Σελίδες

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Δικαίωση γιά Γεωργούλη

Μέσα άπό τό μπλόγκ Panikos-news τήν περασμένη Κυριατική είχαμε άναφέρει ότι πρό τών πυλών νά άναλάβει τήν τεχνική ήγεσία τής όμάδος ΠΑΣ Κόρινθος ήταν ό έμπειρος προπονητής Θύμιος Γεωργούλης,μέ βάση τίς πολύ καλές πηγές πληροφόρησης πού έχουμε, καί δικαιωθήκαμε πλήρως!!!!!
Ό έμπειρος κόουτς άνέλαβε τήν όμάδα όπως παλαιότερα τήν περίοδο 2007-08 τότε που καί έκείνη τήν χρονιά ή Κόρινθος άγωνιζόταν στήν ΄Γ Έθνική. Τώρα ό νέος τεχνικός τής όμάδος θά προχωρίσει μέ πλάνο τό γεγονός ότι γνωρίζει τούς περισσότερους παίκτες τής όμάδος άφού άπό παλιά έιχε συνεργασθεί μαζί τους! Τήν Κυριακή ή Κόρινθος άγωνίζεται έκτός έδρας μέ τόν Άρη Αίτωλικού ό όποίος βρίσκεται στίς τελευταίες θέσεις τής βαθμολογίας,χωρίς αύτό νά σημαίνει τίποτα τό ίδιαίτερο γιά τόν Θύμιο Γεωργούλη, άφού είναι γνωστό ότι ύπολογίζει πάντα όλες τίς άντίπαλες όμάδες, καί ίδιαίτερα έκείνες πού βρίσκονται στήν..ούρά!!! Θεωρώ ότι μέ Γεωργούλη ή Κόρινθος θά πάει καλύτερα στόν δεύτερο γύρο πού ξεκινά τήν Κυριακή(2/2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου