Σελίδες

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άνατροπή στήν κορυφή

Έκπλήξεις έπιφύλασε αύτή ή άγωνιστική σέ ότι άφορά τόν όμιλο τού Νότου στήν Γ΄Έθνική, άφού είχαμε άνατροπή στήν κορυφή τής βαθμολογίας μετά τήν βαριά έντός έδρας ήττα τού Παναργειακού άπό τήν καλπάζουσα τελευταίως όμάδα τής Καλαμάτας! Συγκεκριμένα ή "Μαύρη Θύελλα"παρέσυρε στό διάβα της τόν Παναργειακό,κερδίζοντας μέσα στό Άργος(4-1)!!     Άκόμη ή Α.Ε.Καρα'ι'σκάκης έποφελούμενη τής "λευκής" ίσοπαλίας τής Άχα'ι'κής μέ τόν ΠΑΟ Βάρδας(0-0),πέρασε στό ρετιρέ τής βαθμολογίας νικώντας εύκολα τόν ΠΦΟ Πανόπουλο (3-1)!! Άντίθετα τό μάτς στήν Έρμιονίδα άνεβλήθει έξ αίτίας τών πλημμυρών στήν έκεί περιοχή! Ό Μεσσηνιακός νικώντας(3-2) τόν Άτρόμητο Λάππα,άνέβηκε στήν 5η θέση τής βαθμολογίας! Ή Κόρινθος έχοντας μέτρια άπόδοση κατάφερε νά φύγει άπό τήν Τρίπολη μέ τόν βαθμό τής ίσοπαλίας(1-1) κόντρα στόν Παναρκαδικό, ό όποίος είχε δοκάρι στίς καθυστερήσεις(94΄)τού άγώνα! Ή Δόξα Μανωλάδας κέρδισε εύκολα τόν ούραγό Έθνικό Σαγέ'ι'κων(3-1) καί άνήλθε στήν 8η θέση! Τέλος ό Παναυπλιακός θυμήζοντας τόν καλό έαυτόν του, νίκησε έκτός έδρας τήν .Ε.Μεσολογγίου(2-1) άνανεώνοντας τίς έλπίδες του γιά ένα καλύτερο μέλλον!                                                                                                                                 Νά έπισημάνουμε ότι τήν έπόμενη έβδομάδα δέν θά διεξαχθούν άγώνες διότι  θά γίνουν μάτς γιά τό Κύπελλο Ερασιτεχνών!                                                                                                    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 10 άγώνες) 1.Α.Ε.Καρα'ι'σκάκης 25(12-7), 2.Άχα'ι'κή 23(13-6), 3.Παναργειακός 22(17-8), 4.Καλαμάτα 19(18-8), 5.Μεσσηνιακός 17(16-9), 6.ΑΕ Έρμιονίδα 16(12-7), 7.ΠΑΣ Κόρινθος 16(11-8), 8.Δόξα Μανωλάδας 14(12-8), 9.ΠΑΟ Βάρδας 14(7-8),        10.Άτρόμητος Λάππα 12(11-11), 11.Παναρκαδικός 12(9-11), 12.Παναυπλιακός 10(11-15),             13.Α.Ε.Μεσολόγγι 9(11-16), 14.Άρης Αίτωλικό 5(4-10), 15.Έθνικός Σαγέ'ι'κων 5(4-22),                  16.ΠΦΟ Πανόπουλο 4(8-20).


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου