Σελίδες

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σκόνταψε ό Παννεμεατικός, στό -2 ό Α.Ο.Λ !

Όπως δείχνουν τά άποτελέσμαατα, ό πρωτοπόρος τής κατηγορίας Παννεμεατικός χάνει βαθμούς καί έδαφος όταν έπισκέπτεται τό Ξυλόκαστρο. Άλλιώς πώς νά έξηγήσει κανείς τό γεγονός ότι σέ  δύο έπισκέψεις του έχει χάσει πέντε βαθμούς? Στήν πρώτη έπισκεψή του( 8η άγων. ήττήθει άπό τόν Πανκαμαριακό 0-1), ένώ προχθές στά πλαίσια τής 12ης άγωνιστικής έξήλθεν ίσόπαλος 2-2 μέ τόν Ήρακλή Ξύλοκάστρου μετά άπό έναν συγκλονιστικό άγώνα,όπου ή όμάδα τής Νεμέας προηγήθηκε δύο φορές στό σκόρ,καί ίσάριθμες ίσοφαρίστηκε! Άπό τήν άλλη μεριά τού δεύτερου τής βαθμολογίας Α.Ο.Λουτράκι πού νίκησε άνετα τόν Πέλοπα Κιάτου (4-0),μείωσε τήν μεταξύ τους διαφορά σέ δύο βαθμούς,προσδίδοντας έτσι νέο ένδιαφέρον στό πρωτάθλημα! Στά ύπόλοιπα μάτς τής άγωνιστικής είχαμε τήν σπουδαία έκτός έδρας νίκη τού Πανκαμαριακού στό Δερβένι έπί τού Άστέρα (3-2),καί τόν όποίο ύποσκέλησε στόν βαθμολογικό πίνακα. Ή Θύελλα Πετρίου νίκησε άνετα(4-2) τόν Πανσολυγειακό καί πέρασε στήν τρίτη θέση τής βαθμολογίας! Άντίθετα ό Όλυμπιακός Λουτρακίου,έξήλθεν ίσόπαλος(0-0) μέ τήν Έλλάδα Βέλου έκτός έδρας,καί βρίσκεται στήν τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Οί Άγ.Θεόδωροι έπιβλήθησαν τής Άναγέννησης Κιάτου(2-0) καί έπιασαν έτσι τήν όγδοη θέση, ένώ ό Άτρόμητος Χιλ. νίκησε άνετα τό Σπαθοβούνι(4-2). Τέλος ό Κύψελος πήρε ένα ξεκούραστο τρίποντο άπό τόν Σαρωνικό!                                                                                       ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Παννεμεατικός 29 (22-6), 2.Α.Ο.Λουτράκι 27 (22-5), 3.Θύελλα Πετρ. 25(26-17), 4. Όλυμπιακός Λ. 23 (20-11), 5.Πανκαμαριακός 22(23-15), 6.Άστέρας Δερβεν. 22(16-7),           7. Άτρόμητος Χιλιομ. 20(15-13), 8. Άγ.Θεόδωροι 19(12-9), 9. Κύψελος 18(18-13), 10.Πέλοπας 18(19-18), 11.Ήρακλής Ξυλοκ. 17(22-16), 12.'Ελλάς Βέλου 16(18-15), 13.Άναγέννηση 8(14-21),    14.Σπαθοβούνι 7(12-30), 15.Πανσολυγειακός 3(8-29), 16.Σαρωνικός 0                                             ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Κύψελος- Παννεμεατικός, Σπαθοβούνι- Σαρωνικός, Πέλοπας-Ήρακλής Ξυλοκ, Όλυμπιακός Λουτρ.- Άτρόμητος Χιλιομ., Άγ.Θεόδωροι- Α.Ο Λουτράκι,
Πανκαμαριακός- Έλλάς Βέλου, Θύελλα Πετρ.- Άστέρας Δερβεν., Πανσολυγειακός- Άναγέννηση.

"Διαμαρτύρεται" ή Νεμέα γιά τήν διαιτησία!
                                                                                                                                                                  Έντονες ήταν οί διαμαρτυρίες τών ίθυνόντων τού Παννεμεατικού μετά τό τέλος τού άγώνα στό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν Ήρακλή, με άφορμή άφ ένός μέν, τό πέναλτυ πού κατελόγησε ό διαιτητής Γιάννης Φρατζής ύπέρ τών γηπεδούχων σέ άνατροπή καί τραυματισμό τού έπιθετικού Γιώργου Άγγελή άπό τόν τερματοφύλακα Κεμαλά'ι'(ήταν σωστό πέναλτυ),καί άφ έταίρου γιά τόν χρόνο τών καθυστερήσεων(κράτησε 3,5 λεπτά).Μάλιστα μετά τήν λήξη οί ίθύνοντες τής Νεμέας ήταν πύρ καί μανία μέ τόν ρέφερι τού άγώνα,όπου κλήθηκε ή άστυνομία γιά τήν άποφυγή πλέον δυσάρεστων καταστάσεων. Άναμφίβολα "πονάει" ή άπώλεια δύο βαθμών,άλλά άς μού έπιτραπεί νά πώ ότι ή άπόδοση τής όμάδος δέν άντικατόπριζε σέ καμία περίπτωση, μία όμάδα πού είναι πρωτοπόρος καί κάνει πρωταθλητισμό!!! Έκείνο πού θά πρέπει νά προσέξουν ίδιαίτερα είναι τό γεγονός ότι ή όμάδα χρειάζεται ένίσχυση άν θέλουν νά φτάσουν στήν...πηγή νά πιούν νερό!! Ένας μεγάλος προπονητής έλεγε "Παίξτε τήν μπάλα σας γιά νά κερδίζετε καί τόν..διαιτητή"!!!!! Τώρα ό Παννεμεατικός τό έρχόμενο Σάββατο παίζει έκτός καί πάλι,μέ τόν Κύψελο στήν Κόρινθο, όπου τό μάτς είναι ίδιαίτερα δύσκολο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου