Σελίδες

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΜΙΚΡΕΣ ΚΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

@ Πλέον άπό έδώ καί πέρα θά διαβάζεται αύτήν τήν νέα στήλη μου γιά νά μαθένετε τά όσα άκούω, μαθαίνω, βλέπω, γενικώς γιά τό κορινθιακό ποδόσφαιρο κι όχι μόνον!
@Είναι μία νεα στήλη μέ πολλά ένδιαφέροντα γεγονότα καί είδήσεις πού θά σάς γνωρίζουν τά όσα γεγονότα έξελήσσονται γύρω άπό τόν άθλητισμό γενικώς!!!
@ Στό γήπεδο τού συνοικισμού έδωσε τό παρόν σχεδόν όλη ή φίλαθλος Κορινθία, πού πήγε νά παρακολουθήσει τήν μεγάλη άναμέτρηση άνάμεσα στόν ΠΑΣ Κόρινθος καί τόν Πέλοπα Κιάτου.

@ Πολλές προσωπικότητες τού Κορινθιακού ποδοσφαίρου, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, έν ένεργεία προπονητές, παράγοντες όμάδων, φίλαθλοι, όλοι στιβαγμένοι στίς κερκίδες τού γηπέδου, πού κατέκλησαν μέ τήν προσέλευσήν τους γιά νά δούν τό μεγάλο ντέρμπι.
@ Φυσικά στήν διάρκεια τού άγώνα ΄΄αλλά καί τής άνάπαυλας τού ήμιχρόνου τά διάφορα κους-κούς έδιναν κι έπαιρναν μέ τήν έξέληξη τού απιχνιδιού. Ύπήρξαν καί κάποιες μικρές άψιμαχίες λεκτικές άνάμεσα στούς φιλάθλους τού ΠΑΣ Κόρινθος γιά "κάποιες" παρουσίες κορινθίων τέως παραγόντων...πού σκοπό είχαν τήν κατασκόπευση τού συγκεκριμένου παιχνιδιού!
@Βλέπετε ή...καχυποψία έχει γίνει έντονα κομάτι τού έαυτού μας γενικώς....
@ Τώρα μετά τήν είκόνα τού άγώνα, δέν νομίζω ότι θά άμφισβητήσουν τήν άνωτερότητα τών παικτών τού Πέλοπα στό συγκεκριμένο παιχνίδι..?
@ Οί παίκτες τού Τάσου Πέρρα έδειξαν ότι είχαν ψυχική δύναμη νά πετύχουν τόν άθλο τής νίκης καί τής κατάκτησης τού φετεινού τίτλου! Άμφιβάλετε κ. Γ.Φ....?
@Μπορεί νά αίσθάνονται πικραμένες οί δύο κορινθιακές όμάδες άλλά άς φρόντιζαν όταν ήταν στό...άλογο καβάλα νά διατηρούσαν τίς δυνάμεις τους, καί νά μήν άφηναν τήν όμάδα τού Κιάτου νά τούς ύποσκελήσει βαθμολογικώς καί νά τούς πάρει τόν τίτλο!
@Έτσι είναι τό ποδόσφαιρο όταν δέν φροντίζεις νά έχεις δυνάμεις γιά...πρωταθλητισμό!
@Ό Πέλοπας Κιάτου χωρίς όνόματα καί μεταγραφές έπαγγελματιών, άλλά μέ παίκτες άπό τίς γύρω...γειτονιές τού Κιάτου, έκανε τήν ύπέρβαση καί πέτυχε!!
@Είχε όμως κι έχει ό Πέλοπας ένα μεγάλο σύμμαχο!! Τόν λαόν του!! Κιάτο καί Πέλοπας πάνε παρέα!!
@ Κι αύτά δέν τά γράφω έπειδή πέρνει τό πρωτάθλημα τώρα ό Πέλοπας, άλλά γιατί τόσα χρόνια έχω μάθει καί ξέρω πολύ καλά τί σημαίνει ή όμάδα γιά τόν κόσμο τού Κιάτου!!
@Δέν είναι έτσι όμως ή Κόρινθος, καί φυσικά τά δύο διαφορετικά "στρατόπεδα" πού δημιούργησε τήν έκαναν νά δείχνει...μικρή ποδοσφαιρικά! Διότι άν ήταν ένωμένη τότε τά πράγματα ίσως ήταν πολύ διαφορςετικά!
@Πρεπει οί παράγοντες τών δύο σωματείων τής Κορίνθου νά κατσουν σ' ένα τραπέζι νά παραμερίσουν τίς...όποιες διαφορές τους καί νά κοιτάξουν νά φτιάξουν μία όμάδα νά τήν χαίρεται όλη ή Κόρινθία!!
@ Σέ διαφορετική περίπτωση πάντα θά ύπάρχει ή γκρίνια καί θά βασιλεύουν οί ψευτοδιαφορές καί νοοτροπίες πού κακό κάνουν παρά καλό!
@Άστε πού τά έξοδα θά είναι διπλάσια γιά τήν συντήρηση τών δύο σωματείων!!Καί μιλάμε γιά πολύ χρήμα σέ μέρες δύσκολες ένεκα τής κρίσης, όπου πιστεύω ότι οί παράγοντες τών δύο σωματείων ...δέν είναι καί.."Μποδοσάκηδες"??
@Χαρηκα πάρα πολύ πού βρέθηκα στό γήπεδο τής Κορίνθου ύστερα άπό άπουσία μου μεγάλη όπου ξανασυνάντησα πολλούς, πάρα πολλούς καλούς φίλους, οί όποίοι μέ ρωτούσαν γιατί..."χάθηκα"?? Τούς είπα ότι είχα κάποια προβλήματα προσωπικά όπως όλοι μας γενικώς καί παράλληλα τούς είπα ότι θά ξαναεπιστρέψω ζωντανά στά ΜΜΕ μετά τό καλοκαίρι πρώτα ό θεός!
@ ΄΄Αλήθεια με τήν ένσταση για τόν άγώνα μέ τόν Πανκαμαριακό, πού έχει κάνει στήν ΕΠΟ ό ΠΑΣ Κόρινθος ύπάρχει κάποιο νέο..? Λέω μήπως....?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου