Σελίδες

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΕΡΙΣΧΗΣΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ....!!!!!

Άρχη τού 2ου γύρου τού φετεινού πρωταθληματος τής Α1 κατηγορίας καί είχαμε τίς νίκες τών φιλοξενουμένων όμάδων στά τέσσερα άπό τά όκώ παιχνίδια!! Στά ύπόλοιπα είχαμε δύο νίκες τών γηπεδούχων, καί δύο μάτς έληξαν ίσόπαλα!! Φυσικά σέ ότι άφορά τήν κορυφή καί τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου, αύτό είναι ύπόθεση τών δύο Κορινθιακών όμάδων, πού έχουν ξεφύγει άπό τίς ύπόλοιπες 22 καί 19 βαθμούς άντίστοιχα!!
Άς δούμε άναλυτικά τά άποτελέσματα έτσι όπως διαμορφώθηκαν μέ τήν λήξη τών άγώνων. Ό πρωτοπόρος ΠΑΣ Κόρινθος πέρασε άνετα άπό τά Ίσθμια νικώντας τόν Ίσθμιακό 5-1!! Ή Κόρινθος '06 νίκησε άνετα τόν Τενεάτη στά Άθίκια 4-1, Ό Παννεμεατικός άν καί ήττάτω στό α' 45λεπτο κατάβερε στό β΄μέρος νά νικήσει τόν Άγιο Γεώργιο 3-1!! Σούπε ό Πανκαμαριακός νίκησε μέσα στό Λέχαιο τόν τοπικό Ήρακλή 2-0! Στό Βέλο ή τοπική Έλλάς  νίκησε δύσκολα τήν Δάφνη Έξαμιλίων 1-0, ένώ στό γήπεδο Άσσου ό τοπικός Όλυμπιακός πέτυχε τήν δεύτερη νίκη του στό πρωτάθλημα νικώντας τόν Πανσολυγειακό 2-0. Στό Πετρί ή τοπική Θύελλα καί τό Σπαθοβούνι έμειναν στό άχρωμο 0-0, ένώ ίσόπαλο έληξε καί τό τοπικό ντέρμπι στό Ξυλόκαστρο άνάμεσα στόν Ήρακλή καί τόν Άστέρα Δεβενίου 1-1.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 16 άγώνες)

1. ΠΑΣ Κόρινθος                16     48     16   0    0    57 - 9
2.Κόρινθος '06                     16     45     15  0    1    75 - 7
3.Παννεμεατικός                 16     26      7   5    4    24 -22
4.Άγιος Γεώργιος                16     26      8   2    6    19 -19
5.Πανκαμαριακός               16     26      7   5    4    22 -14
6.Ήρακλής Ξυλ/τρου         15     22      5   7    3    12 -15
7.Έλλάς Βέλου                    16     22      5   7    4    21 -25
8.Θύελλα Πετρίου              16     20      6   4    6    18 -17
9.Ίσθμιακός                        16     18      5   3    8    19 - 28
10.Τενεάτης Άθικ.              15     18      5   3    7    18 -30
11.Ήρκλής Λέχαίου            16     14     4   2    10   16 -30
12.Άστήρ Δερβενίου           16     14     3   5    8     23 - 28
13.Όλυμπιακός Άσσου        16     14     2   8    6     14 -29
14.Σπαθοβούνι                     16     13     2   7    7     15 -29
15.Πανσολυγειακός             16     12     3   3   10    12 -36
16.Δάφνη Έξαμ/λίων           16     9      2   3    11    8 - 35 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου