Σελίδες

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ....ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ..!!!!!!!!!!!

Σπουδαία έμφάνιση πραγματοποίησε ό Ήρακλής Ξυλ/τρου στό μεγάλο ντέρμπι τής έναρξης τού β' γύρου μέ άντίπαλο τόν Πανσολυγειακό, πού μέχρι αύτή τήν άγωνιστική ήταν συγκάτοικος τής πρώτης θέσης. Τελικό άπότέλεσμα 3-0!! Οί παίκτες τού Νίκου Κολιμάδη, παρουσιαστηκαν ένισχυμένοι στήν μεσαία γραμμή, μέ τήν πρόσφατη μεταγραφή.....
τού έμπειρού Άλούσι πού έπέστρεψε μετά ένα χρόνο στήν όμάδα άπό τόν Άστέρα Δερβενίου, καί κάλυψε τό κενό τού Κάσας. Έτσι λοιπόν ό Ήρακλής ξεκίνησε δυνατά τόν άγώνα, καί στό 10' ό Σιώζος μέ ψηλοκρεμαστό σούτ άπό πλάγια κι έξω άπό τήν περιοχή έστειλε τήν μπάλα νά "γλείψει" τό όριζόντιο δοκάρι τής έστίας τού Πιπίνη αουτ! Στό 20' είχαμε τήν άναγκαστική άλλαγή τού Σίνα λ. τ. μέ τόν νεαρό Καλύβα, ένώ λίγο άργότερα Σιώζος καί  Καφαντάρης συνδιάστηκαν άλλά τό σούτ τού Κάφα...έφυγε μόλις άούτ! Ότι δέ πέτυχε στήν ποηγουμένη φάση τό πέτυχε στό 41' όταν βρέθηκε έντός περιοχής καί πλάγια δεξιά όπου μέ δυνατό σούτ άνοιξε τό σκόρ 1-0! Νέα εύκαιρία 43' μέ τόν Μανώλη νά πλασσάρει ψηλοκρεμαστά μόλις άουτ τόν Πιπίνη! Στήν έπανάληψη συνεχίζεται ή πίεση τών γηπεδούχων μέ νέα εύκαιρία 52' σέ  κεφαλιά τού Μανώλη, ένώ δύο λεπτά άργότερα 54' σούτ τού Καφαντάρη τραντάζει τό όριζόντιο δοκάρι τής έστίας τού Πιπίνη!! Φθάνουμε στό 56' όταν άπό έλεύθερο βολέ τού Φρατζή ή μπάλα στρώνεται στόν Καφαντάρη ό όποίος μέ σούτ μέσα άπό τήν περιοχή πραγματοποιεί τό 2-0, μέσα σέ έξαλους πανηγυρισμούς!! Στό 70' ή σειρά τών φιλοξενουμένων σέ κεφαλιά τού άφύλαχτου Κούτρα πού φεύγει μόλις αουτ. Λίγο άργότερα 74' ό Σαρανταυγάς άπό τό ύψος τού κόρνερ άριστερά βγάζει σέντρα, ή μπάλα φθάνει στόν Παπαδημητρίου, ό όποίος μέ ψύχραιμο δυνατό σούτ κάνει τό σκόρ 3-0!! Στό 80' έχουμε τήν κόκκινη κάρτα τού διαιτητή Άστερή σέ ύπόδειξη α' βοηθού στόν Κλουτσινιώτη (πού λίγο πρίν είχε μπεί στόν άγώνα ώς άλλαγή), γιά έπικίνδυνο παίξημο. Στόν  ύπόλοιπο χρόνο μέχρι τήν λήξη δέν είχαμε καμία ούσιώδη φάση, καί τό παιχνίδι έληξε ήρεμα κι άπλά!!
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ: Φρατζής, Σίλας( 26' Καλύβας), Πιέτρι, Κουρούμαλης Γ, Ρούτσι, Κουρούμαλης Κ, Καφαντάρης, Άλούσι, Μανώλης(Σαρανταυγάς), Σιώζος(70' Κλουτσινιώτης), Παπαδημητρίου.
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ: Πιπίνης, Κούτρας Β, Ρωτίδης Σ, Ζέφι, Τσίγκος, Τούσουλης, Καρβούνης, Μουρατίδης(80' Κιούσης), Ρωτίδης Δ,(55' Κλέτας), Τσίγκος, Μπάρτζζης( 46' Κούτρας Ι).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου