Σελίδες

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΑΦΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ...

Ήμέρα κυπέλλου Κορινθίας σήμερα 15 Φεβρουαρίου όπου διεξήχθησαν οί πρώτοι ήμιτελικοί σέ Κόρινθο καί Ξυλόκαστρο. Στήν ήλιόλουστη πόλη τής δυτικής Κορινθίας ό Ήρακλής Ξυλ/τρου ύποδέχθηκε τόνΤενεάτη Άθικίων στόν α' ήμιτελικό, προκειμένου νά κάνει τό πρώτο βήμα γιά τήν πρόκριση στόν τελικό. Κατάμεστο άπό φιλάθλους τό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου όπου τόν άγώνα παρακολούθησαν πάνω άπό 300 φίλαθλοι, οί παίκτες τού Νίκου Κολιμάδη δέν μπόρεσαν νά φτάσουν στήν νίκη πού θά τούς έδινε προβάδισμα στήν πρόκριση, κι έμειναν στό...στείρο 0-0! Παρα τήν σπουδαία όργάνωση έκ μέρους τών διοικούντων μέ μεγαφωνικές έγκαταστάσεις, άνακοινώσεις συνθέσεων πού πρόσδιδαν έορταστικό χαρακτήρα, ή είκόνα τών ποδοσφαιριστών στό γήπεδο ήταν μέτρια έως..κάκιστη!!Μέ τέτοια άπόδοση σίγουρα ή όμάδα τών πρασίνων δέν θά μπορούσε νά περιμένει κάτι περισσότερο, άφού οί κινήσεις μέσα στό τερέν τών περισσοτέρων ποδοσφαιριστών ήταν άπαγοητευτικές!! Μπλοκαρισμένα τά άτού τής έπίθεσης, λανθασμένοι συνδιασμοί, πολύ άγχος, μέτριο κέντρο όπου οί μέσοι δύσκολα έφερναν τήν μπάλα μπροστά στήν έστία τών φιλοξενουμένων, ήταν οί αίτίες πού δέν μπορούσαν νά κάνουν γκόλ άφήνοντας άνοικτούς λογαριασμούς...πρόκρισης!! Μάλιστα είχαν καί τήν άτυχία στό 65' τού άγώνα νά άποχωρήσει τραυματίας ό νεαρός Καλύβας, ό όποίος δύσκολα θά δωσει τό παρών στό σαββατιάτικο ντέρμπι πρωταθλήματος μέ τόν Πανκαμαριακό.Άντίθετα ή όμάδα τού Τενεάτη Άθικίων καλοστημένη σέ όλες τίς γραμμές της ανέκοπτε μέ εύκολία τίς όποιες 'επιθετικές έξάρσεις τών γηπεδούχων, ένώ έβγαιναν μέ αίφνιδιασμούς στήν έπίθεση προκειμένου νά κάνουν ένα γκόλ. Ήταν μία άσχημη αγωνιστικά ήμέρα γιά τούς "πράσινους"...καλός σέ γενικές γραμμές ό διαιτητής Κεκερής μέ τούς δύο βοηθούς του Βλαχοπάνο- Κλεπετσάνη.                                                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Κουρούμαλης Ήλ, Μαστρογιανόπουλος,Καφντάρης Γ, Κουλάκης,Κλουτσινιώτης, Κακογιάννης, Καφαντάρης Μιχ, Άλούσι, Καλύβας, Πιλιαφάς Άνδ, Παπαδημητρίου. Έπαιξαν έπισης οι Ματθαιόπουλος, Τσιπάς.                                                         ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ: Οίκονόμου Έ, Κακούρος Μαρινος, Τόγιας,Καραχωτζίτης,Ποτήρης, Μπαλάφας, Οίκονόμου Π, Menaj, Δαρετιώτης Πάνος. Έπαιξαν επίσης οί Δαμαλας Λέκκας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου