Σελίδες

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2017!!!

Τό "παραμύθι" τής πορείας τού Κυπέλλου Κορινθίας είχε όμορφο τέλος γιά τήν ίστορική όμάδα τού ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, πού άνέτρεψε όλα τά..προγνωστικά κόντρα στήν όμάδα φαβορί γιά τήν κατάκτηση τού τροπαίου ΚΟΡΙΝΘΟ '06, (1-1 καν. άγών, καί παράταση, 4-3 στά πέναλτυ) όπου στέφθηκε Κυπελλούχος Κορινθίας 2017!! Τόλμώ νά πώ ότι αύτή ή κατάκτηση αύτή  είναι ίστορική γιά τήν όμάδα τών "πρασίνων" τού Ξυλοκάστρου, καί μία δικαίωση τών προσπαθειών όλων (διοίκησης, ποδοσφαιριστών, προπονητών, φροντηστών καί φιλάθλων)! Ναί, δικαίωση γιά τήν μεγάλη ίστορία τού συλλόγου, πού μέσα σέ χαλεπούς καιρούς καί κρίσης, αύτά τά παιδιά ξεπέρασαν τόν έαυτόν τους, άγωνίστικαν βήμα-βήμα σ' αύτήν τήν προσπάθεια, καί φθάνοντας στόν τελικό, κατάφεραν ώς ένας...Δαβίδ, νά κερδίσουν τόν Γολιάθ(τήν Κόρινθο '06), καί νά στεφθούν Κυπελλούχοι!! Ήταν μία μεγάλη άναμέτρηση, ένας άγώνας άνισος,  δυνατός, πού κράτησε σέ άγωνία μέχρι καί τό τελευταίο λεπτό τής παράτασης άλλά  καί τής διαδικασίας τών πέναλτυ τό άμέριστο....
έδιαφέρον τών 700 καί πλέον φιλάθλων πού προσήλθαν γιά νά παρακολουθήσουν τόν μεγάλο τελικό! Άπό νωρίς γύρω στίς 2 καί κάτι, ό κόσμος αρχισε νά γεμίζει τίς κερκίδες τού πανέμορφου γηπέδου τού Ζευγολατιού όπου θά γινόταν ό μεγάλος τελικός. Άπό τό Ξυλόκαστρο πλήθος φιλάθλων μέ πούλμαν άλλά καί ΙΧ κατεύθαναν γιά νά συμπαρασταθούν στήν μεγάλη προσπάθεια τής όμάδας τους, τού ίστορικού ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ!! Παρόντες ό βουλευτής Κορινθίας κ. Γιώργος Ψυχογιός (παλιός παίκτης τής όμάδος), ό  δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Εύρωστίνης κ. Ήλίας Άνδρικόπουλος, άντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, καί φίλαθλοι, όλοι μαζί κοντά στήν όμάδα! Φυσικά παρούσα όλη ή διοίκηση τής ΕΠΣ Κορινθίας, μαζί μέ παράγοντες άλλων όμάδων, άλλά καί πολλών φιλάθλων τής Κορίνθου '06, πού γέμισαν άσφικτικά τίς κερκίδες τού γηπέδου! Παρόντες καί οί έκπρόσωποι τών ΜΜΕ πού κατέγραψαν κάθε στιγμή άπό τόν μεγάλο τελικό!!
Ο ΑΓΩΝ
Μετά τίς χειραψίες τών ποδοσφαιριστών καί τών διαιτητων, τό παιχνίδι ξεκίνησε...ή μεγάλη μάχη είχε άρχίσει..Ή τυπικά γηπεδούχος Κόρινθος '06, έδειξε άπό νωρίς τίς προθέσεις της, πού δέν ήταν άλλες άπό τή κατάκτηση τής νίκης καί τού τροπαίου..Έτσι στό 7' έγινε ή πρώτη μεγάλη εύκαιρία γιά τήν Κόρινθο '06 όταν ό Γαλάς βρέθηκε σχεδόν έξ έπαφής άπό πλάγια δεξιά στή έστία τού Κουρούμαλη καί σούταρε γιά νά άποκρούσει σωτήρια ό πορτιέρο τού Ξυλοκάστρου καί νά άποσοβίσει τό γκόλ γιά τήν έστίαν του! Είπαμε ότι ή Κορνθιακή όμάδα είχε πλούσιο ρόστερ γενικώς καί ήταν τό..."φαβορί" τής άναμετρησης! Τό χρονόμετρο έγραφε τό 27' λεπτό όταν άπό δεξιά ό Πασαλίδης έβγαλε μία συρτή σέντρα καί ό έπερχόμενος κάθετα Γαλάς μέ σούτ άνοιξε τό σκόρ ύπέρ τών Κορινθίων 1-0! Οί παίκτες τού Νίκου Κολιμάδη δέν πτοήθηκαν καί συνέχισαν τήν προσπάθειαν τους γιά νά ίσοφαρήσουν! Τό κατάφεραν λίγο άργότερα(39') όταν ό Πιλιαφάς μέ ψηλοκρεμαστή πάσα έβγαλε σέ θέση γιά γκόλ τόν νεαρό Ματθαιόπουλο, ό όποίος πρόλαβε τήν έξοδο τού τερματοφύλακα Χανδρινού καί έστειλε τήν μπάλα στά δίχτυα κάνοντας τό σκόρ 1-1, μέσα σέ άποθέωση τών Ξυλοκαστρινών φιλάθλων!!
Στήν έπανάληψη ή γηπεδούχος άνέβασε τήν άπόδοσήν της, είχε τόν έλεγχο τού άγώνα, άλλά όλες οί προσπάθειες της άποσωβούντο άπό τήν άμυνα τών καλοστημένων άμυντικά παικτών τού Ήρακλή, καί έδιναν λύσεις γιά άντεπιθέσεις με αίχμές τούς Καφαντάρη Μιχάλη καί Άνδρέα Πιλιαφά. Έτσι τό 90λεπτο τελείωσε καί οί όμάδες πήγαν στήν ήμίωρη παράταση, όπου είχαμε πάλι τό ίδιο σκηνικό, τήν γηπεδούχο νά έχει φλίαρη ύπεροχή άλλά πάντα οί άμυντικοί τού Ήρακλή μέ ήγέτη τόν Κακογιάννη καί δίπλα του τά ύπόλοιπα παιδιά νά βάζουν φρένο στίς όποιες δύσκολες καταστάσεις γιά τήν έστίαν τους! Κάπως έτσι ό μεγάλος τελικός τελείωσε, καί οί όμάδες όδηγήθηκαν στήν διαδικασία τών πέναλτυ. Πρώτη κτύπησε ή Κόρινθος '06 μέ τόν Φίλη πού έστειλε τήν μπάλα ψηλά άουτ!! Άπό έκεί καί πέρα τό ήθικό τών "πρασίνων" μεγάλωσε καί πέτυχαν νά εύστοχήσουν σέ τέσσερα πέναλτυ (Πιλιαφάς, Καφαντάρης, Άλούσι,Μαστρογιαννόπουλος) έναντι τρίων έπιτυχιών τής Κορινθιακής όμάδας καί τό παιχνίδι νά λήξει 4-3!!! Ό Ήρακλής ήταν πλέον ό Κυπελλούχος Κορινθίας 2017!!! Πανζουρλισμός καί ξέφρενες καταστάσεις χαράς στίς κερκίδες μέ τού Ξυλοκαστρίτες φιλάθλους νά πανηγυρίζουν ρυθμικά γιά τήν κατάκτηση τού τροπαίου γιά 2η φορά στήν ίστορία τής όμάδος!!
Ή Λέξη...ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ στά παιδιά τού Ήρακλη Ξυλοκαστρου δέν έπαρκεί γιά αύτήν τήν προσπάθειαν τους, άφού ύπερέβαλαν τόν έαυτόν τους άπέναντι σέ μία όμάδα μέ μεγάλο μπάτζετ καί σπουδαίων παικτών...Όμως άνέτρεψαν όλα τά...προγνωστικά καί τίς.."προφητίες" καί δικαίως πανηγύρισαν έξαλα!!
Ή διαιτησία τού έμπειρου Γιάννη Νεοφυτιάδη ήταν καλή όπως καί τών βοηθών του.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06: Χανδρινός, Άμπαδιωτάκης Κ, Φίλης, Σιδέρης, Βλάσσης, Καλάζοφ, Μαζιώτης, Γαλάς, Μαυρέλης, Ζαγοριανός. Έπαιξαν έπίσης οί Γκολέμης, Πέτκοφ, Δημητριάδης
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Κουρούμαλης Ηλ, Μαστρογιαννόπουλος, Καφαντάρης Γ, Κουρούμαλης Γ, Κουλάκης, Κακογιάννης, Καφαντάρης Μιχ, Άλούσι, Ματθαιόπουλος,  Παπαδημητρίου. Έπαιξαν έπίσης οί Μανώλης καί Κλουτσινιώτης!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου