Σελίδες

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πάρτο άλλιώς Θανάση.

Αύτή ή δεύτερη ήττα έντός έδρας σέ συνολικά τρείς άγωνιστικές(έντος)δείχνει ότι κάτι δέν πάει καλά μέ τήν άπόδοση τών παικτών.¨Οτι έγινε στό μάτς μέ τήν Έλλάδα Βέλου(0-3) στήν δεύτερη άγωνιστική τό ίδιο έγινε καί στήν πέμπτη άγωνιστική μέ τό Σπαθοβούνι(0-2) πού δέν είχε σταυρώσει βαθμό στίς προηγούμενες άγωνιστικές!! ¨Αναμφίβολα κάτι δέν πάει σωστά,καί αυτό φαίνεται στόν άγωνιστικό χώρο.Θεωρώ ότι κατά τήν προσωπική μου άποψη,οί παίκτες άδικούν τούσ έαυτούς τους έτσι όπως παίζουν, ή τούς λείπει φυσική κατάσταση.¨Αλλοιώς πώς νά έρμηνεύσεις αύτά τά άποτελέσματα? Άν συνυπολογίσουμε καί τό μάτς Κυπέλλου τότε εύκολα μπορούμε νά βγάλουμε αύτό τό συμπέρασμα.Έίσαι ένας προικισμένος καί έμπειρος προπονητής καί είναι κρίμα νά παρουσιάζονται αύτές οί έμφανήσεις. Τό Σάββατο παίζεις δύσκολο μάτς στό Λουτράκι μέ τόν Όλυμπιακό καί θά έχεις άπόντα τόν Βελέτζα πού άποβλήθηκε μέ τό Σπαθοβούνι.,ένώ άκολουθεί ένας γολγοθάς- θά τολμούσα νά πώ-γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος. ¨Αρα χρειάζεται κάτι νά γίνει?Έσύ ξέρεις καλύτερα άπό τόν καθένα πού μπορεί νά είναι τό λάθος!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου