Σελίδες

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: "ΘΡΙΛΕΡ" ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Μέ ήγέτη τόν σπουδαίο καί έμπειρο ποδοσφαιριστή Μιχάλη Καφαντάρη, ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου πέτυχε νά προκριθεί στήν ήμιτελική (στούς "4") φάση τού Κυπέλλου Κορινθίας άπέναντι στόν Όλυμπιακό Λουτρακίου μέ σκόρ 4-3 ύστερα άπό 120' λεπτά συναρπαστικού άγώνα σέ φάσεις, εύκαιρίες, γκόλ, καί νά πανηγυρίσει έξαλα αύτήν τήν πρόκριση!!
Οί παίκτες τού "Γηραιού" τού Ξυλοκάστρου άντιμετώπησαν ώς ίσος πρός ίσον τήν έρυθρόλευκη όμάδα τού Λουτρακίου, καί παρά τό γεγονός ότι τούς χωρίζει μία κατηγορία, δέν πτοήθηκαν άφού άγωνίστηκαν μέ πάθος καί αύταπάρνηση γιά τήν κατάκτηση τής πρόκρισης, κάτι πού πέτυχαν έπειτα άπό έναν άγώνα "θρίλερ" μέ διάρκεια 120΄λεπτά!! Ό γηπεδούχος γενικά είχε τήν ούσία άλλά καί τήν ψυχική δύναμη, νά άνατρέψει δύο φορές τό είς βάρος του άποτέλεσμα, άπέναντι σέ μιά όμάδα έμπειρη, δυνατή, 'αλλά καί.... άστοχη, άφού μέσα άπό τά λάθη της βρέθηκε έκτός..πρόκρισης. Παρουσία λοιπόν 150 φιλών τού γηπεδούχου,τό μάτς ξεκίνησε δυνατά μέ τούς δύο άντιπάλους νά προσπαθούν νά βρούν διόδους γιά νά φθάσουν σέ θέση βολής. Τό σκόρ άνοιξαν οί γηπεδούχοι όταν ύστερα άπό ένα καλοχτυπημένο φάουλ τού νεαρού Παπαδημητρίου ό όποιος μέ άριστοτεχνική σέντρα μέσα στήν έστία τού Τσώκου βρήκε τόν Ρούτση ό όποίος μέ κεφαλιά άνοιξε τό σκόρ 1-0 στό 40' τού ά' μέρους. Έπειτα άπό δύο λεπτά οί φιλοξενούμενοι ίσοφάρησαν μέ τόν,...ιδιο τρόπο σέ άπ' εύθείας φάουλ τού Βαραβέρη, άφού ή μπάλα πέρασε μέσα άπό πολλά πόδια βρήκε τό κάθετο δοκάρι καί κατέληξε γκόλ 1-1, σκόρ μέ τό όποίο έληξε τό πρώτο μέρος. Στήν έπανάληψη οί φιλοξενούμενοι ήταν πιό έπικίνδυνοι στίς έπιθέσεις τους ίδιαίτερα μέ τόν Τσολίκα πού μπήκε άλλαγή, καί κατάφεραν νά πετύχουν στό 75' τό 1-2. Όμως οί παίκτες τών "πρασίνων" τού Ξυλοκάστρου βγήκαν στήν έπίθεση καί τρία λεπτά άργότερα (78') μέ κεφαλιά τού Σίλα ύστερα άπό σέντρα τού Καφαντάρη (πού είχε πάρει τό ριμπάουντ άπό σούτ τού ίδιου στό δοκάρι), πέτυχαν νά ίσοφαρήσουν σέ 2-2, μέσα σέ έξαλους πανηγυρισμούς! Όμως τό ποδόσφαιρο λέγεται συναρπαστικό άφού άκόμα καί στό τέλος χρόνου μπορεί καί άνατρέπει άποτελέσματα.. Φθάνοντας στό 87' οί φιλοξενούμενοι πάλι μέ τόν δαιμόνιο Τσολίκα πέτυχαν τό 2-3, καί όλα έδειχναν ότι θά ήταν τό τελικό σκόρ. Όμως ό έμπειρος Μιχάλης Καφαντάρης είχε άντίθετη άποψη καί άκριβώς στό 90' έφερε τό μάτς στά ίσα 3-3, καί στήν παράταση!! Στό ά΄ήμίχρονο τής ήμίωρης παράτασης είχαμε πολύ σκληρο παιχνίδι, ένθεν κι ένθεν, μέ άποτέλεσμα νά πάμε στό δεύτερο 15λεπτο. Έκεί λοιπόν οί γηπεδούχοι μέ τόν νεαρό Καλύβα νά ξεφεύγει άπό δεξιά έβγαλε σέντρα στήν καρδιά τής περιοχής τών φιλοξενουμενων όπου πάλι ό σπουδαίος Καφαντάρης μέ γυριστό σούτ έκανε τό σκόρ 4-3, μέ άνατροπή καί μέσα σέ έξαλους πανηγυρισμούς! Τελικά παρά τίς προσπάθειες τών παικτών τού Δημήτρη Ρέμμα, τό σκόρ δέν άλαξε καί ό Ήρακλής πέρασε στούς "4" τού θεσμού!
Δίκαιη ή διαιτησία τού Μπετσόγλου, γιά τόν όποίον είχαν παράπονα οί φιλοξενούμενοι.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Φρατζής, Βαγιού, Πιέτρι,Κουρούμαλης Γ, Ρούτσης, Κουρούμαλης Κ (75'Κόλα), Καφαντάρης, Σίλας, Κλουτσινιώτης(50' Καλύβας), Σιώζος (79' λ.τ. Σαρανταυγάς), Παπαδημητρίου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ/ΟΥ: Τσώκος, Ζούμης (56' Τσόλικα), Τόσκα, Παντελέου, Κουτρούλιας, Παπαδημητρίου, Μούτσος, Βαραβέρης, Τσουμάνης (87' Λεονταρίτης), Στυλιανίδης, Κυριαζής (105' Μόκο).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου