Σελίδες

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

"Πόλεμος" κατά Μαγκαφίνη 

Μπορεί ή έντός έδρας ήττα άπό μία άδύναμη όμάδα καί μάλιστα βρισκόμενη στίς τελευταίες θέσεις τής βαθμολογίας,νά πείραξε άπαντες πού άγαπούν τήν όμάδα,άλλά αύτό δέν άποτελεί έρισμα νά βάλεται ό προπονητής! Τό λέω (καί τό γράφω) όχι γιατί έχω κάποιο συμφέρον άπό τόν προπονητή, άλλά διότι τό θεωρώ άδικο. Ή όμάδα στό συγκεκριμένο μάτς παρουσιάστηκε νωθρή (ίδιαίτερα στό πρώτο 45λεπτο) δείχνοντας στοιχεία πού ΔΕΝ συνάδουν γιά τό όνομα πού φέρει. Όπως πληροφορήθηκα μετά τό τέλος τού άγώνα, στό α΄μέρος ή Κόρινθος δέν...βλεπόταν!! Στό β΄μέρος ή όμάδα ίσορρόπισε κάπως τό παιχνίδι,κατάφερε νά ίσοφαρήσει (1-1),είχε δύο δοκάρια, τέσσερις εύκαιρίες γιά γκόλ πού δέν έγιναν, καί στό 72΄περίπου ύπέπεσαι σέ ένα τύχαίο πέναλτυ άπό τό όποίο προήλθε τό δεύτερο τέρμα τών φιλοξενουμένων, πού έκρινε καί τόν άγώνα. Ό προπονητής τής όμάδος έκανε ότι μπορούσε (τρείς άλλαγές) γιά νά κερδίσει ή όμάδα του, τί άλλο μπορούσε νά κάνει?? Φυσικά δέν έπαιζε αύτός μπάλα, άλλά οί ίδιοι παίκτες πού τήν περασμένη έβδομάδα είχαν κερδίσει στό έκτός έδρας μάτς στήν Πάτρα!!! Τώρα γιατί οί ποδοσφαιριστές δέν έπιασαν τήν άπόδοση πού έπρεπε, αύτό είναι πού θά πρέπει νά άναληθεί γιά τήν συνέχεια, καί όχι νά ρίχνεται στήν "πυρά" ό προπονητής!!  Πιστέυω ότι όποιον καί νά ρωτήσεις θά σού πεί τό ίδιο. Αύτή τήν στιγμή ή όμάδα χρειάζεται ένίσχυση μεταγραφική, προκειμένου νά μπορέσει νά καλύψει τό χαμένο έδαφος. Μέ τό νά άφορίζουν τόν προπονητή, ή γράφουν καί νά στέλνουν είδήσεις ότι ό κόουτς άποτελεί παρελθόν, κακό κάνουν στήν όμάδα.Έρώτησα τόν πρόεδρο άν ύφίσταται θέμα τεχνικής ήγεσίας καί μού είπε "στηρίζουμε τόν προπονητή" !!!  Συνεπώς, πού είναι φίλοι συνάδελφοι ή είδηση ότι...παρελθόν θά πρέπει νά θεωρείται ό Μαγκαφίνης???? Έκτός κι άν σάς πληροφόρησε ό ...Καζαμίας!!! Λίγη σοβαρότητα δέν βλάπτει,ούτε τήν ύγεία, ούτε καί τά ΜΜΕ πού γράφετε!!!!!!                                                                                                        ΥΣ1: Πόσα είσητήρια έκοψε ή Κόρινθος μέ τό Ναύπλιο??(άπ΄ότι έμαθα γύρω στά 90 σύν τά διαρκείας ήταν 180-200 άτομα)! Άλλες όμάδες πού βρίσκονται κάτω άπό τήν Κόρινθο κόβουν πολλά περισσότερα είσητήρια!!!                            ΥΣ2: Ή Έρμιονίδα πήρε τόν Όγκουνσότο προκειμένου νά κτυπήσει τό πρωτάθλημα!!! Άλλά βοηθάνε όλοι στήν όμάδα!!!!!

Ό Πέλερμαν στήν Κόρινθο                              

Μία καλή μεταγραφή πρόκειται νά κάνει ή Κόρινθος.Συγκεκριμένα ήλθε ό Άργεντινός μέσος Μάρτιν Πέλερμαν (25 έτών) καί άναμένεται νά άποτελέσει τήν τρίτη μεταγραφή στήν χειμερινή περίοδο. Νά σημειωθεί ότι ή διοίκηση έχει άποκτήσει τούς Χρήστο Κατσικά (25 έτών στόπερ), καί Χρυσόστομο Μπεχρή (21 έτών περιφερεικό μέσοεπιθετικό) άπό Βύζα Μεγάρων καί Άστέρα Μαγούλας. Μέ αύτές τίς τρείς προσθήκες πιστεύω ότι ή Κόρινθος θά είναι διαφορετική στά έπόμενα μάτς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου