Σελίδες

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟ!!!

Τέσσερις ήμέρες μετά τόν άγώνα πρωταθλήματος στό Κιάτο άνάμεσα σέ Πέλοπα καί Πανκαμαριακό οί δύο άντίπαλοι είχαν κληρωθεί σέ άγώνα νόκ- άουτ στό Κύπελλο Κορινθίας, παιχνίδι πού έγινε χθές Τετάρτη στό γήπεδο Ξυλοκάστρου. Μέ βάση τήν μέχρι τώρα παρουσία τών δύο όμάδων στό πρωτάθλημα, άλλά καί τήν πρόσφατη ένίσχυση τού Πέλοπα μέ δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές (Βελέτζα Δημ, καί Άναγνωστόπουλο Χρήστο),....
ή όμάδα τού Κιάτου έδειχνε ώς "φαβορί" γιά τήν πρόκριση. Δυστηχώς όμως γιά τίς...προβλέψεις, ό Πανκαμαριακός ήταν ή όμάδα πού έπάξια κέρδισε καί μάλιστα άνετα, μέ σκόρ 3-1, σέ ένα μάτς πού θά μπορούσε νά έχει πετύχει κι άλλα τρία τέρματα, ένώ είχε κι ένα δοκάρι!! Άντίθετα ό φιλοξενούμενος Πέλοπας..άπαγοήτευσε μέ τήν παρουσίαν του.. Όγηπεδούχος ξεκίνησε δυνατά τό παιχνίδι καλι μετά τό πρώτο άναγνωριστικό 10λεπτο, άρχισε νά πιέζει τόν άντίπαλον του άναζητώντας ένα γκόλ. Αύτό μετουσιώθηκε στό 20' όταν ό Τουμπανάκης άπό πλάγια θέση έντός περιοχής μέ δυνατό  σούτ έκανε τό 1-0!! Ό Πανκαμαριακός δέν στάθηκε σέ αύτήν τήν έπιτυχίαν του, είχε δύο πολύ καλές φάσεις γιά γκόλ πού άπεσώβησε ό νεαρός τερματοφύλακας τού Πέλοπα Λάκωβ, άλλά στό 40' χάθηκε ή μεγάλη εύκαιρία γιά τούς γηπεδούχους, όταν σέ ώραία σέντρα τού Τουμπανάκη άπό δεξιά ό Ντοντά'ι' σούταρε καί ή μπάλα βρήκε τό κάθετο δοκάρι τής έστίας τού Πέλοπα. Σχεδόν μέ τήν συμπλήρωση τού 45λεπτου ό Πέλοπας στήν μοναδική έπικίνδυνη έπίθεση του κατάφερε νά ίσοφαρήσει 1-1 μέ κοντινό σούτ τού Νάκου έπειτα άπό κεφαλιά πάσα τού Δάνη! Στήν έπανάληψη οί δύο όμάδες πρόσεχαν περισσότερο τίς άμυνές τους όταν στό 77' ό νεαρός Τσάκα τού Πανκαμαριακού μέ ώραίο σούτ έκανε τό 2-1 μέσα σέ θύελλα πανηγυρισμών!! Καθολική ή ύπεροχή τού γηπεδούχου δέν άφηνε περιθώρεια νά άπειληθεί ή έστία του, παρά τίς προσπάθειες τών Κιατανιωτών, καί στό 87' ό Ντντά'' μέ σέντρα - σούτ έστειλε τήν μπάλα στό δεύτερο δοκάρι καί στά δίχτυα κάνοντας τό τελικό 3-1!! Νά σημειωθεί ότι ό Πανκαμαριακός παρουσιάσε τόν νέο προπονητή του, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, πού άνέλαβε άπό τήν περασμενη Δευτέρα τήν τεχνική ήγεσία τής όμάδος!! Πολύ καλή ή διαιτησία τού Βασίλη Άστερή καί τών δύο βοηθών του!!
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ (Χριστοδ/λος), Σιετής, Τουμπανάκης, Μανώλης, Δεσποτέλης, Σκούρας, Πα'ι'πέτης, Πεθαίνος, Κακά, Ζήσης, Ντοντά'ι', Σιώζος. Έπαιξαν έπίσης οί Μπεκιάρης, Σωτηρόπουλος, Τακουμάκης Κ.
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ (Πέρρας Τάσος), Λάκωβ, Σελλάς Τ, Μακρής, Σαββίδης, Βελέτζας Δ, Νάκος, Μιχαλόπουλος, Πλαιογιανίδης, Δάνης, Ούέλιγκτον, Παππάς. Έπαιξαν άκόμη οί Παπαβασιλείου,Άναγνωστόπουλος, Δεδάκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου