Σελίδες

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' - ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ

Έχασε στό τα'ι'-μπε'ι'κ

Αύτή ή ήττα ήταν άδικη, άφού ό Παμβοχα'ι'κός κατάφερε μέσα στό κλειστό τής Άγιάς(Πάτρα) νά διεκδικήσει τήν νίκη άπό τήν γηπεδούχο Παναχα'ι'κή γιά τό πρωτάθλημα τής Βόλε'ι' Λίνγκ, όπου μετά άπό 2,5 ώρες συγκλονιστηκού άγώνα, ή όμάδα τού Βραχατίου ύπέκυψε μέ 3-2 σετ.(16-25, 25-23, 25-20, 22-25, 16-14).
Όπως βλέπουμε άπό τήν έξέληξ παιχνιδιού, μπορούμε νά καταλάβουμε ότι οί παίκτες τού Καζάζη κατέβαλαν όλα τά δυνατά τους,προκειμένου νά πάρουν τήν νίκη καί τούς δύο έστω βαθμούς,χωρίς όμως νά ύπολογήσουν τόν παράγοντα "τύχη", πού δυστηχώς τούς έγκατέληψε στήν έκπνοή τού φοβερού φινάλε! 'Ετσι έμεινε ή..γλυκιά πίκρα τής κατάκτησης τού ένός βαθμού, άλλά καί τούς Άχαιούς-Ρουμελιώτιδες, νά πανηγυρίζουν τήν νίκη τους μέ έξαλο ένθουσιασμό! Διότι μία νίκη έπί μιάς όμάδας πού πέρισυ τερμάτησε 2η στό πρωτάθλημα, έ, είναι έπιτυχία, όταν μάλιστα ή νικήτρια όμάδα είναι νεοφώτιστη στήν κατηγορία! Παρακολουθώ την όμάδα καί πιστεύω σέ  κιαύτήν έστω κι άν είναι στήν προτελευταία θέση τής βαθμολογίας. Παράλληλα, άνακαλύπτω καί κάποιες "κασάνδρες" πού τάχα μου διαφωνούν μέ τήν πρόσληψη τού Καζάζη, καί βγάζουν χολή, κάνοντας τούς ξερόλες τού άθλήματος. Τούς πληροφορώ ότι δέν έχουν ούτε τίς στοιχιώδεις γνώσεις, σέ ότι άφορά τούς προπονητές, άφού κι άλλη όμάδα καί μάλιστα πρωταθλήτρια έπί πολλά έτη, βρίσκετε σήμερα στόν πάτο τής βαθμολογίας! Ό Παμβοχα'ι'κός χρειάζεται ήρεμία, θέληση,καί δύναμη, προκειμένου νά ξεπεράσει τήν 'κοιλιά" πού έχει ώς όμάδα. Πιστεύω ότι θά τά καταφέρει,άρκεί νά άπομακρυνθούν κάποιες"μαυρόγατες" πού έχουν προσκοληθεί στόν περίγυρο τής όμάδας!!
Κε Ρωμανέ πάρε σκούπα καί διώξε τήν...σκόνη,πού έχει ή όμάδα!!!!!! Ό Ζαλμάς έφυγε γιατί δέν ήθελε νά σέ στεναχωρίσει. Κατάλαβέτο, διότι είσαι άνοιχτό μοιαλό!! Τώρα πού είναι νωρίς.....
ΠΑΝΑΧΑ'Ι'ΚΗ (Λυκούδης), Ραντούνοβιτς 2, Λιβαθηνός 4, Ρουμελιώτης Ν 31, Βασιλάκος 1, Ρουμελιώτης Π 11, Βλαχοστάθης 1, Ρουμελιώτης Μένιος(λ. 33% υπ), Ντονάς, Μαυραγάνης 4, Πεφάνης 16.
ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ (Καζάζης), Καραγιάννης 1, Κράουζε 10, Τζουστινιάνο 17, Κουζούνης 12, Ντόκιτς 10, Κανέλλος 17, Ζήσης(λ, 52% υπ), Δρόγκαρης, Παπαδόπουλος Π, Μάρκου, Άσπιώτης 7, Παπαδόπουλος Χρ. 7

Σύσταση Πανελλήνιας Ένωσης Όμαδικών Άθλημάτωνκα

Έπειτα άπό πολύμηνες διαβουλεύσεις καί προσπάθειες μεταξύ τών έκπροσώπων Ένώσεων Άθλ  ητών Ποδοσφαίρου(ΠΣΑΠ), τού Μπάσκετ (ΠΣΑΚ), τού Βολε'ι'(ΠΑ.ΣΑ.Π), τού water polo (ΣΕΑΥ)  καί όλων τών όμαδικών άθλημάτων, άποφασίστηκε ή σύσταση μιάς Πανελλήνιας Ένωσης όλων τών άθλητών,άνεξαρτήτως άτομικών ή όμαδικών σπορ.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου