Σελίδες

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Θά γίνουν "4" σούπερ μεταγραφές,,,,,

Σύμφωνα μέ τά ρεπορτάζ καί τίς έξελήξεις στόν Παναργειακό, ό πρόεδρος τής όμάδας τού Άργους Νίκος Ρονιώτης, στήν μετά "Μπρέσκα έποχή",προανήγγειλε τέσσερις μεταγραφικές  "βόμβες" μεγάλων όνομάτων πού θά κάνουν τήν διαφορά,στήν μεταγραφική περίοδο τού Ίανουαρίου, άλλά καί στό στρατόπεδο τών "πρασίνων" τού Άργους.Στό έν τώ μεταξύ, μετά τήν άποχώρηση τού Σλοβάκου έπιθετικού Μάριο Μπρέσκα, άλλος ένας ποδοσφαιριστής άποχώρησε άπο τήν όμάδα.Πρόκειται γιά τόν Αίνεία Καλογέρη πού δέν μπόρεσε νά πάρει τίς εύκαιρίες του στήν όμάδα τών "Λύκων" καί πλέον θά άναζητήσει κάπου άλλού τήν τύχη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου