Σελίδες

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "4" ΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΦΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στά πλαίσια τής 2ης άγωνιστικής τέσσερις όμάδες προπορεύονται στόν πίνακα τής βαθμολογίας έχοντας πετύχει τό 2Χ2. Άλλες τέσσερις άκολουθούν μέ δύο βαθμούς διαφορά, καί άπό έκεί καί κάτω έπονται οί ύπόλοιπες όμάδες.
Πρωτος ό Πέλοπας μέ μηδέν παθητικό στήν άμυνα καί μέ σούπερ έπίθεση, ένώ τόν άκολουθεί σέ άπόσταση άναπνοής στά τέρματα ό περσινός νταμπλούχος ΑΟ Ζευγολατιό. Άστέρας Δερβενίου καί ΠΑΣ Κόρινθος ή πρώτη τετράδα!Καί αύτήν τήν άγωνιστική είχαμε πολλά γκόλ, μέ τίς όμάδες νά άποδίδουν τόν καλύτερο έπιθετικός τους πρόσωπο.Άναλυτικά άποτελέσματα, Βαθμολογία, έπόμενη άγωνιστική!

Πέλοπας - Όλυμπιακός Άσσου 5-0
ΑΟ Ζευγολατιό - Θύελλα Πετρίου 5-0
Κύψελος - Κόρινθος '06        0-3
Τενεάτης Άθικ. -Άστήρ Δερβενίου 2-2
Πανκαμαριακός -Άτρόμητος Χιλ/διου 2-0
Ηρακλής Λεχ- ΠΑΣ Κόρινθος  1-2
 Παννεμεατικός -Όλυμπιακός Λουτρ. 3-2
Δάφνη Έξαμ/λίων- Έλλάς Βέλου 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2άγωνες)

1, Πέλοπας Κιάτου                6 (9-0)
2.ΑΟ Ζευγολατιό                   6 (7-0)
3,Παννεμεατικός                    6 (5-2)
4,ΠΑΣ Κόρινθος                    6 (4-2)
5,Άστήρ Δερβενίου                4 (5-2)
6,Κόρινθος '06                       4 (5-2)
7,Έλλάς Βέλου                       4 (4-2)
8,Πανκαμαριακός                  4 (4-2)
9,Θύελλα Πετρίου                 3 (3-7)
10,Όλυμπιακός Λουτρ.         1 (4-5)
11,Τενεάτης Άθικίων           1 (4-5)
12,Δάφνη Έξαμ/λίων            0 (1-4)
13,Άτρόμητος Χιλ/δίου        0 (0-4)
14,Ήρακλής Λεχαίου           0 (1-5)
15,Όλυμπιακός Άσσου         0 (0-7)
16,Κύψελος Κορίνθου         0 (0-7)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Όλυμπιακός Άσσου-ΘύελλαΠετρίου
Κόρινθος '06 - Πέλοπας Κιάτου
Άστήρ Δερβενίου- ΑΟ Ζευγολατιό
Άτρόμητος Χιλ/δίου- Κύψελος
ΠΑΣ Κόριθος- Τενεάτης Άθικίων
Όλυμπιακός Λουτρ- Πανκαμαριακός
Έλλάς Βέλου - Ήρακλής Λεχαίου
Παννεμεατικός - Δάφνη Έξαμ/λίων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου