Σελίδες

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΗΤΑΝ....ΑΤΥΧΟΣ!

Τό παιχνίδι τής 20ης άγωνιστικής άνάμεσα στίς δύο όμάδες τού Ξυλοκάστρου τόν Ήρακλή καί τόν Πανκαμαριακό άποτελούσε τό ντέρμπι τής πόλης καί φυσικά τό τίμησαν μέ τήν παρουυσίαν τους 300 καί πλέον φίλαθλοι τών δύο όμάδων άλλά καί  σύσσωμης τής δημοτικής άρχής μέ έπικεφαλής τόν δήμαρχο κ. Ήλία Άνδρικόπουλο παρακαλώ!! Σέ γενικές γραμμές τό παιχνίδι ήταν μέτριο μέ λίγες φάσεις άφού καί οί δύο άντίπαλοι πρόσεχαν τίς άμυνές τους, άλλά ό γηπεδούχος ήταν αύτός πού δημιούργησε 3-4 καλές εύκαρίες άλλά στάθηκε άτυχος στό νά καταλήξουν γκόλ, έχοντας μάλιστα ένα δοκάρι (43') μέ τόν Πιλιαφά νά πλασάρει τόν Πανάγο, άλλά ή μπάλα νά βρίσκει στήν ρίζα τής καθέτου δοκού καί στήν συνέχεια νά...χάνεται τό γκόλ!..... Ή όμάδα τών "πρασίνων" τού Ήρακλή,  ξεκίνησε δυνατά τόν άγωνα καί μάλιστα στό (4')  ό νεαρός Ματθαιοπουλος μέ ώραία μπαλιά βγάζει τόν Μιχάλη Καφαντάρη μέσα στήν περιοχή τού Πανάγου νά σουτάρει άδύναμα καί νά μπλοκάρει ό τερματοφύλακας τού Καμαρίου, χάνοντας έτσι σπουδαία εύκαιρία νά προηγηθεί! Ό φιλοξενούμενος Πανκαμαριακός άπάντησε στό (16') όταν ό Ζήσης άπό καλή θέση σούταρε γιά νά άποκρούσει θετικά ό Ήλίας Κουρούμαλης. Στό 39' ό γηπεδούχος κέρδισε ένα φάουλ λίγο έξω άπό τήν περιοχή πού κτύπησε τεχνικά ό Πιλιαφάς γιά νά περάσει ή μπάλα μόλις άουτ άπό τό άριστερό "παρ΄σθυρο" τής έστίας τού Πανάγου. Λίγα λεπτά μετά όί "πράσινοι" είχαν τήν εύκαιρία μέ τό...δοκάρι πού προανέφερα παραπάνω. Στήν έπανάληψη οί παίκτες τού Νίκου Κολιμάδη άνέβασαν ρυθμούς προκειμένου νά φτάσουν στό γκόλ άλλά ό Πανκαμαριακός έχοντας σέ καλή ήμέρα τούς Καρα'ι'νδρο, Δεσποτέλη, Σκούρα άνέκοπταν τίς έπιθέσεις τών "πρασίνων". Μάλιστα είχαν καί μία εύκαιρία μέ τόν Καρα'ι'νδρο στό (50') νά σουτάρει μέσα άπό τήν περιοχή καί πλάγια άλλά τό σούτ νά άποκρούεται άπό τόν Κλουτσινιώτη σέ κόρνερ πού πέρασε άνεκμετάλευτο. Παρ΄όλα αύτά προσπαθούσαν γιά τό γκόλ μέ στημένες φάσεις άπό καλές θέσεις γύρω άπό τήν περιοχή (70' , 84') φάουλ πού κτύπησε ό Άνδρέας Πιλιαφάς άλλά ή μπάλα κατέληγε μόλις άουτ. Τέλος ό Ήρακλής στό (87') έχασε σπουδαία εύκαιρία μέ τόν νεαρό Μανώλη πού βρέθηκε μέ τήν μπάλα μόνος μέσα καί άριστερά στήν περιοχή τού Πανάγου, άλλά τό σούρτ πού έκανε έφυγε δίπλα άπό τό κάθετο δοκάρι άουτ!!!!! Έτσι ό διαιτητής τού άγώνα Κωνσταντόπουλος σφύριξε τό τέλος τού άγώνα μέ τίς όμάδες νά μοιράζονται έντυπώσεις καί βαθμούς.                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Κουρούμαλης Ήλ, Μαστρογιανόπουλος, Καφαντάρης Γ, Κουρούμαλης Γ, Κλουτσινιώτης, Κακογιάννης, Καφαντάρης Μ, Παπαδημητρίου, Μανώλης, Πιλιαφάς Άνδ, Ματθαιόπουλος. Έπαιξαν έπίσης οί Κουλάκης Άλούσι, Τσιπάς.                                                         ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ: Πανάγου, Τουμπανάκης, Τάκας, Δέσποτέλης, Σκούρας, Καραγιάννης, Lopez, Kαρα'ι'νδρος, Ζήσης, Doday, Πα'ι'τέρης. Έπαιξαν έπίσης οί Πεθαίνος , Μπεκιάρης, Τακουμάκης Κ.                                                                                                                 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου