Σελίδες

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ 4-1 ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΧΙΛ/ΔΙΟΥ

Τήν δεύτερη νίκη του στό πρωτάθλημα άλλά καί στήν έδραν του, πέτυχε ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου, πού έπιβλήθηκε 4-1 τού ούραγού Άτρομήτου Χιλ/δίου! Οί πράσινοι τού Ξυλοκάστρου παρουσιάσθηκαν άποφασισμένοι νά νικήσουν τόν άντίπαλόν τους καί τό κατάφεραν άπό τό πρώτο..ήμίωρο τού άγώνα όταν  προηγήθηκαν 3-0 μέ γκόλ πού πέτυχαν οί
Καφαντάρης (10' μέ κεφαλιά άπό καλοκτυπημένο κόρνερ τού Άνδρέα Πιλιαφά, καί 32' μέ έξοχο άνάποδο ψαλίδι), ένώ στό 30' ό νεαρός Καλύβας είχε προλάβει νά διπλασιάσει τά τέρματα τής όμάδας του έπειτα άπό έξοχη άσίστ τού Πιλιαφά! Λίγο άργότερα (35') ό Κουλάκης ύπέπεσε σέ πέναλτυ άνατρέποντας τόν Γεώργαρη Σπύρο, πού κτύπησε εύστοχα ό Χρήστος Γεώργαρης, μειώνοντας τό σκόρ 3-1. Στήν έπανάληψη οί παίκτες τού Ήρακλή ξεκίνησαν δυνατά, είχαν ένα πολύ καλό σούτ τού Μαστρογιανόπουλου πού ή μπάλα.."έγλυψε" τό όριζόντιο δοκάρι τού νεαρού Κιούλου, άλλά στό 52' ό Καλύβας μέ κεφαλιά έπειτα άπό έξοχη σέντρα τού Μαστρογιαννόπουλου άνέβασε τόν δείκτη του σκόρ 4-1. Οί φιλοξενούμενοι έχασαν κλασσική εύκαιρία στό 60' νά μειώσουν καί πάλι τό σκόρ όταν ό νεαρός Σκούρτης Σταύρος έντός περιοχής σούταρε άπελπιστηκά άούτ! Στό 75' ό Θοδωρής Φρατζής έδειξε σπουδαία άντανακλαστικά άποκρούοντας διαδοχικά σούτ τών φιλοξενουμένων, ένώ στό 81' ό νεαρός Λέπερι άπό καλή θέση σούταρε ό Κιούλος άπέκρουσε, ή μπάλα βρήκε τό όριζόντιο δοκάρι καί έφυγε κόρνερ πού πέρασε άνεκμετάλευτο.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ (Κολιμάδης) Φρατζης, Μαστρογιαννόπουλος, Καφαντάρης Γ, Κουλάκης, Κουρούμαλης, Σίνα, Καφαντάρης Μιχ, Καλύβας, Λέπουρι, Πιλιαφάς Άνδ, Παπαδημητρίου. Έπαιξαν έπίσης οί Ματθαιόπουλος(άποκάλυψη ό νεαρός!!), Νιάρρος, Πιλιαφάς Σπ.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ/ΔΙΟΥ (Οίκονόμου) Κιούλος Π, Πίπιλος Τσουμάνης Θ, Γεώργαρης Θ, Ποτήρης, Στασινόπουλος, Σκούρτης Στ, Ντεμά'ι', Γεώργαρης Χρ, Γεώργαρης Σπ, Τσίρος. Έπαιξαν έπίσης οίΠαπαδόπουλος, Καλαράς, Μπαζιοτόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου