Σελίδες

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 2-4

Μέ φανερές άπουσίες τριών βασικών παικτών ό Πανκαμαριακός..."πάλεψε" τόν άγώνα κόντρα στήν Κόρινθο '06 άλλά δέν κατάφερε νά πάρει έστω καί τόν βάθμό τής ίσοπαλίας. Άντίθετα ή όμάδα τής Κορίνθου '06, μέ όλους τούς βασικούς παίκτες άλλά καί..ρεζέρβες, στάθηκε στό ύψος τής άπαίτησης καί κατάκτησης τής νίκης........
κάτι πού πέτυχε ίδιαίτερα στό β' μέρος! Τό παιχνίδι ήταν ίδιαίτερα κρίσημο καί γιά τούς δύο άντιπάλους, πού ό καθένας γιά λογαριασμόν του ήθελε τούς βαθμούς τής νίκης. Οί παίκτες τών φιλοξενούμενων εύτύχησαν νά άνοίξουν τό σκόρ στό 15' όταν ό Άράπογλου ύστερα διαδοχικές κόντρες μπήκε στήν περιοχή καί έκανε τό 0-1. Στό συμπλήρωμα τού ήμιώρου ό Πανκαμαριακός ίσοφάρησε σέ 1-1, μετά άπό καλοκτυπημένο φάουλ τού Ντοντά'ι'(καλύτερος παίκτης), όπου ή μπάλα βρήκε καί σέ πόδι άμυντικού καί κατέληξε στά δίχτυα. Στό 35' οί φιλοξενούμενοι έπειτα άπό ώραία σέντρα τού νεαρού Βουτσινά, βρήκε τόν Άμπαδιωτάκη ξεμαρκάριστο έντός περιοχής πού έκανε εύκολα τό 1-2, σκόρ πού τελείωσε τό α' 45λεπτο. Στήν έπανάληψη, καί ένώ οί παίκτες τών γηπεδούχων προσπαθούσαν γιά μία νέα ίσοφάρηση, δέχθηκαν στό 71' ένα τρίτο γκόλ άπό τόν Χα'ι'ρόπουλο πού έκανε τό σκόρ 1-3. Τρία λεπτά άργότερα ό Πανκαμαριακός έμεινε μέ 10 μετά άπό άποβολή τού Δεσποτέλη μέ 2η κίτρινη. Έν τούτοις στό 77' ό νεοησελθών Παπαδημητρίου μέ ώραίο σούτ στό "παράθυρο" τής έστίας τού Ζιώγκα έκανε τό σκόρ 2-3, ξαναβάζοντας στόν άγώνα τήν όμάδα του.Όμως ότι δέν κατάφεραν οί γηπεδούχοι, τό πέτυχαν οί φιλοξενούμενοι στό 88' πάλι μέ τόν Χα'ι'ρόπουλο πού έκανε τό τελικό 2-4. Νά σημειωθεί ότι στό 89' ή Κόρινθος '06 έμεινε κι αύτή μέ 10 παίκτες λόγω άποβολής μέ 2η κίτρινη τού Μητρόπουλου.
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ: Ποντικός, Καραγιάννης, Δεσποτέλης, Τακουμάκης, Σωτηρόπουλος, Τιάγκο, Ντέ Λούκας, Τσιπάς(89' Πουλακίδας), Ντοντά'ι', Ένο( 71' Παπαδημητρίου).

ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06: Ζιώγκας, Βουτσινάς, Οίκονόμου, Νευτέλκεβ, Παππάς, Πετρόπουλος, Μητρόπουλος, Άμπαδιωτάκης, Άράπογλου, Χατζόπουλος,Έπαιξαν έπίσης οί Ότόζι, Παπαδόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου