Σελίδες

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ήττα στό ντέρμπι μέ τήν Καλαμάτα

Νέες άπώλειες βαθμών γιά τήν Κόρινθο, αύτή τήν φορά έντός έδρας άπό τήν Καλαμάτα (0-1), όπου φέρνει σέ δύσκολη βαθμολογική θέση τήν Κορινθιακή όμάδα! Τό άποτέλεσμα άδικεί τήν όμάδα τού Θύμιου Γεωργούλη άφού στάθηκε καλά στόν άγωνιστικό χώρο, είχε δύο δοκάρια μέ τόν Καφαντάρη,καί δέχθηκε ένα τέρμα στό β΄μέρος άπό άμυντικό λάθος, καί τό όποίο έκρινε τό τελικό άποτέλεσμα. Άντίθετα ή φιλοξενούμενη όμάδα διατηρήθηκε στό κύνήγι τής άνόδου σέ άπόσταση τριών μόλις βαθμών άπό τήν κορυφή. Στά ύπόλοιπα μάτς, μέ νίκες προχώρησαν οί δύο πρωτοπόρες όμάδες, ή Έρμιόνη ΑΕ νίκησε τόν ΠΑΟ Βάρδας 2-1, καί ό Καρα'ι'σκάκης ΑΕ τόν Έθνικό Σαγέ'ι'κων 3-1, καί όπως άναφέρουν τά ρεπορτάζ τό μάτς διεξήχθει μέσα σέ κλίμα τρομοκρατίας! Ή Δόξα Μανωλάδας ήταν ή κερδισμένη τής 17ης άγωνιστικής άφού κέρδισε άνετα τόν Άτρόμητο Άχα'ι'ας 4-1, καί άνήλθε στήν πέμπτη θέση τής βαθμολογίας! Σαρωτικός ό Παναργειακός διέλυσε 5-1 τόν Άρη Αίτωλικού, καί βρίσκεται κοντά στήν κορυφή! Τήν έκπληξη τής άγωνιστικής πραγματοποίησε ό Παναυπλιακός πού νίκησε έκτός έδρας τόν Μεσσηνιακό 2-3!!! Τέλος ή Άχα'ι'κή νίκησε  άνετα3-0 τόν  ο'υραγό ΠΦΟ Πανόπουλο καί τό Μεσολόγγι ΑΕ τόν Παναρκαδικό 3-1!!ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Έρμιονίδα ΑΕ 40 (31-13), 2.Καρα'ι'σκάκης ΑΕ 40(23-14), 3.Καλαμάτα 37 (28-10), 4.Παναργειακός 35 (31-16), 5.Δόξα Μαν/δας 29(24-17), 6. Άχα'ι'κή 28 (19-13), 7.Μεσσηνιακός 27(23-17), 8.Κόρινθος 27(19-14), 9.ΠΑΟ Βάρδας 25 (13-12), 10. Άτρόμητος Άχα'ι'ας 21(22-20), 11.Παναρκαδικός 20(14-18), 12.Μεσολόγγι ΑΕ 18(19-25), 13.Παναυπλιακός 14(17-28), 14.Έθνικός Σαγέ'ι'κων 10(10-32), 15.Άρης Αίτωλικού 7(9-24), 16.ΠΦΟ Πανόπουλο 6(10-35). Ή Έπόμενη Άγωνιστική: Άρης Αίτωλικού- Άχα'ι'κή, Παναργειακός- Κόρινθος, ΠΑΟ Βάρδας - Καρα'ι'σκάκης ΑΕ, Άτρόμητος Άχα'ι'ας- Μεσολόγγι, Καλαμάτα- Έρμιονίδα ΑΕ, Παναρκαδικός-Παναυπλιακός, Έθνικός Σαγέ'ι'κων- Μεσσηνιακός, Πανόπουλο-Δόξα Μαν/δας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου