Σελίδες

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ

Τίς πρωταθλήτριες όμάδες τών ΕΠΣ Δυτ, Αττικης(Άκράτητος), ΕΠΣ Αν.Άττικής (Θύελλα Ραφήνας),ΕΠΣ Δωδεκανήσσου( Πιθανότατα Ίάλυσσος Ρόδου), θά άντιμετωπίσει στίς 10 Μα'ι'ου, ή πρωταθλήτρια όμάδα ΕΠΣ Κορινθίας, στούς άγώνες τών Μπαράζ άνόδου στήν Γ' Έθνική, ύστερα άπό τόν όρισμό καί τήν κλήρωση πού διεξήχθει σήμερα Πέμπτη 2/4/15 στά γραφεία τής ΕΠΟ.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν άνακοίνωση τού προγράμματος οί άγώνες θά ξεκινήσουν στίς 4  Μα'ι'ου όπου θά γίνει ή πρώτη άγωνιστική:   Άναλυτικά τό πρόγραμμα έχει ώς έξής:
1η άγων:(4/5/15 /ωρα 17.00') Άκράτητος - Θύελλα Ραφήνας,  ΕΠΣ Κορινθία- ΕΠΣ Δωδεκ/σου

2η άγων.(13/5/15 ώρα 17.00') Θύελλα Ραφήνας- ΕΠΣ Κορινθίας, ΕΠΣ Δωδεκ/σου-Άκράτητος

3η άγων.(17/5/15 ώρα 17.00') ΕΠΣ Κορίνθίας-Άκράτητος, Θύελλα Ραφήνας-ΕΠΣ Δωδεκ/σου

4η άγων.(20/5/15 ώρα 17.00')Θύελλα Ραφήνας-Άκράτητος, ΕΠΣ Δωδεκ/σα-ΕΠΣ Κορινθίας

5η άγων.(24/5/15 ώρα 17.00') ΕΠΣ Κορινθία-Θύελλα Ραφήνας, Άκράτητος-ΕΠΣ Δωδεκ/σα

6η άγων.(31/5/15 ώρα 17.00') Άκράτητος- ΕΠΣ Κορινθία, ΕΠΣ Δωδεκ/σα- Θύελλα Ραφήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου