Σελίδες

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

A O. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 2014-2015

ΜΠΑΣΚΕΤ: Πρωτοπόρος ό ΑΟ Ξυλ/στρου

Νέα έποχή διαγράφεται στά άθλητικά δρόμενα τού ίστορικού συλλόγου τού ΑΟ Ξυλοκάστρου στήν 32χρονη ίστορία του, όπου στόν προεδρικό θώκο ήγείται ένας γνωστός καί καταξιωμένος άθλητικοπαράγοντας τού Ξυλοκάστρου, ό γνωστός ίατρός κ. Στάθης Γκουρβέλος, πού συμβάλει τά μέγιστα γιά τήν άνάπτυξη τών όμάδων καί ύποδομών πού άπαρτίζουν αύτόν τόν σύλλογο,καί τούτο άποτελλεί κοινή διαπίστωση σέ όλη σχεδόν τήν κοινωνία τής πόλης καί τού εύρύτερου Δήμου Ξυλοκάστρου-Εύρωστίνης.

            Ιστορικό τού Συλλόγου

Ό σύλλογος τού  ΑΟΞυλοκάστρου είναι ένα άθλητικό σωματείο μέ ζωή 32 χρόνων καί πλέον στήν άθλητική καί κοινωνική ζωή τής πόλης τού Ξυλοκάστρου. Ίδρύθηκε τό 1982, άπό τόν τέως δήμαρχο κ.Δημήτρη Σκούρα, μέ σκοπό νά οίκομηθούν στήν περιοχή συνθήκες καί προ'υ'ποθέσεις άγωνιστικής άθλησης τών Νέων σέ έπιλεγμένους τομείς όπως είναι τά άθλήματα τού Μπάσκετ, Βόλε'ι'.                  Στόχος τού συλλόγου άπό ίδρύσεως του ήταν σά έμφυσήσει στούς νέους-ες,τά ίδανικά τού άθλητισμού,τής συμμετοχής, τής κοινωνικής ένταξης τού  "Εύ άγωνίζεσθαι".Τό σωματείο καλλιεργεί καί άναπτήσει τμήματα Μπάσκετ άνδρών-έφήβων, Βόλε'ι' γυναικών, όπως καί τμήματα ύποδομών.

       Μπάσκετ Άνδρών

Ή φετεινή όμάδα Άνδρών τού ΑΟ Ξυλοκάστρου, διαγράφει μία σπουδαία πορεία στό ξεκίνημα τού πρωταθλήματος όπου σέ τέσσερα παιχνίδια έχει πετύχει ίσάρυθμες νίκες καί βρίσκεται έπικεφαλής τού όμίλου του στήν Α2 κατηγορία Άργολιδοκορινθίας στόν όποίον συμμετέχουν έπτά σωματεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η άγωνιστική: Α,Ο,Ξυλοκάστρου-Διαγόρας Βέλου  79-66
2η άγωνιστική: Κοκκώνι ΑΟ- ΑΟ Ξυλοκάστρου        61-69
3η άγωνιστική: ΑΟ Ξυλοκάστρου-Άρχιμήδης Άσίνης 70-44
4η άγωνιστική: Μπουμπουλίνα Σπετσών- ΑΟ Ξυλ/τρου 32-57

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ             ΑΓ.      Ν      Η       Πόντοι         Β

1. ΑΟ Ξυλοκάστρου          4         4        0        275-203       8
2. ΑΣ Χιλιομόδι                4          3        1        254-232       7
3. Διαγόρας Βέλου            4          2        2        245-236       6
4.Μπουμ/λίνα Σπετσων    4           2        2       201-219        6
5.Άρχιμήδης Άσίνης         4          1        3        195-242        5
6.Κοκκώνι ΑΟ                  4          1        2        196-201        4
7.Μ.Άλέξ/νδρος Βραχατι  3          0        3        139-172        3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  (22/11)
ΑΟ Ξυλοκάστρου- Μ.Άλέξ/νδρος Βραχατίου
Διαγόρας Βέλου-ΑΣ Χιλιομόδι
Κοκκώνι ΑΟ- Μπουμ/λινα Σπετσών
 Ρεπό: Άρχιμήδης Άσίνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου