Σελίδες

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

ΗΤΤΑ "ΣΟΚ" ΓΙΑ ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟ,,,

Δυστηχώς στά πλαίσια τής 4ης άγωνιστικής, ό Πανκαμαριακός έκανε τήν πρώτη ήττα του στό φετεινό πρωτάθλημα χάνοντας άπό μία σπουδαία Δάφνη Έξαμιλίων 2-4!!!! Ή όμάδα τού Καμαρίου παρουσίασε....
σοβαρό πρόβλημα στήν άμυνα μέ άποτέλεσμα νά δεχθεί τέσσερα τέρματα μέσα στό γήπεδο της, άπό τήν άντίπαλον της, τήν όποίαν διέκριναν τά στοιχεία τού πάθους καί τής δύναμης προκειμένου νά πάρει ένα θετικό άποτέλεσμα, κάτι πού τό κατάφερε μέ τόν καλύτερο τρόπο. Ό γηπεδούχος αίφνιδιάστηκε μέ τό ξεκίνημα τού άγώνα,  στό 2' λεπτό όπου βρέθηκε πίσω στό σκόρ, όταν ό Γλυκοφρύδης ξέφυγε έντέχνως τού Σωτηρόπουλου ( τόν όποίον είχε χρίσει ό προπονητής του άριστερό μπάκ,,?), κάνοντας τό 0-1. Ό Πανκαμαριακός βγήκε στήν άντεπίθεση καί έπτά λεπτά άργότερα κατώρθωσε νά φτάσει στή ίσοφάρηση μέ πέναλτυ πού κέρδισε σέ άνατροπή τού Μαρκομιχάλη, πού κτύπησε έπιτυχώς .ο Κοβιός 1-1. Παρ' όλα αύτά ή φιλξενούμενη έβγαζε φωτιές στίς άντεπιθέσεις της καί ξαναπροηγήθηκε στό 24' πάλι μέ τόν Γλυκοφρίδη πού σέ φάση "καρμπόν" πέτυχε μέ δυνατό σούτ άπό πλάγια τό 1-2, σκόρ μέ τό όποίο έληξε τό πρώτο 45λεπτο. Στήν έπανάληψη ό γηπεδούχος Πανκαμαριακός στό 52' κατάφερε νά ίσοφαρήση καί πάλι 2-2, μέ ώραίο σούτ τού Νίκου Τσιπά,καί νά αίσιοδοξεί γιά τήν συνέχεια. Είς μάτην όμως, άφού ή Δάφνη Έξαμιλίων τού Μάκη Μαργέτη, συνέχισε νά άπειλεί, καί στό 58' πήρε ξανά προβάδισμα στό σκόρ μέ κεφαλιά τόυ νεοεισελθόντα άπό τό 55' Κλεπετσάνη σέ 2-3!! Παρά τίς προσπάθειες τού γηπεδούχου, ή φιλοξενούμενη είχε τόν,,,.άέρα μέ τό μέρος της καί στό 75' αύξησε τό σκόρ μέ γκόλ-σπέσιαλ τού άειθαλή Γιάννη Κούτρα 2-4 !! Στό ύπόλοιπο διάστημα ό Πανκαμαριακός προσπάθησε άλλά δέν κατώρθωσε νά φτάσει σέ.... κάποιο γκόλ πού θά τού έδινε έκ νέου έλπίδες, μέ άποτέλεσμα τό παιχνίδι νά τελειώσει μέ τήν σπουδαία (βαθμολογικής σημασίας) νίκη τής φιλοξενούμενης όμάδας. Καλή σέ γενικές γραμμές ή διαιτησία τού Παντελή Χονδρόπουλου καί τών δύο βοηθών του.
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ:  Γελάρδος,Καραγιάννης, Σωτηρόπουλος(76'Παπαργυρίου), Παναγουλόπουλος, Τακουμάκης,Σκούρας, Ντερβίσι(60' Πετρόπουλος), Μαρκομιχάλης (60' Άλεξανδρής), Τσιπάς, Κοβιός, Χρόνης.
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ: Σεραφείμ, Κιούσης(89' Μπίτζιος), Μπλέτας, Άναργύρου,  Σιούτης Π, Δούρος, Γλυκοφρίδης, Βuza, Κούτρας Ι (85' Κυριαζόπουλος), Μπόρσης Π, Ξυλαρδιστός( 55' Κλεπετσάνης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου