Σελίδες

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΠΕΛΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΣ Ο ΑΟΛ ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΙΚΑΙΑ....

Στόν πρώτο ήμιτελικό Κυπέλλου Κορινθίας πού διεξήχθει στό γήπεδο Ξυλοκάστρου άνάμεσα στόν Ήρακλή καί τόν ΑΟ Λουτράκι, τό παιχνίδι τό κέρδισε ή φιλοξενούμενη όμάδα καθ' 'οτι άνώτερη στόν άγωνιστικό τομέα, άφού τίς δύο όμάδες χωρίζουν δύο κατηγορίες!! Παρά τίς άντίξοες καιρικές συνθήκες (χιονόνερο, καί τσουχτερό κρύο), οί δύο άντίπαλοι, άπέδωσαν έξοχο ποδόσφαιρο, μέ πολλές φάσεις γιά γκόλ, δοκάρια,καί φυσικά δύο τέματα άπό πλευράς φιλοξενουμένων πού άπέδειξαν ότι έχουν τήν έμπειρία νά "καθαρίζουν" τέτοια παιχνίδια!!  
Άπο τήν πλευρά τών γηπεδούχων οί παίκτες τού ΄Γηραιού προσπάθησαν νά φανούν άντάξιοι τού συγκεκριμένου άγώνα, έπαιξαν μέ δύναμη, άλλά καί τόλμη - θά μπορούσα νά πώ - προσπαθώντας νά φτάσουν μέ άξιώσεις σέ κάποιο γκόλ, κάτι πού στήν τελική προσπάθεια δέν κατάφεραν, άλλά δέν είχαν καί τήν...τύχη μέ τό μέρος τους. Τό παιχνίδι ξεκίνησε μέ τίς δύο όμάδες γιά τό α' 20λεπτο νά παίζουν άναγνωριστικό ποδόσφαιρο, ένώ στή συνέχεια στό 22' ό Σιώζος άπέτυχε νά τριπλάρει τόν έξελθόντα τερματοφύλακα Παναγιωτόπουλο, όπου θά έφτανε στό γκόλ. Δύο λεπτά άργότερα 24' ό ΑΟΛ άπάντησε μέ δύο δοκάρια στήν ίδια φάση όπου ό Παπαναστασίου άπό μπαλιά τού Άποστολάκη, σούτα

ρε ή μπάλα βρήκε σώμα τερματοφύλακα καί δοκάρι, έπανήλθε στόν ίδιο παίκτη νέο σούτ όριζόντιο δοκάρι καί άουτ! Στό 27' ό ΑΟΛ άνοιξε τό σκόρ όταν άπό "τσάφ" τού άμυντικού Κουρούμαλη Κ, νά άποκρούσει ή μπάλα στρώθηκε στόν Ζερβό πού μέ δυνατό πλασέ έκανε τό 0-1. 
Τρία λεπτά άργότερα 30' ό Άποστολάκης άπό άριστερά σέντρα-πάσα στόν Σελλιμανά πού μέ ώραίο πλασέ έκανε τό 0-2. Λίγο άργότερα ένα σούτ τού Παποθυτσή έκτός περιοχής βρήκε τό όριζόντιο δοκάρι τής έστίας τού Φρατζή κι έφυγε άουτ.
Στήν έπανάληψη οί δύο άντίπαλοι ξεκίνησαν τόν άγώνα μέ τούς φιλοξενούμενους νά έχουν τήν κατοχή τής μπάλας στό μεγαλύτερο μέρος, ένώ οί γηπεδούχοι προσπαθούσαν νά βγούν με άντεπιθέσεις γιά κάτι καλό. Ξάφνου, στό 70' περίπου κι ένώ τό παιχνίδι παίζεται άπό τήν πλευρά τών πάγκων, ό Β' βοηθός διαιτητής βρίσκεται στό έδαφος! Άμέσως σταμάτησε ό άγώνας, όλοι έτρεξαν νά δούν τί συμβαίνει, μέ άποτέλεσμα τό παιχνίδι νά διακοπεί γιά ένα δεκαπεντάλεπτο. Όταν ξανάρχισε, ό γηπεδούχος ήταν πιό άπειλητικός δημιούργησε δύο καλές εύκαιρίες καί σούτ μέ τούς Καφαντάρη καί Άλούση, πού δυστηχώς δέν βρήκαν στόχο.!
Άριστή ή διαιτησία τών Τσιγαρρά - Σεφέρη, Μουτζέλη.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: Φρατζής, Καλύβας, Σαρανταυγάς, Κουρούμαλης Γ, Κουρούμαλης Κ, Πιέτρι, Καφαντάρης, Άλούσι, Μανώλης (80΄Μαξιούτης), Σιώζος (95΄Μαργέλης), Παπαδημητρίου (Κόλα).
ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Παναγιωτόπουλος, Νικολάου, Παπαναστασίου (77' Κωβαίος), Σιώκος (90' Μαυρέλης), Παναγόπουλος (46'Χτζηστάμου), Τσώκος, Σελλιμανάς, Μάγγος, Παπουτσής, Ζερβός, Άποστολάκης.


αλο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου