Σελίδες

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

"ΘΡΗΝΟΣ" στήν ΠΡΟΟΔΟ Αγ΄Βασιλείου / Παννεμεατικός καί Θύελλα Πετρ. στόν τελικό Κυπέλλου !

"Θρήνος" στήν Πρόοδο Άγ.Βασιλείου

Μία άκόμη τραγική είδηση ήλθε νά έπισκιάσει τόν Κορινθιακό Άθλητισμό, αύτή τή φορά τό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ένα νέο παληκάρι, ό 27χρονος τερματοφύλακας Ήλίας Γόγολας μετά τό τέλος τού άγώνα τής όμάδος του ΠΡΟΟΔΟΣ Αγ.Βασιλείου κόντρα στόν ΑΕΤΟ Αγγ/στρου(1-0), καί ένώ ήταν πρωταγωνιστής τού άγώνα άποκρούοντας πέναλτυ(!!) χαρίζοντας έτσι τήν νίκη στήν όμάδα του, πήρε τό αύτοκίνητο του νά φύγει γιά τό σπίτι του. Όμως ένοιωσε άδιαθεσία όπου συμπαίκτες καί άνθρωποι τής όμάδος πού ήταν έκεί είδοποίησαν άμέσως άσθενοφόρο νά τόν μεταφέρει στό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστηχώς γιά τό παληκάρι, οί γιατροί παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλαν δέν μπόρεσαν νά τόν έπαναφέρουν στό όξύ έμφραγμα πού ύπέστει, μέ άποτέλεσμα νά "φύγει" πρόωρα άπό τήν ζωή. Είναι τό δεύτερο "χτύπημα" πού δέχεται ό Κορινθιακός άθλητισμός μετά τόν άναπάντεχο θάνατο ένός 16χρονου μπασκετμπολίστα άπό τό Κιάτο πρίν άπό λίγες ήμέρες!! Προσωπικά έκφράζω τά θερμά μου συλληπητήρια πρός τήν οίκογένεια τού άτυχου πορτιέρο!!

Δύο όμάδες τής Νεμέας στόν τελικό!

Ίσως θά πρέπει νά είναι ή πρώτη φορά όπου δύο όμάδες άπό τήν Νεμέα θά διεκδικήσουν στόν τελικό τό Κύπελλο Κορινθίας. Συγκεκριμένα ή Θύελλα Πετρίου πού έπικράτησε τής Έλλάδας Βέλου (2-0) πήρε τό είσητήριο, άφού στό α΄μάτς είχαν έλθει ίσόπαλες (1-1). Τό δεύτερο είσητήριο τό πήρε ή όμάδα τού Παννεμεατικού όπου άν καί ήττήθει στό Χιλιομόδι άπό τόν τοπικό Άτρόμητο (0-1), προκρίθηκε χάρις στό νικηφόρο (3-0) τού πρώτου μάτς! Σίγουρα καί οί δύο όμάδες πρωταγωνιστούν καί στό πρωτάθλημα άφού κατέχουν τίς θέσεις 2η καί 3η στόν πίνακα τής βαθμολογίας! Ό τελικός θλα διεξαχθεί άρχές Μαρτίου μέ ήμερομηνία πού θά όρίσει ή ΕΠΣ Κόρινθίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου