μέσα στά καρέ τού Πναννεμεατικού όπου ό Άράπι μέ ώραία κεφαλιά έκανε τό 1-1!! Στήν έπανάληψη οί παίκτες τού Νικου Κολιμάδη έδειξαν ότι ήθελαν πάση θυσία τό τρίποντο τής νίκης, δημιουργόντας συνεχείς έπιθέσεις άλλά ή βιασύνη στήν τελική προσπάθεια άνέκοπτε τό πολυπόθητο γκόλ. Παράλληλα ό ρέφερι Γεωργίου " έκλεινε" τά μάτια του σέ βίαιες ένεργειες μαρκαρισμάτων τών φιλοξενουμένων (Ά'ι'βαλιώτης, Μπλάτσος) πού θά μπορούσαν νά έχουν δεί ίσάρυθμες κόκκινες!! Στό 83' ό Μπλάτσος τελικά είδε τήν κόκκινη κάρτα σέ βίαιο μαρκάρισμα, καί πήρε τήν άγουσα γιά τά άποδυτήρια.Φθάνουμε στό 86' όταν σέ σέμτρα-σούτ τού Πιλιαφά άπό τά πλάγια καί δεξιά, άμυντικός τών φιλοξενουμένων άποκρούει μέ τό χέρι τήν μπάλα (Παλυβός) έντός περιοχής, καθαρό πέναλτυ, τό όποίο κατόπιν συνενοήσεων διαιτητή - β' βοηθού, μετατρεπεται σέ....φάουλ έκτός περιοχής!!! Άπόφαση πού γελάγανε καί οί...πέτρες!! Τέλος στό 89' ό Dervisi ξεχύνεται μπροστά καί φθάνοντας στήν περιοχη φάτσα μέ τό γκόλ, σουτάρει...άουτ!!!
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ:(Κολιμάδης) Κουρούμαλης Ήλ, Μαστρογιανόπουλος, Μανώλης, Κουρούμαλης Γ, Σκούρας,Παληός, Καφαντάρης, Ματθαιόπουλος, Άράπι, Πιλιαφάς, Σιώζος.
Έπαιξαν έπίσης οί Dervisi, Άθανασούλης, Καλύβας.
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ: (Καρυώτης) Κασκαντάμης Γ, Παρασκευόπουλος, Παλυβός, Ποτήρης, Βλάσσης, Τζίνης, Κριαράς, Καλύβας, Σαρρής, Ά'ι'βαλιώτης Μπλάτσος. Έπαιξαν καί οί Τζάς, Γεωργάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου