Σελίδες

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ "ΜΠΑΜ" ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΑ ΚΙΑΤΟΥ

Διπλό μεταγραφικό "μπάμ" πραγματοποίησε ό Πέλοπας Κιάτου, έντάσσοντας στό ρόστερ του, δύο σπουδαίες προσθήκες, ένυσχίοντας τό έμψυχο δυναμικό τής όμάδας του γιά τήν φετεινή περίοδο. Συγκεκριμένα άπέκτησε τόν άμυντικό Δημήτρη Βελέτζα πού μέχρι πρότεινως άγωνιζόταν στόν ΑΟ Ζευγολατιό, καθώς έπίσης καί τόν μεσοεπιθετικό Χρήστο Άναγνωστόπουλο πού άγωνιζόταν στήν Κόρινθο '06!
Οί δύο ποδοσφιριστές πού στήν άρχή τής σαιζόν 2016-2017 είχαν ξεκινήσει μέ τίς  όμάδες τους, γιά τούς όποιους προσωπικούς τους λόγους, έμειναν έλεύθεροι κι έτσι έντάχθηκαν στό ρόστερ τού Πέλοπα Κιάτου, όπου άναμένεται νά ένισχύουν σημαντικά τήν νέα  όμάδα τους πού όπως δείχνουν αύτές οί προσθήκες στοχεύει σέ κάτι πολύ καλύτερο για τήν φετεινή περίοδο, μιάς καί ή βαθμολογικη θέση του δείχνει ότι μπορεί νά κοντράρει τά δύο φαβορί ΠΑΣ Κόρινθο, καί Κόρινθο '06!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου