Σελίδες

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Άλλαγές στούς πάγκους Δερβενίου καί Σπαθοβουνίου

Παρελθόν άποτελεί γιά τήν όμάδα τού Άστέρα Δερβενίου ό προπονητής Δημήτρης Γαλάνης μετά τήν έκτός έδρας ίσοπαλία (4-4) μέ τόν Πανσολυγειακό! Τό Δ.Σ τής όμάδος μετά άπό έκτακτη συνεδρίαση άποφάσησε νά λύσει τήν συνεργασία μέ τόν έν λογω προπονητή,εύχαριστόντας τον γιά τήν μέχρι τώρα συνεργασία τους. Άποφάσισε έπίσης ΄την πρόσληψη τού προπονητή Γιώργου Καραούζου ό όποιος ήταν έλεύθερος γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος.Νά σημειωθεί ότι ό νέος προπονητής τού Δερβενίου ήταν τήν 10ετία τού ΄80 ποδοσφαιριστής τής όμάδος, καί πλέον καλείται νά άλλάξει τά μέχρι τώρα άσχημα άποτελέσματα τού Άστέρα.

Παρελθόν ό Πήλιουρας άπό Σπαθοβούνι

Ή διοίκηση τού Σπαθοβουνίου μετά τήν έντός έδρας ήττα (2-4) άπό τόν Ήρακλή Ξυλοκάστρου, άποφάσησε νά λύσει τήν συνεργασία της μέ τόν προπονητή Νίκο Πήλιουρα,καί πλέον νά βρίσκεται σέ άναζήτηση νέου προπονητή. Θά πρέπει νά έπισημάνουμε ότι στήν φετεινή περίοδο τό Σπαθοβούνι έχει άλλάξει τρείς προπονητές!! Ξεκίνησε μέ τόν Γκότση, στή συνέχεια άνέλαβε ό Άλεξόπουλος, καί μετά άπ΄αύτόν ό Πήλιουρας πού βρήκε τήν όμάδα μέ 3 βαθμούς καί τήν άφήνει μέ 19 βαθμούς!!

Άνακοίνωση Α.Ο.Λ γιά τούς Σεκιουριτάδες

Άνακοίνωση έξέδωσε ή διοίκηση τού Α.Ο.Λουτάκι μετά τόν νικηφόρο άγώνα στό Θώδειο Στάδιο κόντρα στόν Ολυμπιακό Λουτρακίου(1-0). Ή άνακοίνωση τών πρωτοπόρων τής Α1 κατηγορίας έστιαζόταν στήν παρουσία Σεκιουριτάδων όχι μόνον στήν είσοδο, άλλά καί πέριξ τών άποδυτηριακών χώρων, έκφράζοντας τήν έκπληξήν της γιά ποιούς λόγους ? Όταν οί δύο συγκεκριμένες όμάδες ζούν καί βιώνουν μέσα στήν ίδια πόλη? Προφανώς οί "ερυθρόλευκη" όμάδα θά ήθελε νά προλάβει τά όποια τύχόντα....παρατράγουδα μπορούσαν νά συμβούν στό συγκεκριμένο παιχνίδι, άφού στό μάτς τού πρώτου γύρου είχαν πέσει..καμπάνες τιμωρίας!! Σημασία έχει ότι κάποτε θά πρέπει οί φίλαθλοι τών όμάδων νά έκφράζονται σωστά κι όχι έπικίνδυνα γιά τίς όμάδες τους!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου